tel. alarmowy – 986

Ocena stanu bezpieczeństwa za rok 2022

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2022-31.12.2022 r.  I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi… czytaj więcej Ocena stanu bezpieczeństwa za rok 2022

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2021 r

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2021-31.12.2021 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, (w godz. 1500 -2300) ze… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2021 r

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2020 r.

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2020-31.12.2020 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2020 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2019 r.

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2019-31.12.2019 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2019 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2018 r.

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2018-31.12.2018 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2018 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2017 r.

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2017-31.12.2017 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2017 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2016 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2016 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300, na zasadzie patrolu zmotoryzowanego oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 103 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 62 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz udzielono 39 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto jednego sprawce kradzieży- przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto 1 osobę, sprawcę bójki – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

W jednym przypadku ujawniono zwłoki mężczyzny, powiadomiono funkcjonariuszy KPP.

Ponadto ujęto 8 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz dokonywali aktów dewastacji.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 15 służb.

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2016 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2015 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2015 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300, na zasadzie patrolu zmotoryzowanego i patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 156 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 48 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz udzielono 100 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 1 osobę posiadającą narkotyki, 2 osoby dokonujące chuligańskich wybryków i aktów wandalizmu, 2 sprawców kradzieży.

W jednym przypadku ujawniono zwłoki mężczyzny, powiadomiono funkcjonariuszy KPP.

Ponadto ujęto 27 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, spożywali alkohol, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz niszczyli urządzenia użyteczności publicznej.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 21 służb.

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2015 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2014 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2014 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 126 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 52 mandaty karne, skierowano 11 wniosków do sądu oraz udzielono 63 pouczenia.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 1 osobę posiadającą narkotyki, 3 osoby dokonujące aktów wandalizmu, 1 osobę poszukiwaną – przekazano do prowadzenia dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ponadto ujęto 19 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, brali udział w bójkach oraz niszczyli urządzenia użyteczności publicznej.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 21 służb.

czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2014 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2013 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2013 r. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia. W… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2013 r.