tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 6 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:

W dniach od 12.12.2022 do 16.12.2022 r., strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole umów
i wywozów nieczystości stałych z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Pięknej. W trakcie przeprowadzonych kontroli w jednym przypadku wystawiono wezwanie. W pozostałych nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 12.12.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenia z prośbą o uruchomienie pojazdów marki Skoda na ul. Sikorskiego, marki Opel na ul. Przedszkolnej oraz pojazdu marki Seat na ul. Bohaterów Warszawy. Patrol SM udzielił pomocy kierującym, uruchamiając silniki pojazdów.

W dniu 12.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że nie może wyjechać z posesji przy ul. Józefa Mireckiego, ponieważ na jego wjeździe stoi zaparkowany pojazd matki Opel. Funkcjonariusze SM podjęli czynności w stosunku do kierującego, który tak niefrasobliwie zaparkował swój pojazd.

W dniu 12.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Mostowej nie są odśnieżone chodniki. Zgłoszenie zostało przekazane do WGK UM.

W dniu 12.12.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu podjęli czynności na ul. ks. Ottona Wittenberga 2, gdzie na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, był zaparkowany pojazd marki Mazda, którego kierujący nie posiadał uprawnień do zajęcia tego miejsca. Za naruszenie przepisów kodeksu wykroczeń, na kierującego Oskara C., została nałożona kara grzywny.

W dniu 12.12.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli interwencję na ul. Józefa Mireckiego, gdzie kierująca pojazdem marki Skoda zaparkowała pojazdem matki Skoda na wjeździe do nieruchomości. Za blokowanie wjazdu kierująca Sylwia B., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 13.12.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono pojazd marki Volkswagen, zaparkowany przy przejściu dla pieszych na ul. Gabriela Narutowicza. Wysłany na interwencję patrol SM, wystawił wezwanie dla kierującego naruszającego zasady postoju.

W dniu 13.12.2022 r., ze względu na spadki temperatury, do dyżurnego SM wpłynęły cztery zgłoszenia z prośbą o rozruch pojazdów. Problem z uruchomieniem mieli kierujący pojazdami marki na ul. Piastowskiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 14 i ul. Mały Rynek oraz na ul. Ireny Przybysz 7a. Wszystkie silniki unieruchomionych pojazdów udało się odpalić za pomocą urządzenia rozruchowego.

W dniu 13.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na dojściu do dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na peronach, jest bardzo ślisko. Patrol SM potwierdził, że teren jest słabo odśnieżony. Zgłoszenie zostało przekazane do firmy sprzątającej rejon PKP, w celu usunięcia nieprawidłowości. (foto nr 6, 6A)

W dniu 13.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. Karola Macieja Szymanowskiego w ciągu pieszym, znajduje się studzienka, która nie posiada pokrywy. Funkcjonariusze SM potwierdzili brak części pokrywy. Patrol SM prowizorycznie zabezpieczył miejsce i oznakował taśmą biało-czerwoną. Zgłoszenie zostało przekazane telefonicznie do firmy telekomunikacyjnej, w celu pilnego zabezpieczenia i naprawienia.

W dniu 13.12.2022 r., funkcjonariusze SM wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele pw. św. Karola Boromeusza, po której delegacje złożyły kwiaty przy pomniku „Droga Polski ku Wolnym Narodom”.

W dniu 13.12.2022 r., strażnicy miejscy ujęli Roberta G., który będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił spokój i porządek publiczny na ul. Parkingowej. Mężczyzna po przeprowadzonych badaniach w ZOZ i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 14.12.2022 r., ww. poniósł koszty swojego zachowania.

W dniu 13.12.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. P.O.W. 10, gdzie stał zaparkowany pojazd marki Audi na ciągu rowerowo-pieszym. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego, którym okazał się Adam W., który poniósł konsekwencje popełnionego wykroczenia.

W dniu 14.12.2022 r., mieszkaniec przekazał do dyżurnego SM, że na ul. Środkowej przy ul. Bohaterów Warszawy, jest brak oznak usuwania śliskości z chodnika. Patrol SM po sprawdzeniu, że chodnik nie przylega do nieruchomości, przekazał zgłoszenie do realizacji przez WGK UM.

W dniu 14.12.2022 r., po zgłoszeniu do dyżurnego SM, strażnicy miejscy udzielali pomocy w uruchomieniu pojazdów. Potrzeba odpalenia silników w pojazdach marki Toyota i Audi, mieli mieszkańcy na ul. kpt. Stanisława Pałaca 41 i 47 oraz pojazdu marki Ford na ul. Romualda Mielczarskiego 19. Auta zostały uruchomione.

W dniu 14.12.2022 r., przekazano do dyżurnego SM, że na ul. Ludwika Waryńskiego 50 na schodach, jest osoba prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Patrol SM na miejscu zastał mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. Marek R. po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i brakiem przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, został osadzony do wytrzeźwienia, a następnego dnia poniósł konsekwencje swego nagannego zachowania.

W dniu 14.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Tadeusza Kościuszki przy ul. Środkowej, stoi zaparkowany pojazd dostawczy przy przejściu dla pieszych, jednocześnie zasłaniając znaki drogowe. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Iveco.

W dniu 15.12.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Józefa Mireckiego oraz ul. Michała Ossowskiego na chodniku zalega śnieg i nie widać oznak jego odśnieżania. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy terenu.

W dniu 15.12.2022 r., zaobserwowano przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, że na placu Jana Pawła II przy ul. 1 Maja, stoi na chodniku zaparkowany pojazd marki Toyota poza miejscem parkingowym, w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się. Została sporządzona stosowana dokumentacja, w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających przez SM.

W dniu 15.12.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, która nie może uruchomić auta i prosi o pomoc. Patrol SM udzielił pomocy w rozruchu pojazdu marki Skoda na ul. Noworadziejowskiej.

W dniu 16.12.2022 r., wpłynęły zgłoszenia do dyżurnego SM z prośbą o rozruch pojazdów. Strażnicy miejscy po udaniu się na ul. Waleriana Łukasińskiego, uruchomili pojazd marki Kia, na ul. Stefana Okrzei pojazd marki Chevrolet oraz w Alejach Partyzantów pojazd marki Audi.

W dniu 16.12.2022 r., w Schronisku dla zwierząt przy ul. Czystej, stawił się mężczyzna po odbiór pieska, którego znaleziono na ulicy i umieszczono w schronisku. Patrol SM nałożył karę grzywny na właściciela psa, w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

W dniu 16.12.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli współpracę z pracownikiem Schroniska dla Zwierząt przy ul. Czystej, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym znęcania się nad psami przez mieszkańca na ul. gen. Władysława Sikorskiego. Ponieważ na miejscu nikogo nie zastano, będą kontynuowane dalsze czynności. Przeprowadzono również kontrolę dobrostanu psów na ul. 11 Listopada, która nie wykazała nieprawidłowości oraz na ul. Łąkowej, gdzie również będą kontynuowane dalsze czynności.

W dniu 16.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że jest brudno przy pojemnikach na odpady komunalne na ul. Romualda Mielczarskiego. Zgłoszenie zanieczyszczenia potwierdził patrol SM. Nieprawidłowość, w celu realizacji została przekazana do administracji ŻSM.

W dniu 16.12.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że sąsiad zgłaszającej uprzątnął śnieg ze swojej części chodnika na część chodnika, który jest w jej utrzymaniu przy ul. Jana Brzechwy. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę ze stronami, które zostały poinformowane o sposobie składowania śniegu.

W dniu 17.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące zwisających metrowych sopli z budynków przy ul. 1 Maja. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia sopli, zostało przekazane do PGM, a następnie zrealizowane.

W dniu 17.12.2022 r., po zgłoszeniu do dyżurnego SM, strażnicy miejscy podjęli interwencję przy ul. Szarych Szeregów, gdzie w klatce bloku mieszkalnego leżał mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego. Daniel Ś., po przeprowadzonych badaniach w ZOZ i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PODZ, został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 18.12.2022 r., za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 17.12.2022 r., po zgłoszeniu do dyżurnego SM, strażnicy miejscy udzielili pomocy w uruchomieniu pojazdu marki Opel, zaparkowanego na ul. Szpitalnej.

W dniu 17.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Tadeusza Kościuszki, leży przy ławce osoba w stanie upojenia alkoholowego. Patrol SM potwierdził zasadność zgłoszenia. Mężczyzna dopuścił się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym, ponadto znajdował się w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu, ze względu na panujący mróz. Grzegorz J., po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i możliwości przebywania w PDOZ, został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 17.12.2022 r., zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Filipa de Girarda, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, stoi zaparkowany pojazd bez uprawnień. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen.

W dniu 18.12.2022 r, przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zauważono, że na budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 50 zwisają duże sople, które utworzyły się przy rynnach. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby dyżurującej w PGM, w celu pilnego usunięcia istniejącego zagrożenia.

W dniu 18.12,2022 r., strażnicy miejscy poprawili we własnym zakresie, ustawienie tarczy znaku drogowego na ul. 1 Maja 39.

W dniu 18.12.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zauważono, że przy ul. Józefa Mireckiego, palą się śmieci w kontenerze śmieciowym. Na miejsce przybyła wezwana przez mieszkańca jednostka PSP, która ugasiła ogień.

W dniu 18.12.2022 r., osoba zgłosiła do dyżurnego SM, że w pojeździe koło Lasku Międzyborowskiego, śpi jakaś osoba. Wysłany na zgłoszenie patrol SM, zastał na ul. Kosynierów mężczyznę śpiącego w pojeździe, który odmówił udzielenia mu pomocy, w tym medycznej.

W dniu 18.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że przy ul. Bolesława Limanowskiego 30, na terenie szpitala, osoba nie może uruchomić pojazdu i prosi o pomoc. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy w uruchomieniu pojazdu marki KIA.

W dniu 18.12.2022 r., funkcjonariusze SM czuwali nad spokojem i porządkiem, w trakcie Wigilii Miejskiej zorganizowanej dla mieszkańców w Muzeum Lniarstwa, przy ul. Karola Dittricha. W trakcie imprezy nie odnotowano nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 8 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 9 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 10 dotyczyło m.in.: przechylonego znaku drogowego i tarczy znaku, braku oznak odśnieżania chodników, niesprawnej latarni oświetlenia ulicznego, zwisających sopli z budynku, palących się śmieci w kontenerze.