tel. alarmowy – 986

Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie

  Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Jan Sankowski tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) strażą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu… czytaj więcej Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie

Zastępca Komendanta

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Zbigniew Biegański tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do podstawowych obowiązków Zastępcy Komendanta Straży należy w szczególności: nadzór nad realizacją zadań w… czytaj więcej Zastępca Komendanta

Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Magdalena Popowczak tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do zadań i czynności Naczelnika Wydziału Prewencji należy: prowadzenie gospodarki uzbrojenia pod nadzorem… czytaj więcej Naczelnik Wydziału Prewencji