tel. alarmowy – 986

Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu finansowego Straży, realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej Straży oraz obsługa finansowo – księgowa Straży, naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Straży, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości… czytaj więcej Zadania Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy: prowadzenie spraw w zakresie swej właściwości, przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw, realizacja zadań przekazywanych przez zwierzchników służbowych, opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych, przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia zwierzchników służbowych, współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między… czytaj więcej Wspólne zdania komórek organizacyjnych Straży