tel. alarmowy – 986

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy:

  • prowadzenie spraw w zakresie swej właściwości,

  • przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw,

  • realizacja zadań przekazywanych przez zwierzchników służbowych,

  • opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych,

  • przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia zwierzchników służbowych,

  • współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi