tel. alarmowy – 986
Zastępca Komendanta

Straży Miejskiej w Żyrardowie

mgr Zbigniew Biegański

tel. (46) 855 24 20

e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl

Zastępca Komendata Zbigniew Biegański
Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do podstawowych obowiązków Zastępcy Komendanta Straży należy w szczególności:

  • nadzór nad realizacją zadań w podległych komórkach w sposób zapewniający skuteczne wykonywanie obowiązków służbowych i uzyskiwanie optymalnych wyników pracy przez podległych funkcjonariuszy,
  • nadzór nad stanem technicznym wyposażenia będącego w dyspozycji Straży,
  • sprawowanie kontroli zarządczej w Straży,
  • udział w codziennych odprawach do służby i koordynowanie działań poszczególnych komórek,
  • organizowanie współpracy z mieszkańcami, jednostkami i instytucjami,
  • współpraca z mediami.