tel. alarmowy – 986

Do zadań Zespołu Dyżurnych należy w szczególności:

Prowadzenie odpraw dla funkcjonariuszy obejmujących służbę, dysponowanie zespołami pracującymi w terenie przy realizowaniu zadań bieżących i planowych, koordynacja wykorzystania sił i środków również w sytuacjach złożonych i kryzysowych, przyjmowanie zgłoszeń kierowanych do Straży, bieżąca współpraca z jednostkami i instytucjami, bieżące dokumentowanie przebiegu służby w obowiązujących w Straży rejestrach i księgach.