tel. alarmowy – 986

21.10.2019-27.10.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto: W dniu 22.10.2019 na ul. 1 Maja mężczyzna dokonał uszkodzenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej, poprzez rzucenie w ww. pojazd elementem betonowym, po czym zaczął uciekać. Strażnicy podjęli bezzwłocznie interwencje i w Więcej…

07.10.2019-13.10.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 34 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 7.10.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha Więcej…

30.09.2019-06.10.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 42 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 1.10.2019 na ul. Stefana Żeromskiego ujęto Janusza A. oraz Marzenę P. Więcej…

21.09.2019-27.09.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 23.09.2019 operator monitoringu zauważył siedzącą osobę na ławce, w Parku Miejskim Więcej…

16.09.2019-22.09.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 24 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 16.09.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Stefana Okrzei, wobec Józefa Więcej…

09.09.2019-15.09.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 23 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 09.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ławce znajdującej się na Więcej…

02.09.2019-08.09.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 25 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 07.09.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, trzy kobiety siedzące na Więcej…

26.08.2019-01.09.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 20 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 29.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na tyłach pawilony handlowego przy Więcej…

19.08.2019-25.08.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 26 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 19.08.2019 operator monitoringu zauważył w późnych godzinach nocnych, przy ul. Fryderyka Więcej…

12.08.2019- 18.08.2019

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 7 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 16.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberg Więcej…