tel. alarmowy – 986

Do zadań Referatu Organizacyjno-Finansowego należą w szczególności:
Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej w tym obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz poczty elektronicznej, prowadzenie składnicy akt jednostki, obsługa kadrowo-płacowa oraz socjalna pracowników, przygotowywanie delegacji, upoważnień i innych dokumentów indywidualnych wymaganych do realizacji ustawowych zadań, prowadzenie ewidencji wymaganych badań lekarskich oraz czuwanie nad terminowością ich przeprowadzania, obsługa BHP, obsługa zaopatrzenia w zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych jak i nietrwałych stanowiących wyposażenie jednostki, obsługa sortów mundurowych, przygotowanie planu finansowego, prowadzenie ewidencji rachunków i faktur z wydatków realizowanych na cele związane ze służbą, przygotowywanie wniosków o zmiany w planie finansowym jednostki, prowadzenie ewidencji umów zawieranych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania jednostki, ewidencjonowanie i obsługa mandatów w tym współpraca z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta.