tel. alarmowy – 986

W dniu 18.06.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Grota Roweckiego znajduje się prawdopodobnie nielegalna hodowla psów. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrole dobrostanu czworonogów, ich szczepień oraz uregulowań prawnych związanych z zarejestrowaniem hodowli. W celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania, ponowiono kontrolę, w asyście przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej Więcej…

W dniu 17.06.2020 operator monitoringu, ujawnił przy skrzyżowaniu ulic Józefa Mireckiego z ulicą Michała Ossowskiego, potrącenie rowerzysty przez pojazd osobowy marki Seat. Dyżury SM wydał dyspozycję funkcjonariuszom SM, aby niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania. Służby SM były na miejscu wyjątkowo szybko, w celu zabezpieczenia miejsce Więcej…

W dniu 12.06.2020 funkcjonariusze SM pełniący służbę w patrolu zmotoryzowanym, przy ul. Władysława Reymonta udzielili pomocy kobiecie, w zepchnięciu pojazdu na pobocze, które przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną uległo awarii.

Strażnicy miejscy rozpoczęli kontrolę zakładów wulkanizacyjnych pod kątem udokumentowania wywozów odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością w tym między innymi zużytych opon. Biorąc pod uwagę, że zdarzają się przypadki nielegalnego pozbywania się opon samochodowych, poprzez wyrzucanie w przypadkowych miejscach, Straż Miejska zapowiada dalsze kontrole. W najbliższym czasie będziemy monitorować Więcej…

W dniu 12.06.2020 strażnicy miejscy podjęli czynności, przy ul. Parkingowej 2, wobec grupy osób naruszających spokój i porządek publiczny. W trakcie prowadzonych czynności jeden z mężczyzn zaczął zachowywać się agresywnie i nie zastosował się do wydawanych poleceń. Wobec realnego zagrożenia, reakcja strażnika była błyskawiczna. Strażnik użył w kierunku agresora środek Więcej…

Umieszczanie ogłoszeń bez zgody właściciela lub administratora zarządzającego danym obiektem stanowi wykroczenie. Miejscami służącymi do ogłaszania się, są tablice i słupy ogłoszeniowe. W innych miejscach ogłoszenia umieszczać można tylko za zgodą właściciela obiektu. I tak dniu 08.06.2020 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną w Alejach Partyzantów, gdzie zauważyli mężczyznę, który umieszczał Więcej…

08.06.2020-14.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 08.06.2020 operator monitoringu przy ul. Stefana Okrzei, zaobserwował dwie kobiety siedzące Więcej…

01.06.2020-07.06.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 07.06.2020 na ul. Szarych Szeregów patrol straży miejskiej ujął Roberta R., Więcej…

25.05.2020-31.05.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 39 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 25.05.2020 operator monitoringu zaobserwował w rejonie Parku Miejskiego przy ul. Karola Więcej…

18.05.2020-24.05.2020

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W dniu 20.05.2020 na ul. Józefa Procnera patrol straży miejskiej ujął Kamila B., Więcej…