tel. alarmowy – 986

27.07.2020-02.08.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w Więcej…

20.07.2020-26.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 20.07.2020 funkcjonariusze SM prowadzili współpracę z pracownikami administracji Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie dalsze czynności w sprawie przejęła ŻSM. W dniu 20.07.2020 dyżurny SM Więcej…

13.07.2020-19.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 61 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w Więcej…

06.07.2020-12.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniach 06 i 07.07. 2020 funkcjonariusze SM podjęli czynności w Paku Miejskim Więcej…

29.06.2020-05.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 01.07. 2020 operator monitoringu zauważył, przy ul. Stefana Okrzei grupę mężczyzn, Więcej…

22.06.2020-28.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 22.06.2020 operator monitoringu zauważył, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego mężczyznę, który Więcej…

15.06.2020-21.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 19.06.2020 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Parkingowej, wobec Arkadiusza Więcej…

08.06.2020-14.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 08.06.2020 operator monitoringu przy ul. Stefana Okrzei, zaobserwował dwie kobiety siedzące Więcej…

01.06.2020-07.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 07.06.2020 na ul. Szarych Szeregów patrol straży miejskiej ujął Roberta R., Więcej…

25.05.2020-31.05.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 39 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 25.05.2020 operator monitoringu zaobserwował w rejonie Parku Miejskiego przy ul. Karola Więcej…