tel. alarmowy – 986

Zastępca Komendanta

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Zbigniew Biegański tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do podstawowych obowiązków Zastępcy Komendanta Straży należy w szczególności: nadzór nad realizacją zadań w… czytaj więcej Zastępca Komendanta

Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Żyrardowie mgr Magdalena Popowczak tel. (46) 855 24 20 e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do zadań i czynności Naczelnika Wydziału Prewencji należy: prowadzenie gospodarki uzbrojenia pod nadzorem… czytaj więcej Naczelnik Wydziału Prewencji