tel. alarmowy – 986

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2019 r.

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2019-31.12.2019 r. I. 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz sporadycznie patrolu pieszego na… czytaj więcej Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2019 r.

09.11.2020-15.11.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Strażnicy Miejscy przeprowadzają cykliczne kontrole pustostanów, węzłów ciepłowniczych, piwnic, altanek oraz innych miejscach,… czytaj więcej 09.11.2020-15.11.2020

02.11.2020-08.11.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 34 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w ustawie… czytaj więcej 02.11.2020-08.11.2020

28.09.2020-04.10.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, każdego dnia kontrolują teren dworca PKP i przyległego terenu, w ten sposób czuwają nad bezpieczeństwem podróżnych, dbają o spokój i porządek na peronach i wewnątrz budynku, zwracają uwagę na… czytaj więcej 28.09.2020-04.10.2020

21.09.2020-27.09.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 39 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 23.09.2020 operator monitoringu zauważył na ul. Tadeusza Kościuszki dwóch mężczyzn, którzy… czytaj więcej 21.09.2020-27.09.2020

14.09.2020-20.09.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 14.09.2020 operator monitoringu zauważył na ul. Stefana Okrzei mężczyznę który spożywał… czytaj więcej 14.09.2020-20.09.2020

07.09.2020-13.09.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 07.09.2020 funkcjonariusze SM ujawnili brakujące śruby, mocujące konstrukcję barierek mostku, przy… czytaj więcej 07.09.2020-13.09.2020

31.08.2020-06.09.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 04.09.2020 operator monitoringu zauważył, że na ul. Józefa Mireckiego mężczyzna spożywa… czytaj więcej 31.08.2020-06.09.2020

24.08.2020-30.08.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. W ubiegłym tygodniu Straż Miejska przeprowadziła kontrolę w obiektach handlowych wielkopowierzchniowych, na terenie miasta w stosunku do osób, które naruszają przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.07.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych… czytaj więcej 24.08.2020-30.08.2020

17.08.2020-23.08.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 21.08.2020 na ul. Stanisława Moniuszki patrol straży miejskiej ujął Stanisława M.,… czytaj więcej 17.08.2020-23.08.2020