tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 34 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 7.10.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha mężczyznę który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na miejsce został wysłany patrol S.M., który ujął sprawcę wykroczenia, Mateusza F. i za popełnione wykroczenie nałożył na niego mandat karny.

W dniu 12.10.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Seniora przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego mężczyznę spożywającego alkohol w miejscu publicznym. Na miejsce został wysłany patrol S.M., który ujął sprawcę wykroczenia, Łukasza P. i również nałożył mandat karny za ww. wykroczenie.

Ponadto:

W dniu 7.10.2019 na ul. Józefa Mireckiego ujęto Piotra L., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. Na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny.

Straż Miejska kontynuuje działania profilaktyczne z zakresu ruchu drogowego dla najmłodszych uczestników ruchu, czyli przedszkolaków. Tym razem zajęcia przeprowadzono w dniu 10.10.2019 w Miejskim Przedszkolu nr 5, oczywiście przy wykorzystaniu Autochodzika, gdzie dzieci w sposób przystępny, poprzez zabawę uczą się zasad ruchu drogowego.

W dniu 10.10.2019 współpracowano ze Strażą Ochrony Kolei pełniąc służbę patrolową na terenach kolei, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu peronów i dworca PKP. Wspólne patrole mają na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na tym obszarze i będą sukcesywnie kontynuowane.

W dniu 10.10.2019 r, doszło do niebezpiecznej sytuacji w której pies, bez właściwego nadzoru pogryzł innego psa. Strażnicy podjęli działania w wyniku których oprócz niewłaściwego nadzoru stwierdzono brak szczepień psa. Na właściciela czworonoga został nałożony mandat karny oraz został zobligowany do zaszczepienia psa.

Szczególną bezmyślnością wykazał się kierujący pojazdem osobowym, który w dniu 10.10.2019 na ul. Bogusława Limanowskiego zaparkował pojazd w taki sposób, że zablokował całkowicie możliwość przejścia pieszych uczestników ruchu.
W tym czasie osoba niepełnosprawna poruszają się na wózku, również przemieszczała się chodnikiem na tym odcinku drogi, jednak tak zaparkowany pojazd nie dawał szans na przedostanie się dalej tą stroną jezdni. Strażnicy udzielili pomocy osobie niepełnosprawnej oraz wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem w celu wyciagnięcia konsekwencji za popełnione wykroczenie.

W dniu 10.10.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.
W dniu 11.10.2019 r. na ul. Józefa Mireckiego 66 przeprowadzono kontrolę podpisania umów i udokumentowania wywozu nieczystości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Właściciele zostali zobligowani do przedstawienia stosownej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie ustawowego wymogu. Z chwila nieudokumentowania wywozu nieczystości w stosunku do winnych zaniedbań, zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.


W dniach 12 i 13.10.2019 strażnicy miejscy pełnili służbę ze szczególnym zwróceniem na punkty wyborcze oraz na przebieg wyborów w dniu 13 października. Służba w trakcie której nie odnotowano żadnych incydentów, była pełniona do zakończenia prac wszystkich komisji.
Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 43 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych, zanieczyszczonych miejsc publicznych, uszkodzonych znaków drogowych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, itp.