tel. alarmowy – 986

Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie

  Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Jan Sankowski tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) strażą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu Więcej…

Zastępca Komendanta

  Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Zbigniew Biegański tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do podstawowych obowiązków Zastępcy Komendanta Straży należy w szczególności: nadzór nad realizacją zadań Więcej…

Naczelnik Wydziału Prewencji

  Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Żyrardowie Magdalena Popowczak tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do zadań i czynności Naczelnika Wydziału Prewencji należy: prowadzenie gospodarki uzbrojenia pod nadzorem Więcej…

Paweł Leszkiewicz

Kierownik Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

  Kierownik Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Paweł Leszkiewicz tel. (46) 855 24 20 Do zadań i czynności Kierownika Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy m.in. współpraca z jednostkami i instytucjami zewnętrznymi oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległego referatu.

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Straży Miejskiej w Żyrardowie tel. (46) 855 24 20 Do zadań i czynności Kierownika Referatu Ruchu Drogowego należy m.in. współpraca z jednostkami i instytucjami zewnętrznymi oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległego referatu.

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Straży Miejskiej w Żyrardowie Do zadań i czynności Kierownika Referatu Patrolowo – Interwencyjnego należy m.in. współpraca z jednostkami i instytucjami zewnętrznymi oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległego referatu.