tel. alarmowy – 986
1 Uchwała nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie
2 Uchwała nr Xlll/85/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie
3 Uchwała nr XXIII/182/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie
4 uchwala nr VIII/40/94 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie reorganizacji Straży Miejskiej.
5 Zarządzenie nr 1 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 kwietnia 1992r.
Utworzenie Straży Miejskiej.
6 Uchwała nr XXIII/136/92 Rady Miejskiej Żyrardow z dnia 6 lutego 1992r.
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.