tel. alarmowy – 986
kolizja drogowa

W dniu 06.04.2021 doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów, na skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich i Ks. Ottona Wittenberga spowodowaną z winy kobiety, która wjechała swoim pojazdem w inny pojazd osobowy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Zdarzenie miało miejsce na osiedlu, gdzie prędkość w ruchu jest ograniczona. Jednak siła uderzenia… czytaj więcej

Nieporządek na terenie nieruchomości

W dniu 06.04.2021 strażnicy miejscy pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym ujawnili przy ul. Waleriana Łukasińskiego zaśmiecony teren w rejonie pojemników na odpady. Zobligowano zarządcę terenu do niezwłocznego uprzątnięcia ww. terenu, co zostało zrealizowane.

Kradzież kwiatów

W dniu 03.04.2021 2021do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, o kradzieży kwiatków z klomb przy ul. Augusta Emila Fieldorfa Nila. Kobieta swym czynem dopuściła się niszczenia zielni oraz przy tym ten czyn miał charakter kradzieży. Za, dewastację klombu, Hanna D., została ukarana mandatem karnym. Ww. została również zobligowana do niezwłocznego posadzenia… czytaj więcej

Mandat dla sprzedawczyni sklepu.

W dniu 02.04.2021 funkcjonariusze SM podjęli czynności wz. z pandemią ze zgłoszeniem dotyczącym nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakazów i nakazów wz. pandemią, przez personel obsługujący klientów w pawilonie handlowy, przy ul. Filipa de Girarda na sprzedawczynię Annę Ł., która była sprawcą wykroczenia nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Kontrola na cmentarzu.

Jak co roku przed świętami, gdy sprzątane są groby i stosunkowo szybciej zapełniane są pojemniki na odpady, funkcjonariusze SM przeprowadzili rutynową kontrolę porządkową na terenie cmentarza. Wszelkie zauważone nieprawidłowości przekazywano do zarządców terenów, którzy podejmowali na bieżąco działania porządkowe.

Nieprzyzwoite zachowanie się sprawcy wykroczenia, zakłócającego spokój i porządek publiczny

W dniu 29.03.2021 operator monitoringu zaobserwował w Parku Seniora przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego osoby, które nie stosują się do zapisu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec sprawców wykroczenia. Jednocześnie Dariusz R. swoim zachowaniem dopuścił się zakłócania spokoju i… czytaj więcej

spalanie odpadów organicznych.

W dniu 25.03.2021 strażnicy miejscy realizując zadania w patrolu zmotoryzowanym, zauważyli duże zadymienie, przy ul. Adama Mickiewicza wydobywające się z zza ogrodzenia ogródków działkowych. Udając się w miejsce skąd wydobywa się dym, ujawnili mężczyznę, który spalał odpady organiczne. Za popełnione wykroczenie Arkadiusz A., został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do… czytaj więcej

Spalenie odpadów niedozwolonych.

Jednym z istotnych czynników wpływających na stan powietrza ma to, czym palimy w swoich domostwach. Życzylibyśmy sobie, żeby wszyscy mieli nowoczesne instalacje grzewcze oraz stosowali opał dobrej jakości, co niestety nie zawsze mam miejsce. Karygodne już natomiast jest spalanie w piecach odpadów. I tak w dniu 26.03.2021 strażnicy miejscy przeprowadzili… czytaj więcej

Interwencja zw. z prawdopodobieństwem potracenia psa.

W dniu 24.03.2021 operator monitoringu zaobserwował przy ul. Ks. Ottona Wittenberga leżącego na chodniku psa, który się nie poruszał. Zachodziła obawa, że pies mógł być potrącony przez pojazd. Wysłano w ww. rejon patrol SM, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz ewentualnie udzielenia zwierzęciu niezbędnej pomocy, jednocześnie operator prowadził obserwację ww.… czytaj więcej