tel. alarmowy – 986

W dniu 24.08.2021 patrol SM przeprowadził na ul. Izy Zielińskiej, kontrolę wywozu nieczystości z punktów handlowych prowadzących działalność gospodarczą. Wystawiono wezwania dla właścicieli, celem przedstawienia stosownej dokumentacji.

Kontrola wywozów nieczystości