tel. alarmowy – 986

 

Kierownik Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu

Straży Miejskiej w Żyrardowie

mgr Paweł Leszkiewicz


tel. (46) 855 24 20

Paweł Leszkiewicz
Do zadań i czynności Kierownika Referatu ds. Wykroczeń i Monitoringu należy m.in. współpraca z jednostkami i instytucjami zewnętrznymi oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległego referatu.