tel. alarmowy – 986

Klauzula Informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: DODO), informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Żyrardowie, ul. 1-go Maja 50, 96-300 Żyrardów.
 
Inspektor ochrony danych
Joanna Trusińska
tel.: 22 350 01 40
e-mail: biuro@inbase.pl

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna DODO