tel. alarmowy – 986

Straż Miejska w Żyrardowie wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego w granicach administracyjnych miasta.
Godziny funkcjonowania:

Referat monitoringucałodobowo, 7 dni w tygodniu,
Referat dyżurnych – całodobowo, 7 dni w tygodniu,
Służba patrolowa – w godz. 7°° – 23°°, 7 dni w tygodniu,
Komendant lub jego zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach 10°° – 14°°

Gospodarka finansowa Straży Miejskiej w Żyrardowie prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).