tel. alarmowy – 986

14.12.2019-02.01.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 147 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 27.12.2019 operator monitoringu zauważył dwie osoby, przy ul. Stefana Okrzei, które… czytaj więcej 14.12.2019-02.01.2020

02.12.2019-08.12.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 02.12.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 8.… czytaj więcej 02.12.2019-08.12.2019

25.11.2019-01.12.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 25.11.2019 na ul. Stanisława Moniuszki ujęto Andrzeja B., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został dowieziony w celu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla Osób… czytaj więcej 25.11.2019-01.12.2019

18.11.2019-24.11.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 18.11.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach… czytaj więcej 18.11.2019-24.11.2019

08.11.2019-17.11.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 13.11.2019 operator monitoringu zauważył na skwerze przy ul. Bolesława Limanowskiego, dwie… czytaj więcej 08.11.2019-17.11.2019

04.11.2019-07.11.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 32 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 04.11.2019 na ul. Józefa Mireckiego funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości w punktach handlowych i usługowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie podpisanych umów, zobligowano osoby… czytaj więcej 04.11.2019-07.11.2019

21.10.2019-27.10.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 22.10.2019 na ul. 1 Maja mężczyzna dokonał uszkodzenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej, poprzez rzucenie w ww. pojazd elementem betonowym, po czym zaczął uciekać. Strażnicy podjęli bezzwłocznie interwencje i w… czytaj więcej 21.10.2019-27.10.2019

07.10.2019-13.10.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 34 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 7.10.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha… czytaj więcej 07.10.2019-13.10.2019

30.09.2019-06.10.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 42 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 1.10.2019 na ul. Stefana Żeromskiego ujęto Janusza A. oraz Marzenę P.… czytaj więcej 30.09.2019-06.10.2019

21.09.2019-27.09.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 23.09.2019 operator monitoringu zauważył siedzącą osobę na ławce, w Parku Miejskim… czytaj więcej 21.09.2019-27.09.2019