tel. alarmowy – 986

29.06.2020-05.07.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Więcej…

Zdarza się, że można spotkać w naszym mieście osoby, które rozstawiają stoiska handlowe w okolicy przystanków autobusowych, supermarketów, czy w innych miejscach uczęszczanych przez żyrardowian. Sprzedaż poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niezgodna prawem. Strażnicy Więcej…

W dniu 03.07.2020 funkcjonariusze SM, podjęli interwencję własną przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie zaparkował pojazd dostawczy marki Mercedes, w rejonie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych. Powyższy rejon jest objęty szczególnym nadzorem patroli zmotoryzowanych oraz Więcej…

W dniu 03.07.2020 funkcjonariusze SM podjęli czynności związane z usunięciem słupka usytuowanego na wysepce, przy przejściu dla pieszych na ul. Adama Mickiewicza. Słupek stwarzał zagrożenie dla uczestników w ruchu pieszym. Zapewne został uszkodzony na skutek Więcej…

Partol Rowerowy

Centrum miasta, niedostępne ulice, skwery, Zalew Żyrardowski, stawy, parki, okolice szkół, place zabaw- to tylko niektóre z miejsc, które są patrolowane na rowerach przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Patrole rowerowe kontrolują tereny rekreacyjne i inne miejsca, Więcej…

Grafficiarz

W dniu 24.06.2020 w godzinach popołudniowych do funkcjonariuszy SM pełniących służbę zmotoryzowaną, wpłynęło zgłoszenie obywatelskie, dotyczące dewastacji ściany kościoła, pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego, przy ul. Stefana Żeromskiego. Strażnicy miejscy niezwłocznie udali się we wskazany rejon, Więcej…

Szkolenia strzeleckie

W dniu 23.06.2020 odbyło się comiesięczne szkolenie grupy konwojowej żyrardowskiej straży miejskiej, w zakresie posługiwania się bronią palną. Każde szkolenie odbywa się w różnych konfiguracjach wg. opracowanego konspektu, przez instruktora prowadzącego szkolenie oraz Komendanta Straży Więcej…

22.06.2020-28.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Więcej…

15.06.2020-21.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Więcej…