tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 22 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 22.04.2024 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec do kierującej pojazdem marki Fiat, która zaparkowała pojazdem wzdłuż linii podwójnej ciągłej przy ul. Bolesława Limanowskiego 30, czego skutkiem było zmuszenie innych kierujących do najeżdżania na tę linię. Za popełnione wykroczenie, kierującej udzielono pouczenia. (foto. nr 1)

W dniu 22.04.2024 r. funkcjonariusze SM pouczyli kierującą pojazdem marki KIA, Panią Klaudię, która parkując na ul. Bolesława Limanowskiego 13, nie zabezpieczyła we właściwy sposób pojazdu, co skutkowało jego stoczeniem się i tamowaniem ruchu na jezdni. (foto. nr 2, 2a)

W dniu 22.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu zauważyli na ul. Ziołowej, że teren parkingu przy zalewie jest zaśmiecony. Informację o konieczności uprzątnięcia zanieczyszczeń przekazano telefonicznie do zarządcy terenu.

W dniu 22.04.2024 r. mężczyzna zgłosił do dyżurnego SM, że znalazł potrąconego jeża na ul. Bolesława Limanowskiego 23. Zgłoszenie zostało przekazane telefonicznie do lekarza weterynarii.

W dniu 22.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło leżących worków z odpadami i tym samym zanieczyszczonego pasa drogowego na ul. Ciasnej. W celu uprzątnięcia zanieczyszczeń, zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

W dniu 22.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na skrzyżowaniu ul. Adama Mickiewicza z ul. Jaktorowską, prawdopodobnie doszło do kolizji drogowej pojazdu marki Audi z pojazdem ciężarowym. Informację o zdarzeniu przekazano do dyżurnego KPP. (foto. nr 3, 3a)

W dniu 22.04.2024 r. dyżurny SM przyjął dwa zgłoszenia od mieszkańców, które dotyczyły porzuconych rowerów miejskich na ul. Krótkiej oraz ul. Żytniej 35-37. Zgłoszenia zostały potwierdzone przez funkcjonariuszy SM, a następnie przekazane telefonicznie do firmy zajmującej się wypożyczaniem jednośladów na terenie miasta. (foto. nr 4, 4a)

W dniu 22.04.2024 r. patrol SM podjął współprace z administratorem PGM na ul. Środkowej 13, która dotyczyła właściwego oznakowania terenu w zakresie ruchu drogowego, w celu umożliwienia podejmowania czynności w związku z dokonywanymi przez mieszkańców zgłoszeniami.

W dniu 23.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na skwerze przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Bolesława Limanowskiego, że przy ławce leży jakaś osoba. Patrol SM na miejscu zastał mężczyznę po użyciu alkoholu, który miał obrażenia głowy. Na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia, Pan Sławomir został poddany badaniom lekarskim i diagnostycznym w CZMZ. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym, na ww. został nałożony mandat karny. (foto. nr 5, 5a)

W dniu 23.04.2024 r. patrol SM podjął interwencję na ul. Bolesława Limanowskiego 30, wobec nietrzeźwego mężczyzny zakłócającego spokój i porządek publiczny. Ujęty mężczyzna, po przeprowadzonych badaniach lekarskich w CZMZ i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, został osadzony do wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenie, w dniu 24.04.2024 r. wobec ww. zostały wyciągnięte konsekwencje, w postaci nałożenia kary grzywny.

W dniu 23.04.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło składowania    odpadów w pojemnikach przeznaczonych na odpady zielone oraz w ich rejonie, przy ul. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. kpt. Stanisława Pałaca. Poinformowano administrację ŻSM, która ma podjąć w trybie pilnym działania porządkowe. (foto. nr 6)

W dniu 23.04.2024 r. zgłoszono do SM, że na ul. Jana Dekerta koparka z budowy niszczy łychą kostkę brukową. Patrol SM na miejscu legitymował osobę odpowiedzialną za wykonywanie prowadzonych prac, przekazując zgłoszenie do administratora terenu ŻSM. (foto. nr 7)

W dniu 23.04.2024 r. po otrzymanym zgłoszeniu o nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe, patrol SM udał się na ul. gen. Władysława Sikorskiego 12. Kierującemu pojazdem, który zaparkował na wysokości przystanku komunikacji publicznej, strażnicy udzielili pouczenia i nakazali przeparkować pojazd. (foto. nr 8)

W dniu 23.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że po dachach garaży biegają chłopcy. Patrol SM w tym czasie realizował inne czynności na terenie miasta. Po pewnym czasie dzieci na widok starszego mężczyzny, który się nimi zainteresował, zeskoczyły z dachu i uciekły. Apelujemy do rodziców o większe zainteresowanie miejscem i sposobem spędzania wolnego czasu przez ich dzieci, dla ich własnego bezpieczeństwa. (foto. nr 9. 9a-c)

W dniu 24.04.2024 r. funkcjonariusze SM, podjęli  działania na  ul. Działkowej, w związku z gromadzeniem na terenie nieruchomości różnego rodzaju odpadów, pomimo wcześniejszych sankcji i zobowiązania do uporządkowania terenu nieruchomości. Patrol przeprowadził kontrolę stanu czystości posesji przy użyciu drona, dokonując jednocześnie udokumentowania istniejącego stanu. W związku z potwierdzeniem zgłoszenia, w sprawie będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu porządkowego.  (foto. nr 10,10a)

W dniu 24.04.2024 r. patrol SM, przeprowadził kontrolę stanu porządkowego nieruchomości na ul. Szczecińskiej. Kontrola wykazała, że na terenie posesji wokół budynku, są zgromadzone duże ilości odpadów oraz stwierdzono również brak numeru porządkowego. Na właściciela nieruchomości, zostały nałożone dwa mandaty karne za ww. wykroczenia, które nie zostały przyjęte. Dalsze czynności będą skutkowały obligatoryjnym złożeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. (foto. nr 11, 11a)

W dniu 24.04.2024 r. po otrzymanym zgłoszeniu, patrol SM udał się na ul. gen. Władysława Sikorskiego 21, w celu potwierdzenia nieużytkowanego pojazdu marki Ford Mondeo. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sporządzono stosowną dokumentację dla zarządcy drogi, w celu wydania decyzji o usunięcie pojazdu na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (foto. nr 12, 12a)

W dniu 24.04.2024 r. przekazano do dyżurnego S.M. zgłoszenie, że na ul. Romualda Mielczarskiego, często występuje zaśmiecenie terenu przy pojemnikach na odpady, Strażnicy na miejscu stwierdzili, że pojemniki na odpady mieszane, są przepełnione oraz w ich rejonie leżą gabaryty pozostawione do odbioru. Poinformowano zarządcę terenu, w celu podjęcia stosownych działań porządkowych. (foto. nr 13, 13a)

W dniu 24.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, że na ul. Nowy Świat jest uszkodzona ławka. Po udaniu się na miejsce zgłoszenia patrol SM stwierdził, że doszło do uszkodzenia kilku ławek i donicy. Informację o powyższym przekazano do zarządcy terenu. (foto. nr 14, 14a-b)

W dniu 24.04.2024 r. patrol SM przekazał do Zakładu Energetycznego informację, że na ul. Piastowskiej gałęzie świerku wchodzą w przewody energetyczne i wymagają przycięcia. (foto. nr 15)

W dniu 24.04.2024 r. patrol SM przeprowadził rekontrolę terenu i pustostanu na ul. Nowy Świat w związku z wcześniej prowadzonymi czynnościami. Potwierdzono, że teren został uprzątnięty, a wejście zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. (foto. nr 16)

W dniu 24.04.2024 r. patrol SM podjął interwencję na ul. Piastowskiej, wobec kierującego poruszającego się hulajnogą po przejściu dla pieszych, przewożąc przy tym inną osobę. Po przeprowadzonej rozmowie, strażnicy udzielili pouczenia Panu Markowi. (foto. nr 22)

W dniu 25.04.2024 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że oznakowania poziome na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy z Al. Partyzantów, są wytarte i wymagają ponownego odmalowania. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (foto. nr 17)

W dniu 25.04.2024 r. przekazano zgłoszenie do dyżurnego SM, że w związku z przebudową ul. Stanisława Moniuszki, po ul. Krótkiej i ul. Piaskowej przejeżdża walec i może dojść do niszczenia nawierzchni, a odbywa się poza wyznaczonym placem budowy. Patrol SM na miejscu zdarzenia nie stwierdził uszkodzeń, przeprowadził rozmowę z kierownikiem budowy, uzyskując informację o zakończeniu prac wykonywanych walcem.

W dniu 25.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej jest wykonywana działalność gospodarcza, gdzie prowadzący nie posiada umowy na wywóz nieczystości i pojemników na odpady. Strażnicy wystawili wezwanie, w celu dostarczenia wymaganych dokumentów do siedziby SM.

W dniu 25.04.2024 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że w budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego prowadzone są prace budowlane, z których powstaje duże zapylenie na zewnątrz, w rejonie pasa drogowego. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z osobą odpowiedzialną i nadzorującą wykonywane prace, której udzielono pouczenia oraz zobligowano do właściwego zabezpieczenia wykonywanych prac. (foto. nr 18)

W dniu 25.04.2024 r. patrol SM przeprowadził kontrolę stanu porządkowego na nieruchomości przy ul. gen. Tadeusz Bora-Komorowskiego. Ponieważ posesja była bardzo zaśmiecona, sporządzono dokumentację, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (foto. nr 18, 18a) 

W dniu 25.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Bohaterów Warszawy, zgłosili do dyżurnego SM, liczne ubytki w nawierzchni jezdni. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (foto. nr 19, 19a-c)

W dniu 25.04.2024 r. strażnicy patrolując ul. Radziwiłłowską zauważyli, że na trawniku leży uszkodzony słupek ze znakami drogowymi. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (foto. nr 20)

W dniu 25.04.2024 r. patrol SM udał się na ul. Pustynną, w celu przeprowadzenia kontroli pod kątem utrzymania czystości i porządku na niezabudowanych działkach. Na miejscu strażnicy ustalili, że co prawda stan porządkowy jest niezadawalający, ale prowadzone są prace porządkowe i teren zostanie uprzątnięty z odpadów. (foto. nr 21)

W dniu 25.04.2024 r. patrol SM po stwierdzeniu zanieczyszczenia terenu przy ul. Stefana Okrzei, przekazał konieczność jego uprzątnięcia do zarządcy terenu. (foto. nr 23)

W dniu 25.04.2024 r. w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających, które dotyczyły zgłoszenia o zaśmieceniu miejsca publicznego, poprzez podrzucenie odpadów przy pergoli śmietnikowej na ul. Stefana Żeromskiego, strażnicy ustalili sprawcę wykroczenia, który został ukarany mandatem karnym.

W dniu 26.04.2024 r. mieszkanka przekazała do dyżurnego SM zgłoszenie, dotyczące przepełnionych pojemników na odzież używaną na ul. Stefana Żeromskiego, przy których leżą duże ilości odzieży i jest nieporządek. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do UM. (foto. nr 24)

W dniu 26.04.2024 r za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono pojazd marki Renault, który blokował ścieżkę pieszo-rowerową na ul. Władysława Reymonta. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, w celu złożenia wyjaśnień w siedzibie SM. Na wezwanie stawił się kierujący, któremu dzielono pouczenia. Pojazd uległ awarii, co zostało potwierdzone.  (foto. nr 25, 25a)

W dniu 26.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Bolesława Limanowskiego, że kierujący pojazdem marki Citroen zaparkował częściowo na chodniku oraz trawniku, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się’. Sporządzono dokumentacje do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. (foto. nr 38)

W dniu 26.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Ludwika Waryńskiego znajduje się jeż, który jest w złym stanie zdrowia i prosi o pomoc. Po kontakcie telefonicznym z lekarzem weterynarii uzyskano informację, żeby osoba przeniosła zwierzaka do ciepłego, ciemnego miejsca i pozostawiła go w spokoju, ponieważ za wcześnie się wybudziły i są oszołomione. Jeż po odpoczynku sam się oddali. Pomoc weterynaryjna jest udzielana tylko w przypadkach, kiery dzikie zwierzęta ulegają wypadkom.

W dniu 26.04.2024 r. wpłynęło zgłoszenie do SM o zanieczyszczonym terenie przy ul. 1 Maja, gdzie przy paczkomacie na nieruchomości leżą kartony, które zostały wyrzucone po odebranych przesyłkach. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, wykonali dokumentację zdjęciową do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. W dniu 29.04.2024 r.  właścicielowi nieruchomości udzielono pouczenia i zobligowano do pilnego uprzątnięcia zanieczyszczeń. (foto. nr 26)

W dniu 26.04.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, że na ul. Izy Zielińskiej 35b jest porzucony rower miejski. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, które zostało przekazane do firmy wypożyczającej rowery miejskie na terenie miasta. (foto. nr 27)

W dniu 26.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu zauważono, że na ul. Legionów Polskich przy ul. ks. Ottona Wittenberga kierujący pojazdem marki Toyota, zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych, jednocześnie utrudniając ruch pieszych po chodniku, poprzez brak pozostawionego 1,5 m szerokości na przejście. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwanie, na które stawiła się kierująca. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego, Pani Anita została ukarana mandatem karnym. (foto. nr 28)

W dniu 26.04.2024 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na ul. Karola Hiellego kierujący pojazdami nie stosują się do oznakowania. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali pojazdy, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach. Wobec obecnych kierujących, czynności zostały zakończone na miejscu, dla pozostałych wystawiono wezwania, w celu stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 39, 39a)

W dniu 26.04.2024 r. strażnicy w trakcie patrolu podjęli interwencję na ul. Bielnikowej, w związku z przepełnionym kontenerem na odpady, wokół którego zalegały nieczystości. W sprawie będą kontynuowane dalsze czynności. (foto. nr 40)

W dniu 27.04.2024 r. strażnicy w trakcie kontroli posesji pod kątem stanu porządkowego na ul. Anielewicza, nałożyli mandat karny na właściciela posesji, na której zalegały duże ilości różnego rodzaju nieczystości. Ponadto zobligowano mężczyznę w określonym terminie do jej uprzątnięcia. (foto. nr 41)

W dniu 26.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu zaobserwowano na ul. ks. Ottona Wittenberga 3, że jest zaparkowany pojazd w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Nissan. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący, który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. (foto. nr 29)

W dniu 27.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na ul. Tadeusza Kościuszki stoi porzucony rower miejski. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Rower miał uszkodzone tylne koło. Informację o uszkodzeniu i lokalizację jednośladu przekazano do firmy wypożyczającej rowery miejskie na terenie miasta. (foto. nr 30)

W dniu 27.04.2024 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Józefa Mireckiego, prawdopodobnie śpi mężczyzna. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali siedzącego mężczyznę, który miał otarcia na twarzy. Po przeprowadzonej rozmowie, mężczyzna odmówił udzielania mu wszelkiej pomocy, w tym medycznej, po czym oddalił się z przystanku. (foto. nr 31)

W dniu 27.04.2024 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że przy ul. Radziejowskiej jest brudno w rejonie pergoli śmietnikowej. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez strażników, przekazano informację o nieprawidłowości do ŻSM, w celu podjęcia prac porządkowych. (foto. nr 32, 32a)

W dniu 27.04.2024 r. mieszkanka przekazała do SM, że na ul. Piotra Wysockiego stoją zaparkowane pojazdy, których kierujący nie stosują się do znaku zakazu zatrzymywania się. Strażnicy wystawili pięć wezwań dla kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36. (foto. nr 33, 33a-d)  

W dniu 27.04.2024 r. zaobserwowano za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że w wiacie na terenie Eko Parku przy ul. Marii Nietrzebki, siedzą cztery osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na osoby zostały nałożone mandaty karne. (foto. nr 34)

W dniu 27.04.2024 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, że na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Marii Nietrzebki jest uszkodzona pokrywa studzienki. Funkcjonariusze SM potwierdzili uszkodzenie, które po oznakowaniu taśmą biało-czerwoną zostało przekazane do firmy telekomunikacyjnej, w celu podjęcia działań naprawczych. (foto.  nr 35)

W dniu 27.04.2024 r. od mieszkanki wpłynęło zgłoszenie, że na korytarzu w budynku mieszkalnym przy ul. Mieczysławowskiej, leży nieprzytomny mężczyzna, przy którym siedzi duży pies. Patrol SM na miejscu zastał leżącego mężczyznę w stawnie nietrzeźwości. Do mężczyzny wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który wstępnie ocenił stan jego zdrowia. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich w CZMZ, i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. Pies został tymczasowo zabrany do schroniska przy ul. Czystej. Za popełnione wykroczenia, na Pana Klaudiusza w dniu 28.04.2024 r. została nałożona kara grzywny. (foto. nr 36)

W dniu 28.04.2024 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na ul. Józefa Mireckiego, że na schodach leży mężczyzna. Strażnicy ujęli mężczyznę w stanie nietrzeźwości, w celu przeprowadzonych badaniach lekarskich w CZMZ. W związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych doi przebywania w PDPZ, Pan Krystian został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 29.04.2024 r. za popełnione wykroczenie na ww. została nałożona kara grzywny. (foto. nr 37)

W dniu 28.04.2024 r. mieszkaniec przekazał zgłoszenie dyżurnemu SM, że na dojeździe do garażu przy ul. Nowy Świat jest zaparkowany pojazd, który utrudnia ruch innym kierującym. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen do stawienia się w siedzibie SM. (foto. nr 42)

W dniu 28.04.2024 r. przekazano do SM zgłoszenie, że na ul. Spółdzielczej młodzież gra w piłkę w rejonie garażu zgłaszającego i niszczy elewację. Strażnicy przeprowadzili rozmowę ze zgłaszającym oraz poinformowali o dalszym postępowaniu. Przeprowadzono też rozmowę z dziećmi. Wyjaśniły, że grały piłką gumową i nikt nie rozmawiał z nimi, że komuś to przeszkadza. Dzieci, żeby kontynuować grę przeniosły się w inne miejsce.  O powyższym poinformowano ŻSM Wschód.

Podczas pełnionych służb legitymowano prewencyjnie 13 osób w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 15  dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe  15 dotyczyło m.in.: zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz nieobyczajnego wybryku, nieletnich chodzących po dachach garaży, oznakowania przejść dla pieszych wymagających odmalowania, ubytków w nawierzchniach jezdni, obróconych tarcz znaków drogowych, padliny wiewiórki na krawężniku, niesprawnej sygnalizacji ulicznej, osoby załatwiającej potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym, przepełnionego kosza ulicznego.

« z 2 »