tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 35 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 13.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z Aleją Partyzantów doszło do kolizji drogowej pojazdu marki Toyota z pojazdem marki Honda. Patrol SM na miejscu zdarzenia po upewnieniu się, że nikt nie potrzebuje pomocy medycznej, pomógł zepchnąć jeden z pojazdów ze skrzyżowania i powiadomił o kolizji KPP.  (fot. nr 1, 1a)

W dniu 13.11.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli na ul. Szarych Szeregów przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, że przy pergoli śmieciowej zalegają różnego rodzaju odpady. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy terenu oraz administratora PGM, w celu podjęcia pilnych działań porządkowych. (fot. nr 2, 2a-b)

W dniu 13.11.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że kierująca pojazdem marki Porsche zaparkowała na ul. Waleriana Łukasińskiego w miejscu, gdzie obowiązuje znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM na miejscu zastał kierującą Panią Sylwię, której udzielił pouczenia i nakazał przeparkować pojazd. ((fot. nr 3)

W dniu 13.11.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Mostowej 2 stoją pojazdy, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Po wystawieniu dwóch wezwań przez strażników, stawili się kierujący pojazdami marki Mazda i Opel, którym udzielono pouczeń. (fot. nr 4)

W dniu 13.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Ludwika Waryńskiego 2, że tarcza znaku B-36 jest zasłonięta przez przerośnięta koronę drzewa oraz na ul. Waleriana Łukasińskiego tarcza znaku B-2 ma wyblakły kolor. Nieprawidłowości przekazano do UM. (fot. nr 5, 5a)

W dniu 14.11.2023 r. funkcjonariusze SM udali się do Przedszkola im. Krasnala Hałabały przy ul. ks. Stanisława Brzóski, gdzie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla dzieci, których tematem było bezpieczne poruszanie się po drodze. Maluchy aktywnie uczestniczyły w zajęciach odpowiadając na zadawane pytania oraz brały udział w zabawie, poruszając się pojazdami z ,,Autochodzika”. Na koniec zajęć najmłodsi otrzymali kolorowe opaski i breloczki.  Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania zostali wyróżnieni workami odblaskowymi. Straż Miejska przypomina rodzicom o zakładaniu elementów odblaskowych przez dzieci, co spowoduje, że będą bardziej widoczne na drodze.

W dniu 14.11.2023 r. mieszkaniec przekazał do SM, że teren w rejonie sklepu przy ul. Mostowej jest przerośnięty trawą oraz zanieczyszczony. Patrol SM polecił użytkownikowi placówki pilnie uprzątnąć teren. (fot. nr 6)

W dniu 14.11.2023 r. przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanego pojazdu marki Fiat na trawniku przy ul. Andrzeja Struga. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego. Na wezwanie stawił się kierujący Pan Andrzej, któremu udzielono pouczenia. (fot. nr 7)

W dniu 14.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że przy ul. Wawelskiej leżą worki z porozrzucaną odzieżą. Patrol SM potwierdził zanieczyszczenie. W celu uprzątnięcia terenu, zgłoszenie przekazano do zarządcy terenu. (fot. nr 8)

W dniu 14.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono przy ul. Legionów Polskich 72, że w chodniku zapadła się kostka brukowa stwarzając zagrożenie dla przechodniów. Strażnicy prowizorycznie oznakowali miejsce zapadliny. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 9)

W dniu 14.11.203 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Stefana Okrzei, że kierujący pojazdem marki Honda parkuje na przejściu dla pieszych. Za popełnione wykroczenie strażnicy nałożyli mandat karny na Panią Anetę, nakazując przeparkować pojazd. (fot. nr 10, 10a) 

W dniu 14.11.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM nieprawidłowo parkujące pojazdy w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Promienną. Wysłani na zgłoszenie strażnicy wystawili dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Audi i Volkswagen, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego. (fot. nr 11, 11a)

W dniu 14.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że przy ul. Mostowej jest grupa młodzieży, z której jeden z chłopców przewrócił TOI TOI. Po chwili cała grupa odjechała autobusem linii nr 2. Nagrany materiał został przekazany do Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP. (fot. nr 12)

W dniu 14.11.2023 r. zauważono przy pomocy kamery monitoringu miejskiego na ul. gen. Władysława Sikorskiego 16, że kierujący pojazdem marki Skoda parkuje w rejonie przejścia dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie, na które stawiła się kierująca. Za popełnione wykroczenie na ww. został nałożony mandat karny. (fot. nr 13)  

W dniu 14.11.2023 r. patrol SM udał się na ul. ks. Stanisława Staszica, gdzie potwierdził otrzymane zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonego terenu, które wynikało ze składowania dużej ilości odpadów poremontowych. Zarządcę terenu zobligowano do podjęcia działań porządkowych. (fot. nr 14, 14a-b)

W dniu 15.11.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Mostowej przy ul. Legionów Polskich 41 parkuje pojazd dostawczy w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie, strażnicy nałożyli mandat karny na kierującego pojazdem marki Renault oraz wystawili jedno wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, który nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. (fot. nr 15, 15a)

W dniu 15.11.2023 r. mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że ma zablokowany wyjazd/wjazd z bramy na posesji przy ul. Henryka Sienkiewicza, przez zaparkowany pojazd marki Volvo. Zgłoszenie do realizacji podjął patrol SM, który po dotarciu na miejsce zgłoszenia pouczył kierującą, która wróciła do pojazdu. (fot. nr 16)

W dniu 15.11.2023 funkcjonariusze SM podczas patrolu ul. Legionów Polskich, podjęli czynności wobec kierującego pojazdem marki Fiat, który parkując nie zachował 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Za popełnione wykroczenie na Pana Sławomira została nałożona kara grzywny. (fot. nr 17)     

W dniu 15.11.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, że na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Stanisława Moniuszki znalazła małego, bezdomnego kotka i prosi o umieszczenie go w schronisku. Po wyrażeniu zgody przez pracownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej, zgłaszająca osobiście dowiozła zwierzaka do placówki.

W dniu 15.11.2023 r. patrol SM podjął interwencję w Alei Partyzantów przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie kierujący pojazdem marki Audi zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 18)

W dniu 15.11.2023 r. patrol SM zabezpieczał ul. Józefa Mireckiego, w czasie akcji gaśniczej prowadzonej przez Straż Pożarną, która została podjęta w związku z zapłonem sadzy w kominie budynku. (fot. nr 19 19a)

W dniu 15.11.1023 r. mieszkaniec przekazał do SM zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanego pojazdu dostawczego na chodniku przy ul. Legionów Polskich 71, uniemożliwiającego ruch pieszych po chodniku. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mercedes. (fot. nr 20)

W dniu 15.11.2023 r. strażnicy patrolując ul. Henryka Sienkiewicza stwierdzili, że jedna z nieruchomości jest zanieczyszczona odpadami, a chodnik przylegający do tej posesji zanieczyszczony liśćmi. Zostały podjęte czynności mające na celu poprawę sytuacji porządkowej. (fot. nr 21, 21a)

W dniu 16.11.2023 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że przy ul. Szarych Szeregów stoją pojazdy zaparkowane na trawniku. Strażnicy na miejscu wykroczenia wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, do stawienia się w siedzibie SM, w celu przeprowadzania dalszych czynności. (fot. nr 22, 22a)  

W dniu 16.11.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na
ul. Waleriana Łukasińskiego 19 stoi pojazd w strefie obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia zastali kierującego pojazdem marki Dodge, który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. (fot. nr 23, 23a)

W dniu 16.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Al. Partyzantów przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w zatoce dla zaopatrzenia jest zaparkowany pojazd nieuprawniony. Funkcjonariusze SM zastali kierującą przy pojeździe marki Peugeot, której udzielili pouczenia i nakazali przeparkować pojazd. (fot. nr 24)

W dniu 16.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano na ul. Stefana Okrzei z ul. Waleriana Łukasińskiego, że kierujący pojazdem marki Opel naruszył warunki parkowania na chodniku. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego strażnicy nałożyli na sprawcę wykroczenia karę grzywny. (fot. nr 25)

W dniu 16.11.2023 r. zauważono przy pomocy kamery monitoringu miejskiego, że na terenie podwórek pomiędzy ul. Gabriela Narutowicza, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a ul. Józefa Mireckiego, zalega duża ilość liści. Informację o konieczności uprzątnięcia terenu, przekazano do administratora PGM. (fot. nr 26, 26a-c)

W dniu 16.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że zaparkowany pojazd przy ul. Bolesława Limanowskiego 51, blokuje chodnik. Strażnicy za tamowanie ruchu pieszych, poprzez brak pozostawienia 1,5 m szerokości chodnika na przejście, nałożyli na kierującego mandat karny. (fot nr 27)

W dniu 16.11.2023 r. funkcjonariusze SM patrolując ul. Polskiej Organizacji Wojskowej zauważyli, że kierujący pojazdem marki Daewoo zaparkował przy przejściu dla pieszych. Strażnicy nakazali kierującemu przeparkować pojazd w prawidłowej odległości tj. 10 m od przejścia. (fot. nr 28, 28a) 

W dniu 16.11.2023 r. przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie, że na ul. Jana Dekerta znak informujący o drodze bez przejazdu jest niewidoczny. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez patrol SM, nieprawidłowość została przekazana do WDiTM UM. (fot. nr 29)

W dniu 17.11.2023 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanego pojazdu na powierzchni wyłączonej, na ul. Stefana Żeromskiego przy ul. Farbiarskiej. Zgłoszenie przekazano do patrolu SM, który wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mazda. (fot. nr 30)

W dniu 17.11.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na ul. Romana Dmowskiego przy ul. Harcerskiej oraz ul. gen. Tadeusz Bora-Komorowskiego 16, tworzą się zapadliny w jezdni. Strażnicy potwierdzili nieprawidłowości, które przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 31, 31a)

W dniu 17.11.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu, że zaparkowany pojazd dostawczy marki Renault zablokował chodnik na ul. Józefa Mireckiego przy ul. Środkowej. Patrol SM przeprowadził rozmowę z kierującym, który był zmuszony do zjechania z jezdni na chodnik, ponieważ pojazd uległ awarii. Auto ustawiono udrażniając ciąg rowerowo-pieszy, do czasu usunięcia awarii. (fot. nr 32)

W dniu 17.11.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło zalanego wodą mostka na rzece Pisi Gągolinie przy dojściu do ul. Bielnikowej. Nieprawidłowość przekazano do UM.

W dniu 17.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, które dotyczyło leżącej padliny lisa na ul. Wincentego Witosa 9. Strażnicy potwierdzili padlinę zwierzaka. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta. (fot. nr 38)

W dniu 17.11.2023 r. po otrzymanym zgłoszeniu strażnicy przeprowadzili kontrolę paleniska i spalanego materiału w piecu, na nieruchomości przy ul. Sosnowej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, co zostało zawarte w sporządzonej dokumentacji. (fot. nr 33)

W dniu 18.11.2923 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że na ul. Stefana Okrzei 4 jest zaparkowany pojazd przy przejściu dla pieszych. Strażnicy potwierdzili zagłuszenie. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego pojazdem marki Toyota. (fot. nr 34)

W dniu 18.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, które dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Stanisława Moniuszki 27. Strażnicy podjęli interwencję wobec kierującego pojazdem marki Volkswagen, który parkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, na którego został nałożony mandat karny. (fot. nr 35)

W dniu 18.11.2023 r. mężczyzna przekazał do SM, że znalazł porzucone dwa małe kotki na ul. Ziołowej, które jeszcze samodzielnie nie są w stanie egzystować. Dyżurny SM przekazał zgłoszenie do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt, która umieściła kociaki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej.

W dniu 18.11.2023 funkcjonariusze SM podjęli czynności na ul. Stanisława Moniuszki, gdzie kierujący pojazdem marki Toyota zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego do stawienia się w siedzibie SM, w celu złożenia wyjaśnień. (fot. nr 38)

W dniu 18.11.2023 r. funkcjonariusze SM udzielili pomocy kierującej na ul. 1 Maja przy ul. Jana Skrowaczewskiego, która nie mogła uruchomić pojazdu marki Fiat. Strażnicy pomogli w odpaleniu silnika przy pomocy urządzenia Booster. (fot. nr 39)

W dniu 18.11.2023 r. strażnicy po otrzymaniu od zarządcy drogi decyzji umożliwiającej odholowanie pojazdów nieużytkowanych, wezwali holownik na ul. Mieczysławowską. Pojazdy marki BMW i Mazda, których stan wskazywał na to, że są nieużytkowane zostały odholowane na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (fot. nr 40)

W dniu 19.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono mężczyznę, który będąc na ul. Ludwika Waryńskiego szarpał znak drogowy uszkadzając jego mocowanie u podstawy. W celu podjęcia interwencji, informację o mężczyźnie przekazano do KPP. (fot. nr 37)

W dniu 19.11.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, że na ul. Piotra Wysockiego 34 są zaparkowane pojazdy w strefie obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM wystawili wezwania dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. (fot. nr 36)

Podczas pełnionych służb dokonano 7 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 39 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 20 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 18 dotyczyło m.in.: zasłoniętych, przekrzywionych, i wyblakłych znaków drogowych, zapadliny w chodniku, osób przewracających Toi Toie, niesprawnego oświetlenia ulicznego, akcji gaśniczej palących się sadzy w kominie, zaśmieconej zatoki parkingowej, zalegających liści na jezdni i chodniku, przekrzywionego słupka odgradzającego jezdnię od chodnika, przepełnionego kosza ulicznego, porzuconego wózka z supermarketu, mężczyzny usiłującego wyrwać znak drogowy.

« z 3 »