tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 20 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:

W dniach od 05.12.2022 do 09.12.2022 r., strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole umów
i wywozów nieczystości stałych z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Poprzecznej, ul. Pięknej i ul. rtm. Witolda Pileckiego. W trakcie przeprowadzonych kontroli w jednym udzielono pouczenia oraz w jednym wystawiono wezwanie. W pozostałych przypadkach nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 05.12.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli współpracę z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w związku z istniejącym nielegalnym odpływem do Zalewu Żyrardowskiego od ul. Adama Mickiewicza. Na miejscu stwierdzono gumową rurę, z której nie było wycieku. Odjęto decyzję o zaczopowaniu otworu.

W dniu 05.12.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego zaobserwowano w godzinach nocnych, że na ul. Adama Mickiewicza w wyniku kolizji został uszkodzony sygnalizator świetlny przez pojazd marki Seat. Czynności dotyczące kolizji zostały podjęte przez służby, a uszkodzenie zostało przekazane do konserwatora sygnalizacji świetlnej.

W dniu 05.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej stoi pojazd bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mercedes. Na wezwanie stawił się Krzysztof S., który za parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, został ukarany mandatem karnym.

W dniu 05.12.2022 r., zauważono przy pomocy systemu monitoringu, że na placu Jana Pawła II jest grupa osób, która postanowiła zdjąć kilka bombek świątecznych z drzewka choinkowego, celem przywłaszczenia. Zgłoszenie zostało przekazane do patrolu, który podjął interwencję.

W dniu 06.12.2022 r., monitoring miejski oraz funkcjonariusze SM, zabezpieczali ,,Mikołajki” dla dzieci, zorganizowane na pl. Jana Pawła II. Mimo brzydkiej pogody, liczne atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i ich opiekunów. W trakcie imprezy nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 07.12.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na Alei Partyzantów przy ul. Stefana Okrzei, zaparkowany pojazd blokuje dojazd do pergoli śmieciowej. Strażnicy miejscy wystawili wezwanie dla kierującego, który zaparkował pojazd marki Mercedes w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.

W dniu 07.12.2022 r., w trakcie patrolu ul. Wiolinowej, funkcjonariusze SM podjęli czynności w związku z wypalaniem odpadów niedozwolonych. Nakazano zaprzestania termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią, a na sprawcę wykroczenia Dominika K., został nałożony mandat karny.
W dniu 07.12.2022 r., mieszkanka miasta zgłosiła, iż ma zablokowany wyjazd z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Stefana Okrzei, poprzez nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Patrol SM pouczył obecną na miejscu kierującą Marię T.

W dniu 06.12.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Bolesława Limanowskiego, jest zajęte miejsce dla pojazdów ciężarowych przez pojazd osobowy i tym samym nieuprawniony. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Kia.

W dniu 07.12.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza przy ul. Stefana Okrzei, pojazd zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Opel.

W dniu 07.12.2022 r., mieszkanka ul. Izy Zielińskiej przekazała do dyżurnego SM, że zabezpieczyła na swojej posesji bezpańskiego psa rasy owczarek niemiecki i prosi o jego zabranie do schroniska. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby odławiającej bezpańskie psy z terenu miasta Żyrardowa.

W dniu 07.12.2022 r., przy pomocy monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd na ul. Bolesława Limanowskiego 51, który blokuje ruch pieszych na chodniku, poprzez niepozostawienia min. 1,5 m na przejście. Wysłany na miejsce patrol SM nałożył mandat karny na Pawła D., kierującego pojazdem marki Suzuki.

W dniach 07.- 09.12.2022 r., dyżurny przyjął zgłoszenia z prośbą o pomoc w uruchomieniu pojazdów. Strażnicy miejscy udzielili pomocy kierującym pojazdem marki Volvo na ul. Filipa de Girarda 14, pojazdem marki BMW na ul. Mielczarskiego 19/23, pojazdem marki Ford na ul. Stefana Okrzei i pojazdem marki Volvo i Honda na ul. Bolesława Limanowskiego 12-13. Ku zadowoleniu kierujących wszystkie pojazdy udało się uruchomić, przy pomocą urządzenia rozruchowego Booster.

W dniu 07.12.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli współpracę z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM na ul Żytniej, w związku ze zgłoszeniem o rzekomym prowadzeniu prac prowadzących do zasypania rowu odwadniającego. Na miejscu nie stwierdzono wykonywania żadnych prac w granicach miasta Żyrardowa.

W dniu 07.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił, że na ul. Spółdzielczej 56 stoją zaparkowane pojazdy w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonymi. Strażnicy miejscy potwierdzili zasadność zgłoszenia. Zostały wystawione cztery wezwania na pojazdy marki BMW, Lexus, Kia i Peugeot, dla kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego,

W dniu 07.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Okrzei, w pasażu przebywa osoba bezdomna. Dyżurny SM przekazał zgłoszenie do realizacji przez patrol, który na miejscu zastał mężczyznę, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku znajdując się pod wpływem alkoholu. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i brakiem przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, Tadeusz P. został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 07.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Waleriana Łukasińskiego przed blokiem, stoi pozostawiony rower miejski. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do firmy zajmującej się wypożyczaniem rowerów.

W dniu 08.12.2022 r., w trakcie patrolu funkcjonariusze SM zauważyli, że między ul. Stefana Okrzei a ul. Bolesława Limanowskiego, ustawione wzdłuż ścieżki rowerowej słupki biało-czerwone posiadają ostre kanty, ze względu na brak czopów zaśliepiających. Zaobserwowano również na ul. Marii Nietrzebki ubytek w nawierzchni jezdni przy studzience deszczowej. Nieprawidłowości zostały przekazane do Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego UM.

W dniu 08.12.2022 r., patrol SM podjął czynności na ul. Stefana Okrzei, w związku z dużym zanieczyszczeniem terenu niezabudowanej działki. Został wykonany materiał fotograficzny do prowadzenia dalszych czynności, zmierzających do zobligowania właściciela do jej uprzątnięcia.

W dniu 08.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Nowy Świat 5 stoją nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na chodniku, poza miejscami wyznaczonymi. Patrol SM wystawił wezwanie na pojazd marki Nissan, który zaparkował na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych.

W dniu 09.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Jasnej przy ul. Jana Kilińskiego 42, jest brudno przy pojemnikach na odpady komunalne. Na miejsce zgłoszenia został wysłany patrol SM, który wykonał dokumentację zdjęciową zastanego stanu porządkowego. Powiadomiono o sytuacji porządkowej przedstawiciela PGM.

W dniu 09.12.2022 r., do dyżurnego SM zadzwonił mieszkaniec z informacją, że na ul. Mokrej przy ul. Stefana Żeromskiego, leży mężczyzna w stanie po użyciu alkoholu, który jest bardzo wychłodzony i potrzebuje pomocy. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna po przeprowadzeniu badań lekarskich i otrzymaniu zaświadczenia o braku przeciwskazań do przebywania mężczyzny w PDOZ ww. został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniach 09 i 10.12.2022 r., funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę w autobusach komunikacji miejskiej w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami o chuligańskich wybrykach i aktach dewastacji dokonywanymi przez młodzież w trakcie przejazdu autobusami. W trakcie kontroli patrol SM nie odnotował nieprawidłowości. W najbliższym czasie planowane są kolejne kontrole w powyższym zakresie.
W dniu 10.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że przy placu zabaw na ul. Izy Zielińskiej 10, zapada się kostka w chodniku. Funkcjonariusze SM prowizorycznie oznakowali miejsce zapadliny taśmą biało-czerwoną, a uszkodzenie zostało przekazane do administracji ŻSM.

W dniu 10.12.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące zaparkowanych pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy z ul. Żwirki i Wigury i ul. Stanisława Małachowskiego. Zgłoszenie zostało przekazane do patrolu SM, który na miejscu udzielił dwóch pouczeń oraz wystawił dwa wezwania na pojazdy marki BMW i Volkswagen.

W dniu 10.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, w związku z zaparkowanymi pojazdami w strefie zamieszkania, poza miejscami do tego wyznaczonymi na ul. Parkingowej 7. Strażnicy miejscy wystawili dwa wezwania na pojazdy marki Toyota, których kierujący nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego.

W dniu 10.12.2022 r., patrol SM na ul. Jana Skrowaczewskiego 21, udzielił pouczenia kierującemu pojazdem marki Opel, który go zaparkował na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, nie posiadając uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego.

W dniu 10.12.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono zdarzenie drogowe w wyniku którego kierujący pojazdem marki Opel wjechał w słupki odgradzające na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Bolesława Limanowskiego, dokonując ich zniszczenia. Sporządzono dokumentację do prowadzenia dalszych czynności w spawie.

W dniach 10 i 11.12.2022 r., funkcjonariusze SM zabezpieczali ,,Jarmark Bożonarodzeniowy” patrolując teren, w rejonie Muzeum Lniarstwa. W trakcie patrolu nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 11.12.2022 r., w związku z opadami śniegu, dyżurny SM zgodnie z planem ,,Akcja Zima”, powiadomił dyżurujących pracowników PGK, ŻSM Wschód i Zachód oraz PGM, o konieczności podjęcia działań mających na celu usuwanie skutków obfitych opadów śniegu.

W dniu 11.12.2022 r., mieszkanka przekazała do dyżurnego SM, że w klatce bloku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 70, leży pijany mężczyzna. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Po przeprowadzonych badaniach w ZOZ i brakiem przeciwskazań do przebywania w PDOZ, Marek R. został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 11.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że zaparkowany pojazd marki Hyundai na ul. 11 Listopada 25, ma w drzwiach pozostawione kluczki. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM zamknął pojazd i zabezpieczył kluczyki. Po ustaleniu danych adresowych, dotarł do właściciela pojazdu i przekazał kluczki.

Podczas pełnionych służb dokonano legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 22 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 11 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 11 dotyczyło m.in.: uszkodzenia pojazdem sygnalizatora świetlnego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, niesprawnego oświetlenia świątecznego oraz fontanny, przekrzywionych słupków ze znakami drogowymi, niespranego oświetlenia ulicznego, uszkodzonych słupków odgradzających jezdnię od chodnika.