tel. alarmowy – 986

Do zadań Referatu Dyżurnych należy w szczególności:

  • zapewnienie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego,

  • sprawne kierowanie i koordynowanie siłami Straży pełniącymi aktualnie służbę,

  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

  • pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń w sferze porządku,

  • dysponowanie posiadanymi środkami,

  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach,