tel. alarmowy – 986

Patrol Interwencyjny – do zadań Patrolu należy:

  • realizacja zgłoszeń (interwencji) od mieszkańców i instytucji miasta Żyrardowa,

  • podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszeń porządku prawnego,

  • pełnienie służb patrolowych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie,

  • zabezpieczenie imprez masowych na terenie miasta Żyrardowa.