tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 19 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:

W dniu 14.11.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli interwencję na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Młyńskiej, dotyczącej blokowania drogi. Wysłany na miejsce patrol stwierdził finał prac inwestycyjnych prowadzonych w pasie drogowym, jednak nie potwierdził jakichkolwiek utrudnień w ruchu, które być może chwilowo wystąpiły.

W dniu 14.11.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności na zgłoszenie, dotyczące wypuszczania psów bez nadzoru, które wg. osoby zgłaszającej zachowują się agresywnie i podbiegają do przechodniów. Funkcjonariusze SM dotarli do kobiety zamieszkałej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, potwierdzając obecność psów. Przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z właścicielką czworonogów, którą poinformowano o konsekwencjach prawnych związanych z powyższym wykroczeniem oraz przeprowadzono kontrolę szczepień psiaków, w trakcie której nie potwierdzono nieprawidłowości. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów, kobieta została pouczona.

W dniu 14.11.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że z budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki, ktoś wypuszcza na spacer psy bez nadzoru. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W związku z powyższym po ustaleniu właściciela czworonogów udali się pod wskazany adres. Za popełnione wykroczenie Jarosław G. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniach od 15.11.2022 do 18.11.2022 r., strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole umów
i wywozów nieczystości stałych z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Pomorskiej, ul. Poprzecznej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Poziomkowej i ul. Salezjańskiej. W trakcie przeprowadzonych działań w jednym przypadku nałożono mandat karny. W pozostałych przypadkach nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniach od 15.11.2022 do 18.11.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. Bratniej,
ul. Stanisława Moniuszki i ul. Piotra Wysockiego, w związku z dużą ilością liści zalegających na chodnikach przed posesjami. Po dotarciu do właścicieli nieruchomości, które bezpośrednio przylegają do chodnika, będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do uprzątnięcia zanieczyszczeń.

W dniu 15.11.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na pl. Jana Pawła II młodzież wspina się na fontannę. Wysłani na interwencję funkcjonariusze SM, przeprowadzili rozmowę prewencyjną z nieletnimi, dotyczącą właściwego i bezpiecznego zachowania się w miejscu publicznym.

W dniu 15.11.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, w związku z zaparkowanym pojazdem na trawniku przy ul. Piaskowej. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał kierującego pojazdem marki Renault Bartosza S., któremu udzielił pouczenia.

W dniu 15.11.2022 r., strażnicy miejscy w trakcie patrolu na ul. Leona Wasilewskiego przy
ul. ks. Piotra Skargi, zauważyli mężczyznę przechodzącego przez torowisko przy zamkniętych rogatkach. Interwencja została zakończona pouczeniem Norberta C.

W dniu 16.11.2022 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące spalania odpadów na terenie nieruchomości przy ul. 1 Maja. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia zastali Ivana R., któremu nakazano ugasić ognisko. Ww. za spalanie odpadów został ukarany mandatem karnym.

W dniu 16.11.2022 r. po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca, na ul. Władysława Reymonta 13 strażnicy miejscy ujęli agresywnego mężczyznę, który zakłócał spokój i porządek publiczny po użyciu alkoholu. Mężczyzna po przeprowadzonych badaniach lekarskich i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, został dowieziony i osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenie Dariusz B. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 16.11.2022 r., zaobserwowano niewłaściwy stan porządkowy na nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Gabriela Narutowicza, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ul. Jasnej. Nieprawidłowości zostały przekazane do administratorów terenów, w celu podjęcia stosownych działań.

W dniu 16.11.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie o biegającym bezpańskim psie, podobnym do owczarka niemieckiego, w rejonie ul. Bolesława Limanowskiego. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, które zostało przekazane do osoby zajmującej się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt z terenu miasta Żyrardowa.

W dniu 16.11.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, nałożyli mandat karny na kierującego Jerzego S., który zaparkował pojazdem marki Peugeot w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych.

W dniu 16.11.2022 r., patrol SM w Schronisku dla zwierząt przy na ul. Czystej, nałożył mandat karny na Jadwigę K., która nie poddała swojego psa obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

W dniu 16.11.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono przy ul. 1 Maja na chodniku siedzącego mężczyznę, który nie może samodzielnie się podnieść. O powyższym zdarzeniu dyżurnego S.M. informowali również mieszkańcy. Funkcjonariusze SM po dojechaniu na miejsce zdarzenia udzielili pouczenia Mateuszowi G., udzielając mu jednocześnie pomocy w dotarciu do miejsca zamieszkania.

W dniu 16.11.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Słonecznej 2 przy śmietniku, stoją zaparkowane pojazdy na chodniku, które uniemożliwiają przejście do śmietnika. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Fiat. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący, na którego została nałożona kara grzywny.

W dniu 16.11.2022 r., strażnicy miejscy w trakcie patrolu ul. Środkowej, w godzinach wieczornych zauważyli kobietę poruszającą się rowerem, bez obowiązującego oświetlenia. Funkcjonariusze SM pouczyli Nikolę J., o obowiązku wyposażenia roweru w niezbędne oświetlenie do poruszania się po zapadnięciu zmroku.

W dniu 16.11.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Spółdzielczej 56 w strefie zamieszkania stoją zaparkowane pojazdy, poza miejscami wyznaczonymi. Funkcjonariusze SM wystawili cztery wezwania dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

W dniu 17.11.2022 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że w bloku mieszkalnym przy ul. Izy Zielińskiej 20 przebywa osoba bezdomna, która dziwnie się zachowuje. Patrol SM wezwał do Wojciecha O. pogotowie ratunkowe, które ze względu na jego stan zdrowia, zabrało mężczyznę do szpitala.

W dniu 17.11.2022 r., w godzinach nocnych, za pomocą systemu monitoringu miejskiego na terenie Parku Seniora przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, zaobserwowano kontrowersyjne zachowanie młodego mężczyzny, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku, w ten sposób, że rozebrał się nie pozostawiając na sobie żadnej odzieży. Zgłoszenie zostało przekazane do patrolu, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 17.11.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Izy Zielińskiej. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki BMW, który nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.

W dniu 17.11.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że ma zablokowany wyjazd z nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy, przez zaparkowany pojazd. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Opel. Na wezwanie stawił się Michał O., któremu udzielono pouczenia.

W dniu 17.11.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Bolesława Limanowskiego na chodniku przewróciła się kobieta, ale nie chce, żeby wezwać do niej karetkę pogotowia. Strażnicy miejscy wysłani na miejsce zgłoszenia udzielili pomocy kobiecie i dowieźli do miejsca zamieszkania.

W dniu 18.11.2022 r., funkcjonariusze SM realizując zgłoszenia na terenie miasta, podjęli interwencję własną wobec mieszkanki, która na ul. Radziwiłłowskiej przechodziła przez przejście dla pieszych przy załączonym czerwonym świetle. W związku z popełnionym wykroczeniem strażnicy miejscy nałożyli mandat karny na Krystynę M., jednocześnie uświadamiając ją o stworzonym zagrożeniu.

W dniu 18.11.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym na terenie Parku Dittricha przy ul. Bolesława Limanowskiego. Jak się okazało alkohol spożywały osoby nieletnie. Patrol SM wezwał na miejsce opiekunów prawnych, którzy odebrali osoby nieletnie. Z zaistniałego wykroczenia została sporządzona dokumentacja, w celu prowadzenia dalszych czynności. (foto nr 20)

W dniu 18.11.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące utrudnienia ruchu innym kierującym, powodowanym przez zaparkowane pojazdy na ul. Piaskowej. Na miejscu zgłoszenia strażnicy miejscy nie potwierdzili utrudnienia w ruchu pojazdów, natomiast wystawili wezwanie na pojazd marki Mazda, zaparkowany na trawniku. Na wezwanie stawiła się kierująca Monika J., której udzielono pouczenia.

W dniach 18, 19 i 20.11.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o rozruch pojazdów, których z powodu niskiej temperatury otoczenia nie mogli uruchomić. Za pomocą urządzenia Booster funkcjonariusze SM uruchomili na ul. Narutowicza pojazd marki Golf, na ul. ks. Ottona Wittenberga pojazd marki Jaguar oraz na ul. Żeromskiego pojazd marki Honda, dzięki czemu kierujący mogli odjechać.

W dniu 18.11.2022 r., mieszkanka zgłosiła dyżurnemu SM, że ma zablokowany wjazd do garażu przy ul. Legionów Polskich 67, przez zaparkowany pojazd. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Kierujący pojazdem marki Opel Jacek N., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 18.11.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o padlinie kota, która leży na ul. Jana Skrowaczewskiego przy ul. Łąkowej. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się sprzątaniem padliny zwierząt z terenu miasta Żyrardowa.

W dniu 18.11.2022 r., patrol SM, na ul. Łąkowej , w związku z otrzymanym zgłoszeniem na współpracował z przedstawicielem U.M., w celu oceny dobrostanu psów. Właściciel został zobligowany do podjęcia działań mających za zadanie poprawę warunków bytowania. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, iż właściciel nie poddał swojego psa obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie i za to wykroczenie został ukarany mandatem.

W dniu 18.11.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie kierująca pojazdem marki Skoda zaparkowała w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego Urszula R., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 19.11.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli, że na ul. Środkowej przy ul. Bolesława Limanowskiego niesprawna jest sygnalizacja świetlna. Awaria została przekazana do firmy zajmującej się konserwacją sygnalizacji.

W dniu 19.11.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. 1 Maja pojazd marki Audi, którego kierujący naruszył zasady dopuszczalności parkowania na chodniku. Za popełnione wykroczenie na kierującego Tomasza Z., został nałożony mandat karny.

W dniu 19.11.2022 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Radziwiłłowskiej, zauważyli mężczyznę zakłócającego ład i porządek publiczny po użyciu alkoholu, który jednocześnie stwarzał zagrożenie w ruchu pojazdów. Po przeprowadzonych badaniach i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Krzysztof D. został osadzony do wytrzeźwienia. Za naruszenie przepisów kodeksu wykroczeń ww. został ukarany mandatem karnym w dniu 20.11.2022 r.

W dniu 19.11.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, stał zaparkowany pojazd marki Kia, bez wymaganych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. W pojeździe zastano kierującą Emilię M., której udzielono pouczenia i nakazano odjechać.

W dniu 20.11.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono w Parku Seniora od ul. gen. Stanisława Sosabowskiego dwóch mężczyzn, z których jeden spożywa alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Patrol SM udzielił mężczyźnie pouczenia.

W dniu 20.11.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Kosynierów w zaparkowanym pojeździe marki Opel, zamieszkuje jakaś osoba. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Po przeprowadzonej rozmowie, mężczyzna odmówił udzielenia mu jakiekolwiek pomocy, w tym również medycznej.

W dniu 20.11.2022 r., mieszkanka zgłosiła dyżurnemu SM, że wpuściła na teren swojej posesji przy ul. Cieszyńskiej dwa bezpańskie psy, które wałęsały się po ulicy i prosi o pomoc w umieszczeniu ich w schronisku. Zgłoszenie zostało przekazane do realizacji osobie zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta Żyrardowa, który przewiózł pieski do Schroniska przy ul. Czystej.

W dniu 20.11.20221 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Mostowej pojazd marki Seat, który został zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze SM na kierującego Błażeja W., nałożyli mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych, w tym 2 osób nieletnich. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 25 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 9 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 7 dotyczyło m.in.: młodzieży wchodzącej na fontannę, zadymienia terenu, zalegających odpadów na podwórkach, odklejających się plakatów ze słupa ogłoszeniowego, nieobyczajnego wybryku, przewróconego kosza ulicznego.