tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2018 r.

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2018-31.12.2018 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na Więcej…

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2016 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2016 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300, na zasadzie patrolu zmotoryzowanego oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 103 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 62 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz udzielono 39 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto jednego sprawce kradzieży- przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto 1 osobę, sprawcę bójki – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

W jednym przypadku ujawniono zwłoki mężczyzny, powiadomiono funkcjonariuszy KPP.

Ponadto ujęto 8 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz dokonywali aktów dewastacji.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 15 służb.

(więcej…)

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2015 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2015 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300, na zasadzie patrolu zmotoryzowanego i patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 156 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 48 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz udzielono 100 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 1 osobę posiadającą narkotyki, 2 osoby dokonujące chuligańskich wybryków i aktów wandalizmu, 2 sprawców kradzieży.

W jednym przypadku ujawniono zwłoki mężczyzny, powiadomiono funkcjonariuszy KPP.

Ponadto ujęto 27 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, spożywali alkohol, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz niszczyli urządzenia użyteczności publicznej.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 21 służb.

(więcej…)

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2014 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2014 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 126 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 52 mandaty karne, skierowano 11 wniosków do sądu oraz udzielono 63 pouczenia.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 1 osobę posiadającą narkotyki, 3 osoby dokonujące aktów wandalizmu, 1 osobę poszukiwaną – przekazano do prowadzenia dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ponadto ujęto 19 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, brali udział w bójkach oraz niszczyli urządzenia użyteczności publicznej.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 21 służb.

(więcej…)

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2013 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2013 r. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia. W Więcej…

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2012 r.

 

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2012 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

W wybrane dni tygodnia (czwartek, piątek, sobota) pełnione były również dwunastogodzinne służby prewencyjne w godzinach nocnych (1900 – 700). W zależności od potrzeb, służby te były pełnione na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, ewentualnie zmotoryzowano-pieszego.

Stwierdzono 224 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 99 mandatów karnych, skierowano 12 wniosków do sądu oraz udzielono 113 pouczeń.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 14 osób – sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych.

Zatrzymano 9 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 289 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 177 służb patrolowych w rejonie szkół.

 

Ujęto 16 nieletnich którzy m. in. popełnili wykroczenia, byli poszukiwani, znalazły się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu.

 

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 38 służb.

(więcej…)

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2011 r.

 

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2011 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 166 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 106 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków do sądu oraz udzielono 52 pouczenia.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 13 osób – sprawców wykroczeń.

Zatrzymano 12 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 288 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 182 służby patrolowych w rejonie szkół.

Ujęto 4 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 41 służb.

Dokonano 1650 legitymowań profilaktycznych.

 

 

(więcej…)

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2010 r.

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejską w 2010 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 145 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.
 • Nałożono 79 mandaty karne, skierowano 20 wniosków do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.
 • W 332 przypadkach sprawy przekazano do KPP.
 • Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 15 osób – sprawców wykroczeń.
 • Zatrzymano 8 sprawców czynów przestępczych.
 • Wykonano 178 służb patrolowych w rejonie szkół.
 • Ujęto 13 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.
 • Ujęto 7 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.
 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 66 służb.
 • Dokonano 1865 legitymowań profilaktycznych. (więcej…)

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500-2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 182 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 93 mandaty karne, skierowano 43 wnioski do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.

 • Ujęto 2 osoby poszukiwane przez Policję.

 • Zatrzymano 13 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 184 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 6 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.

 • Ujęto 41 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 65 służb.

 • Dokonano 1563 legitymowań profilaktycznych. (więcej…)