tel. alarmowy – 986

Do zadań Radcy Prawnego Straży Miejskiej należy w szczególności:

  • opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa spraw z zakresu działalności Straży,

  • zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym,

  • opiniowanie projektów umów, udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.