tel. alarmowy – 986

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego

Straży Miejskiej w Żyrardowie

Do zadań i czynności Kierownika Referatu Patrolowo – Interwencyjnego należy m.in. współpraca z jednostkami i instytucjami zewnętrznymi oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległego referatu.