tel. alarmowy – 986

Do zadań Komórki Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

Bieżąca kontrola wszelkiej prowadzonej dokumentacji według terminarza określonego przez Komendanta, opracowywanie danych statystycznych i przygotowywanie materiałów do sprawozdań, nadzór nad terminowym prowadzeniem elektronicznej bazy danych Straży, współpraca z mediami, przy realizacji powyższych zadań bieżąca współpraca z Zastępcą Komendanta.