tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 21 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 20.11.2023 r. przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie, że w ulicy Nizinnej przy studzience kanalizacyjnej zapadła się nawierzchnia. Strażnicy potwierdzili zapadlinę, którą zabezpieczył taśmą biało-czerwoną i przekazali do realizacji przez PGK. (fot. nr 1)

W dniu 20.11.2023 r. wpłynęła informacja do SM, że w chodniku na ul. Stefana Żeromskiego jest uszkodzona pokrywa studzienki, którą PGK zabezpieczyło pachołkiem. Uszkodzenie zostało przekazane do pilnej realizacji przez użytkownika studzienki, firmę telekomunikacyjną.

W dniu 20.11.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Pawła Hulki-Laskowskiego zastawiony jest wjazd/wyjazd na posesję przez zaparkowany pojazd. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Seat oraz udzielili pouczenia kierującej pojazdem marki Volkswagen. (fot. nr 2)

W dniu 20.11.2023 r. zwrócono się z prośbą do SM, która dotyczyła udzielenia pomocy przy rozruchu pojazdu zaparkowanego na ul. Gabriela Narutowicza przy ul. Stefana Okrzei. Strażnicy przy pomocy urządzenia rozruchowego Booster uruchomili silnik pojazdu marki Ford. (fot. nr 3)

W dniu 20.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Tadeusza Kościuszki, że dwie osoby spożywają alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Patrol SM na miejscu zastał dwóch mężczyzn, którzy za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zostali ukarani mandatami karnymi. (fot. nr 4)

W dniu 20.11.2023 r.  funkcjonariusze SM po otrzymanym zgłoszeniu o nieprawidłowościach związanych z gospodarką z odpadami, udali się do wskazanego sklepu przy ul. 1 Maja. Strażnicy wystawili wezwanie dla właściciela prowadzonej działalności gospodarczej, w celu dostarczenia umowy na wywóz nieczystości oraz faktur z bieżących wywozów.

W dniu 20.11.2023 r. strażnicy po otrzymaniu decyzji od zarządcy drogi zezwalających na odholowanie nieużytkowanych pojazdów z terenu miasta, wezwali holownik do ich przetransportowania na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Usunięto cztery pojazdy
z chodnika i zajmowanych miejsc parkingowych na ul. Legionów Polskich 74 – pojazd marki Opel, na ul. rtm. Witolda Pileckiego – pojazd marki Toyota, na ul. Bratniej 20 – pojazd marki Opel i na ul. Mieczysławowskiej – pojazd marki Skoda. (fot. nr 5, 5a-c)

W dniu 21.11.2023 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie, że w rejonie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego od kilku dni przebywa prawdopodobnie bezpański pies, który jest czarnej maści z biszkoptowymi łapami i czerwoną obrożą. Zgłoszenie przekazano telefonicznie do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta. Piesek został bezpiecznie przewieziony i umieszczony w schronisku.

W dniu 21.11.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. 1 Maja a ul. Stanisława Sławińskiego są utrudnienia w ruchu pojazdów, poprzez wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu, na ruch wahadłowy. Strażnicy po przeprowadzeniu obserwacji w ww. miejscu, przekazali swoje spostrzeżenia do Wydziału Inwestycji UM. (for. nr 6)

W dniu 21.11.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli na ul. Stefana Okrzei przy ul. Gabriela Narutowicza, że doszło do uszkodzenia słupka z tarczami znaków drogowych, który jest znacznie pochylony w stronę chodnika oraz przewrócony został kosz uliczny. Do uszkodzenia doszło najprawdopodobniej przy cofaniu pojazdem. Informację o nieprawidłowościach przekazano telefonicznie do WDiTM UM. (fot. nr 7)

W dniu 21.11.2023 r. mieszkaniec przekazał do SM zgłoszenie, które dotyczyło leżącego mężczyzny na chodniku przy ul. 1 Maja. Strażnicy na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Ze względu na ujemną temperaturę i stan po użyciu alkoholu na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego. Po wstępnych badaniach na miejscu oraz przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ mężczyzna został osadzony w areszcie do wytrzeźwienia. (fot. nr 8)

W dniu 21.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, które dotyczyło leżących na jezdni palet i opony na ul. Piotra Wysockiego. Strażnicy potwierdzili oponę i trzy palety, które zostały wystawione w sposób sugerujący chęć pozyskania miejsca parkingowego. Po wykonaniu dokumentacji, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. (fot. nr 9)

W dniu 21.11.2023 r. mieszkanka przekazała do SM, że na pierwszym peronie dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest bardzo ślisko i wysiadając z pociągu poślizgnęła się i doznała urazu nogi. Strażnicy potwierdzili śliskość na obydwu peronach od skrajni do żółtego pasa z wypustkami. Nieprawidłowość przekazano do administratora PKP o podjęcie działań. (fot. nr 10)

W dniu 21.11.2023 r. Pan Jarosław został ukarany mandatem na ul. Czystej, za niezachowanie środków ostrożności psa, który został odłowiony i umieszczony w schronisku. Sprawdzono też szczepienia zwierzaka przeciwko wściekliźnie, które były aktualne. 

W dniu 21.11.2023 r. patrol SM podjął interwencję na ul. Bohaterów Warszawy wobec kierującej, która zaparkowała pojazd dostawczy utrudniając bardzo, ruch pieszych na chodniku. Pani Joanna za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym. (fot. nr 11)

W dniu 21.11.2023 r. po otrzymanym zgłoszeniu strażnicy dotarli do właścicielki nieruchomości przy ul. Racławickiej, która pozostawiła opony w pasie drogowym. Pani Grażynie udzielono pouczenia i nakazano uprzątnąć opony. (fot. nr 12)

W dniu 21.11.2023 r. patrol SM nałożył mandat karny na kierującego rowerem, który przemieszczał się jadąc po przejściu dla pieszych na ul. Stefana Okrzei przy ul. Waleriana Łukasińskiego. (fot. nr 13)  

W dniu 22.11.2023 r. przekazano do SM zgłoszenie o zaparkowanych pojazdach na trawniku za budynkiem przy ul. Mielczarskiego. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Volkswagen, pozostałe pojazdy były zaparkowane na terenie nieuregulowanym. Za niszczenie zieleni na Pana Stanisława został nałożony mandat karny. (fot. nr 14)

W dniu 22.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Mostowej przy ul. Wrzosowej jest zaparkowany pojazd, który blokuje chodnik. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali kierującego pojazdem marki Opel, który za tamowanie ruchu pieszych na chodniku został ukarany mandatem karnym. (fot. nr 15)

W dniu 22.11.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Marii Nietrzebki przy ul. Parkingowej jest zaparkowany w rejonie skrzyżowania pojazd marki Ford. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego do stawienia się w siedzibie SM. Na wezwanie stawiła się kierująca, na którą za popełnione wykroczenie została nałożona kara grzywny. (fot. nr 16)

W dniu 22.11.2023 r. zgłoszono do SM, że w lokalu przy ul. Jana Dekerta jest pozostawiony pies, który wyje i szczeka, a lokatora nie ma od dłuższego czasu w mieszkaniu. Z pozyskanej informacji ustalono, że pies biega po podwórku bez nadzoru, a jego właściciel jeszcze się nie pojawił. Przekazano do osoby zajmującej się odławianiem zwierząt z terenu miasta, żeby pies został umieszczony w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej.

W dniu 22.11.2023 r. do dyżurnego SM przekazano zgłoszenie, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Romualda Mielczarskiego usytuowane jest lustro, które w chwili obecnej nie spełnia swej roli, bo słupek, na którym jest umieszczone jest pochylony i lustro nie obejmuje swym zasięgiem właściwego odcinka ul. P.O.W. Patrol SM potwierdził usterkę, którą w celu naprawy przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 17)

W dniu 22.11.2023 r. po otrzymanym zgłoszeniu strażnicy udali się na ul. Jana Dekerta, w celu sprawdzenia niszczenia chodników i zieleni przez przejeżdżające pojazdy na teren prowadzonej budowy. Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzono czynności w stosunku do kierowcy pojazdu marki Scania.  Zostało również umówione spotkanie z wykonawcą realizowanej inwestycji, w celu zobligowania firmy do przywrócenia terenu po zakończeniu budowy, do pierwotnego stanu. (fot. nr 18, 18a)

W dniu 23.11.2023 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że w lokalu przy ul. Bolesława Limanowskiego jest przetrzymywany pies, który jest zaniedbany. Strażnicy po dotarciu do na miejsce zgłoszenia, udzielili pouczenia właścicielce czworonoga, co do warunków prawidłowego utrzymania jego dobrostanu. Natomiast za brak aktualnych szczepień zwierzaka przeciwko wściekliźnie, na Panią Krystynę nałożono karę grzywny.

W dniu 23.11.2023 r. po zgłoszeniu mieszkanki, patrol SM podjął interwencję na ul. Bohaterów Warszawy 69, w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Zostały wystawione dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Citroen oraz marki Opel, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. (fot. nr 19)

W dniu 23.11.2023 r. patrol SM otrzymał zgłoszenie od przechodnia, że na ul. Radziwiłłowskiej stoi autobus, w którym zasłabł jego kierowca i może potrzebować pomocy. Strażnicy potwierdzili złe samopoczucie kierującego, który nie był w stanie kontynuować dalszej jazdy. Pasażerowie już wezwali na miejsce zespół karetki Pogotowia Ratunkowego, strażnicy potwierdzili dyspozytorowi konieczność szybkiego przyjazdu karetki. Mężczyzna został zabrany w celu hospitalizacji, a pojazd przejęty przez kierowcę zastępczego. (fot. nr 20, 20a)

W dniu 23.11.2023 r. mieszkanka ul. Jasnej przekazała do dyżurnego SM, że znalazła pod drzwiami lokalu trzy młode kotki i prosi o pomoc przy umieszczeniu ich w schronisku. Dyżurny otrzymał potwierdzenie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej, że kocięta zostaną przyjęte, o czym poinformował zgłaszającą.

W dniu 23.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Nowy Świat 11 stoją pojazdy w miejscu, gdzie obowiązuje znak zakazu zatrzymywania. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Peugeot, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 21, 21a)

W dniu 23.11.2023 r. mieszkaniec zwrócił się z prośbą do SM, dotyczącą udzielenia pomocy w uruchomieniu pojazdu na ul. ks. Ottona Wittenberga 11. Mimo starań patrolu SM, podjęte próby uruchomienia silnika pojazdu marki Mitsubishi okazały się nieskuteczne, z powodu innej usterki auta. (fot. nr 22)

W dniu 23.11.2023 r. patrol SM podjął czynności na zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanych pojazdów w miejscu obowiązywania znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach” na ul. Karola Hiellego. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia udzielili jednego pouczenia oraz nałożyli trzy mandaty karne, na kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. (fot. nr 23)

W dniu 23.11.2023 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że potrzebuje pomocy przy rozruchu pojazdu na ul. Stefana Okrzei 67. Strażnicy przy pomocy urządzenia rozruchowego Booster uruchomili silnik pojazdu marki Seat, ku zadowoleniu zgłaszającej. (fot. nr 24)

W dniu 23.11.2023 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Bolesława Limanowskiego zauważyli, że górna część pleksy w jednym z boków wiaty przystanku komunikacji publicznej, została wypchnięta. Uszkodzenie przekazano do UM. (fot. nr 25, 25a)

W dniu 23.11.2023 r. patrol SM na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej, udzielił pouczenia właścicielowi psa Panu Jerzemu, który zgłosił się po jego odbiór, po odłowieniu jako bezpański. (fot. nr 26)

W dniu 23.11.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na chodniku przy ul. Adama Mickiewicza 52/54, leży prawdopodobnie nietrzeźwy mężczyzna. Strażnicy potwierdzili leżącego mężczyznę w brudnym i przemoczonym ubraniu, który samodzielnie nie był w stanie utrzymać równowagi. Ze względu na stan upojenia alkoholowego i złe warunki atmosferyczne, mężczyznę przewieziono do ZOZ, w celu oceny stanu jego zdrowia. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, Pan Krystian został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 23.11.2023 r. po dokonanym zgłoszeniu do SM, strażnicy udali się na ul. Gabriela Narutowicza, gdzie firma układająca kostkę brukową, swoimi odpadami zapełniła pojemniki przeznaczone dla mieszkańców. Przeprowadzono rozmowę z osobą nadzorującą wykonywane prace, której udzielono pouczenia i zobligowano do uprzątnięcia terenu i zabrania nieczystości.

W dniu 24.11.2023 r. zgłoszono do SM, że na chodniku przy ul. Filipa de Girarda 5 jest nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Strażnicy na miejscu zgłoszenia udzielili pouczenia kierującemu pojazdem marki Volkswagen i nakazali przeparkować pojazd.

W dniu 24.11.2023 r. przekazano do dyżurnego SM, że w rejonie skrzyżowania na ul. Marii Nietrzebki 14 stoi zaparkowany pojazd marki Opel. Patrol SM zastał kierującego na miejscu, któremu nakazał przeparkować pojazd. (fot. nr 27)

W dniu 24.11.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że przy ogrodzeniu oraz wjazdach do garaży przy ul. Michała Ossowskiego jest bardzo brudno, ponieważ śmieci są składowane poza pojemnikami i utrudniają wjazd i wjazd. Patrol SM sporządził dokumentację zdjęciową z nieprawidłowości, w celu przekazania do administratora terenu. W dniu 27.11.2023 r. strażnicy sprawdzili ww. teren, nieczystości zostały uprzątnięte. (fot. nr 28)

W dniach 24 i 25.11.2023 r. patrol SM patrolował teren Targowiska Miejskiego przy ul. Stanisława Moniuszki oraz ulice przyległe, pod kątem spokoju i porządku, a także występujących nieprawidłowości w postoju pojazdów w miejscach niedozwolonych. (fot. nr 36)

W dniu 25.11.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego zauważyli, że na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej jest zaparkowany pojazd marki Skoda, bez włożonej karty uprawniającej do zajęcia tego miejsca. Za popełnione wykroczenie na kierującą Panią Agnieszkę, został nałożony mandat karny. (fot. nr 29)

W dniu 25.11.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Stefana Okrzei, że pojazd marki Mercedes został zaparkowany na powierzchni wyłączonej z ruchu. Funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny na kierującego, który naruszył przepisy ruchu drogowego. (fot. nr 30)

W dniu 25.11.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na ul. Piotra Wysockiego jest zastoina wody na przejściu dla pieszych, co utrudnia przejście. Niedrożność studzienki kanalizacyjnej przekazano do UM. (fot. nr 31)

W dniu 25.11.2023 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Joachima Lelewela z komina budynku wydobywa się śmierdzący dym i mogą być spalane śmieci. Strażnicy przeprowadzili kontrolę paleniska i spalanego materiału opalowego, która nie wykazała nieprawidłowości. Zadymienie spowodowane było nieumiejętnym rozpalaniem pieca. Z kontroli została sporządzona dokumentacja. (fot. nr 32, 32a)

W dniu 25.11.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na alejkach chodnikowych w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, zalegają duże ilości liści. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 33)

W dniu 25.11.2023 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że przy ul. 1 Maja stoją nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na chodniku. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mercedes, który nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się’. (fot. nr 34)

W dniu 25.11.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Bohaterów Warszawy jest zaparkowany pojazd przy przejściu dla pieszych. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Ford do stawienia się w siedzibie SM, w celu prowadzenie dalszych czynności. (fot. nr 35)

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 28 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 10 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 17 dotyczyło m.in.: uszkodzonej ławki, zalegających nieczystości, pozostawionego worka ze śmieciami, obróconych tarczy znaków drogowych, zalegającego igliwia oraz liści na chodniku, niesprawnego oświetlenia ulicznego, ubytków kostki brukowej w chodniku, niesprawnych halogenów oświetlających elewację budynku, zastoiny wody na jezdni, przepełnionego kosza ulicznego.

« z 2 »