tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 25 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 02.10.2023 r. strażnicy po otrzymanym zgłoszeniu od dyżurnego, udali się na ul. 1 Maja 48, w celu potwierdzenia leżącego mężczyzny na klatce schodowej. We wskazanym miejscu siedział mężczyzna, któremu nakazano opuścić budynek, ze względu na obawy mieszkańców.

W dniu 02.10.2023 r. w trakcie patrolu funkcjonariusze SM na skrzyżowaniu ul. Środkowej z ul. Józefa Mireckiego, zauważyli, że sygnalizacja świetlna nie działa prawidłowo. Załączony był tryb awaryjny, czyli światło żółte pulsacyjne. Awarię przekazano do firmy zajmującej się konserwacją sygnalizacji świetlnej.

W dniu 02.10.2023 r. przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie, dotyczące leżącej padliny kota przy bloku mieszkalnym na ul. Izy Zielińskiej 14. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 02.10.2023 r. zgłoszono do SM, że na trawniku przy ul. Mazowieckiej osoby lakierują pojazd marki Mercedes. Strażnicy na miejscu zgłoszenia udzielili pouczenia mężczyznom, i nakazano zaprzestać wykonywania wskazanych prac. (foto nr 1)

W dniu 02.10.2023 r. mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na ul. Pustynnej są zanieczyszczone działki, poprzez wyrzucone śmieci. Strażnicy potwierdzili duże ilości porozrzucanych różnego rodzaju nieczystości. Teren niedawno był uprzątnięty, a obecnie podrzucone zostały ,,nowe’’ odpady. Informację o zanieczyszczeniu przekazano do WGK UM. (foto nr 2, 2a-d)

W dniu 02.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Stanisława Misakowskiego przy ul. Podmiejskiej jest studzienka, z której wybija szambo. Strażnicy potwierdzili wyciekająca ciecz ze studzienki kanalizacyjnej. Usterka została przekazana do realizacji przez PGK. (foto 3)

W dniu 02.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie o zaparkowanym pojeździe na ul. Joanny Froehlich, który w strefie zamieszkania utrudnia ruch. Strażnicy zastali kierującego przy pojeździe, któremu udzielili pouczenia i nakazali przeparkować pojazd w miejscu wyznaczonym. (foto nr 4)

W dniu 02.102023 r. zgłoszono do SM, że w rejonie ul. ks. Ottona Wittenberga i ul. Szarych Szeregów są nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Funkcjonariusze SM w trakcie podjętych czynności wystawili siedem wezwań dla kierujących, którzy nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego. (foto nr 5,5a)

W dniu 02.10.2023 r. funkcjonariuszka SM uczestniczyła w zebraniu Samorządu Mieszkańców Nr 8 na ul. Bohaterów Warszawy. Na spotkaniu były poruszane bieżące problemy nurtujące mieszkańców, między innymi zwrócono się z prośbą o częstsze patrole na ul. Piaskowej, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Bohaterów Warszawy, w związku z nieprawidłowo parkującymi pojazdami w tym rejonie.

W dniu 02.10.2023 r. patrol SM podjął czynności na ul. Piaskowej, gdzie pojazd marki Subaru został zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. W związku  z nieprawidłowo zaparkowanym pojazdem, strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego. (foto nr 6)

W dniu 02.10.2023 r. strażnicy patrolując ul. Joachima Lelewela zauważyli, że w rejonie wiaty przystanku komunikacji publicznej doszło do zaśmiecenia terenu odpadami. Informację o zanieczyszczeniu przekazano do zarządcy drogi. (foto nr 7, 7a)

W dniu 02.10.2023 r. patrol SM po otrzymanym zgłoszeniu o zalegających nieczystościach na terenie osiedla pomiędzy ul. Józefa Mireckiego, ul. Kościelną, a ul. Tadeusza Kościuszki, potwierdził zgłoszenie. We wskazanym miejscu w rejonie pojemników i pergoli zalegały pozostawione różnego rodzaju odpady. Po kontakcie z administratorem terenu ustalono, że będzie podstawiony kontener i miejsce zostanie uprzątnięte. (foto nr 9, 9a)

W dniu 03.10.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na zieleńcu przy ul. Izy Zielińskiej leży oberwany baner wyborczy. Informację o uszkodzeniu przekazano do UM. (foto nr 8)

W dniu 03.10.2023 r. patrol SM otrzymał zgłoszenie od dyżurnego, że w wiacie komunikacji publicznej przy Alejach Partyzantów śpi osoba, która jest pod wpływem alkoholu. Strażnicy na miejscu zastali leżącego mężczyznę znajdującego się w stanie upojenia alkoholowego. Na miejsce wezwano zespół karetki Pogotowia Ratunkowego. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 04.10.2023 r. za popełnione wykroczenie na mężczyznę została nałożona kara grzywny. (foto nr 11)

W dniu 03.10.2023 r. patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Saab, którego kierujący zaparkował na ul. Karola Dittricha w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. (foto nr 12)

W dniu 03.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o tworzącym się wysypisku śmieci przy garażach pomiędzy ul. Marii Konopnickiej a ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz wysypanej pryzmie piachu z gruzem, która uniemożliwia korzystanie z garaży. Strażnicy we wskazanym miejscu potwierdzili rozrzucone odpady. Zgłoszenie zostało przekazane do WGK UM. W sprawie wysypanej pryzmy piachu trwają czynności wyjaśniające. (foto nr 16, 16a-d)

W dniu 03.10.2023 r. podczas patrolu miasta strażnicy zauważyli na ul. Adama Mickiewicza, że na chodniku zalegają duże ilości opadłych liści. Nieprawidłowość przekazano do WGK UM. (foto nr 14)

W dniu 03.10.2023 r. mieszkanka powiadomiła dyżurnego SM, że na ul. Bolesława Limanowskiego są pojazdy zaparkowane na powierzchni wyłączonej z ruchu. Patrol SM wystawił dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Ford oraz pojazd marki BMW, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego. (foto nr 17, 17a-b)

W dniu 04.10.2023 r. strażnicy podjęli interwencję własną na ul. Bohaterów Warszawy, gdzie prowadzone są prace związane z inwestycją budowlaną stadionu. Ogrodzenie budowy było przechylone w stronę chodnika, stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się do kierownika prowadzonej inwestycji, nakazując natychmiastowe usunięcie zagrożenia, co zostało wykonane. (foto nr 10, 10a-b)

W dniu 04.10.2023 r. zgłoszono do SM, że na trawniku przy ul. Piaskowej jest zaparkowany pojazd marki Citroen. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem. (foto nr 13)

W dniu 04.10.2023 r. patrol SM przeprowadził kontrolę umowy i wywozu nieczystości stałych z punktu prowadzącego działalność gospodarczą na ul. Mostowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 04.10.2023 r. dyżurny SM przyjął informację od zgłaszającego, że na ul. Topolowej w rejonie nieutwardzonej drogi, osoby wyrzucają śmieci i tworzy się wysypisko śmieci. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Informację o zalegających w pasie drogowym nieczystościach przekazano do WGK UM, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 04.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na chodniku przy ul. Józefa Mireckiego, leży złamany znak drogowy. Uszkodzenie przekazano do WDiTM UM. (foto nr 15)

W dniu 04.10.2023 r. przekazano do dyżurnego SM informację, że ze sklepu przy ul. Gabriela Narutowicza są podrzucane śmieci do pojemnika PGM przy ul. Mireckiego, ponieważ sklep nie posiada swoich pojemników. Strażnicy przeprowadzili kontrolę umowy i wywozów nieczystości z prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanym punkcie handlowym.

W dniu 04.10.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu rejonu dworca PKP, wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Renault, który zaparkował go na trawniku przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. (foto nr 18)

W dniu 04.10.2023 r. przekazano zgłoszenie do SM, że za parkingiem na ul. Spółdzielczej leży rower miejski. Strażnicy potwierdzili porzucony rower. Lokalizację i numer jednośladu przekazano do firmy, która obsługującej wypożyczanie rowerów na terenie miasta. (foto nr 19)

W dniu 04.10.2023 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Towarowej zauważyli, że zaparkowany pojazd marki Ford nie ma powietrza w kołach i jego stan techniczny wskazuje na długotrwałe nieużytkowanie. Została porządzona stosowna dokumentacja dla zarządcy drogi, w celu wydania decyzji o usunięcie nieużytkowanego pojazdu na parking przy ul. Przemysłowej. (foto nr 20)

W dniach 4-5 października 2023 r. na obszarze powiatu Żyrardowskiego i miasta Żyrardowa odbywały się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne. W czasie ćwiczeń wykorzystano pozoracyjne środki pirotechniczne wywołujące dym, huk i wystrzały. Nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwały oprócz patroli straży miejskiej, patrole wojskowe oraz inne odpowiedzialne służby. Do zadań funkcjonariuszy SM należało utrzymanie porządku publicznego w czasie prowadzenia akcji ratunkowych i ewakuacji ludności z terenów zagrożonych. W trakcie ww. ćwiczeń nie odnotowano przypadków naruszenia prawa. (fot. nr 21a-e)

W dniu 05.10.2023 r. SM otrzymało zgłoszenie od Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczące podjęcia interwencji w związku z kobietą zamieszkującą w lokalu przy ul. Smoczej, która nadużywa alkoholu, zanieczyszcza klatkę schodową i hałasuje. Dyżurny SM poinformował osobę reprezentującą wspólnotę o toku postępowania w tym przypadku oraz o przekazaniu przez SM sprawy do Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

W dniu 06.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca miasta, że na ul. Borucha Szulmana kierujący pojazdami nie stosują się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Za ww. wykroczenie pouczono kierującą pojazdem marki Honda oraz wystawiono jedno wezwanie kierującemu pojazdem Skoda, w celu kontynuacji czynności.

W dniu 06.10.2023 r. otrzymano zgłoszenie od mieszkańca miasta, że przy ul. Stanisława Moniuszki znajduje się stary, rozwalający się budynek, który nie jest wystarczająco oznakowany i może zagrażać przechodniom. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy nie potwierdzili nieprawidłowości.

W dniu 06.10.2023 r. do SM zwrócił się mężczyzna z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu znalezionej młodej kuny. Zgłoszenie przekazano telefonicznie osobie zajmującej się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 06.10.2023 r. zgłoszono do SM, że przy przejściu dla pieszych na ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego są zaparkowane pojazdy. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie oraz nakazali kierującym przeparkować pojazdy.

W dniu 06.10.2023 do dyżurnego SM zgłoszono, że na ul. Joachima Lelewela nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość przekazano do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulic.

W dniu 06.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że w Parku Miejskim im. Karola Dittricha na jednej z ławek śpi osoba. Zgłoszenie przekazano do KPP w Żyrardowie.

W dniu 06.10.2023 r. strażnicy miejscy wraz z patrolem policji zabezpieczali procesję z Kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego na ul. Stefana Żeromskiego. W trakcie zabezpieczania nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 06.10.2023 r. funkcjonariusze SM zabezpieczali galę boksu Suzuki Boxing Night w hali AQUA przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W trakcie zabezpieczania nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 07.10.2023 r. strażnicy podjęli czynności w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną, który na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila / ul. Izy Zielińskiej poruszał się po chodniku z prędkością zagrażającą bezpieczeństwu pieszych uczestników ruchu. Pana Pawła ukarano karą grzywny za ww. wykroczenie.

W dniu 07.10.2023 r. otrzymano zgłoszenie, że przy ul. Ludwika Waryńskiego na wjeździe do ZOZ zwisa konar drzewa. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie oraz przekazali je odpowiedzialnemu pracownikowi szpitala o pilne podjęcie działań. (fot. nr 22a-f)

W dniu 07.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące oberwanej ścianki z pleksy,  wiaty komunikacji publicznej znajdującej się przy ul. Filipa de Girarda. Nieprawidłowość przekazano do UM.(fot. nr 23a-b)

W dniu 07.10.2023 r. strażnicy pełniąc patrol na ul. Krótkiej zauważyli pojazd, którego kierujący nie zastosował się do znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący pojazdem marki Opel, którego ukarano karą grzywny za ww. wykroczenie.(fot. nr 25a-b)

W dniu 07.10.2023 r. strażnicy zauważyli na ul. Towarowej, że przy poboczu leży powalony znak drogowy C-13a „koniec drogi dla rowerów”. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 24a-b)

W dniu 08.10.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Krótkiej zaważyli pojazdy, których kierujący nie zastosowali się do obowiązującego znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Na kierujących pojazdami marki Opel, Hyundai i Volkswagen zostały nałożone mandaty karne za popełnione wykroczenie. (fot. nr 26a-d)

Podczas pełnionych służb dokonano 6 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 17 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 11 dotyczyło zdarzeń drogowych, a pozostałe 6 dotyczyło m.in.: oberwanego banneru wyborczego; zalegających nieczystości na chodniku i jezdni; śpiącej osoby na ławce; przewróconego toy toy-a.

« z 2 »