tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 23.10.2023 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że zaparkowany pojazd blokuje mu wjazd/wyjazd z posesji przy ul. 1 Maja. Strażnicy na miejscu zgłoszenia udzielili pouczenia kierującemu pojazdem marki Ford.

W dniu 23.10.2023 r. do dyżurnego SM mieszkanka zgłosiła, że jadąc ul. Michała Ossowskiego najechała na uszkodzoną i niezabezpieczoną studzienkę znajdującą się w jezdni, w wyniku czego uszkodziła pojazd. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze umieścili dekiel w cembrowinie studzienki kanalizacyjnej. Po wylegitymowaniu zgłaszającej, informację o pilnej potrzebie oznakowania oraz naprawy przekazano do WDiTM UM oraz PGK. Ekipa Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego podjęła prace zabezpieczające. (fot. nr 1, 1a)

W dniu 23.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Ludwika Waryńskiego i Michała Ossowskiego, nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość przekazano do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego. (fot. nr 2)

W dniu 23.10.2023 r. poczet sztandarowy SM wziął udział we mszy św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia, w związku z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, od strony Placu Jan Pawła II. Tablica upamiętnia nauczycieli, uczniów oraz osoby organizujące Tajne Nauczanie na terenie Żyrardowa w okresie I wojny światowej. Ponadto patrol SM zabezpieczał przejście ulicą osób uczestniczących w uroczystości.  (fot. nr 3)

W dniu 23.10.2023 r. funkcjonariusz SM wraz z pracownikami sklepu PSB Mrówka, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jasnej. Tematem zajęć były zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zajęcia bardzo podobały się najmłodszym, w których aktywnie brali udział.

W dniu 23.10.2023 r. patrol SM podjął interwencję wobec kierującego pojazdem marki Suzuki, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Tadeusza Kościuszki przy ul. Środkowej. Panu Piotrowi udzielono pouczenia i nakazano zmienić miejsce parkowania. (fot. nr 4)

W dniu 23.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że w lokalu przy ul. Michała Ossowskiego jest przetrzymywany pies w złych warunkach. Patrol SM podjął próbę dotarcia do właściciela zwierzaka, niestety nikt nie otworzył lokalu. W dniu 24.10.2023 r. we współpracy z pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, strażnicy udali się na ponownie na miejsce zgłoszenia. Osoba nie chciała otworzyć drzwi i odmówiła rozmowy. W związku z powyższym została umówiona asysta we współpracy z administratorem budynku w dniu 25.10.2023 r. (fot. nr 5,5a)

W dniu 23.10.2023 r. strażnicy w trakcie patrolu zauważyli na ul. Piotra Skargi, że słupek z tarczami znaków drogowych jest mocno przechylony. Uszkodzenie przekazano do WDiTM UM. (foto nr 6)

W dniu 24.10.2023 r. przekazano do SM zgłoszenie, które dotyczyło porzuconego roweru miejskiego przy placu zabaw na ul. Romualda Mielczarskiego. Informację o pozostawionym jednośladzie wraz z jego numerem, przekazano telefonicznie do firmy wypożyczającej rowery miejskie.

W dniu 24.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że przy ul. Piaskowej 20 nisko zwisa przewód telefoniczny. Strażnicy potwierdzili obluzowany przewód telefoniczny zwisający nad chodnikiem przy ul. Józefa Mireckiego na wysokości ul. Piaskowej. Informację o nieprawidłowości przekazano telefonicznie do firmy telekomunikacyjnej o podjęcie działań naprawczych. (fot. nr 7, 7a)

W dniu 24.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na jednym z masztów znajdujących się na Placu Jana Pawła II jest zawieszona flaga, która jest częściowo uszkodzona. Nieprawidłowość przekazano do WGK UM.

W dniu 24.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące blokowania chodnika przez zaparkowany pojazd przy ul. Filipa de Girarda. Funkcjonariusze SM po potwierdzeniu zgłoszenia, wystawili wezwanie kierującemu pojazdem marki Audi, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. 10a-c)

W dniu 24.10.2023 r. wpłynęło do SM zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na ul. Czystej. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali pojazd marki Daf, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Pana Łukasza pouczono za ww. wykroczenie i nakazano przeparkować pojazd w miejsce dozwolone. (fot. 11a-c)

W dniu 24.10.2023 r. operator monitoringu miejskiego zauważył, że na ul. Ludwika Waryńskiego przy ul. Michała Ossowskiego nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość przekazano do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego.

W dniu 24.10.2023 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki miasta dotyczące tworzącej się zapadliny w chodniku przy ul. Bolesława Limanowskiego 42. Nieprawidłowość przekazano do UM, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. 9a-c)

W dniu 24.10.2023 r. wpłynęło do SM zgłoszenie, że na ul. Piastowskiej od ul. Szczecińskiej nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość przekazano telefonicznie do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego.

W dniu 24.10.2023 r. pełniący patrol funkcjonariusze SM zauważyli mężczyznę na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, który poruszał się rowerem z dużą prędkością po chodniku, bez wymaganego oświetlenia, co stwarzało zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie, Pan Adam został ukarany karą grzywny.

W dniu 25.10.2023 r. funkcjonariusze SM udzielili asysty dla pracowników PGM, w związku z potrzebą komisyjnego otwarcia lokalu na ul. Piotra Wysockiego. Dalsze czynności w sprawie prowadzi PGM.

W dniu 25.10.2023 r. patrol SM uczestniczył w umówionej asyście z pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz przedstawicielem administracji ŻSM, która dotyczyła przetrzymywania psa w złych warunkach na ul. Michała Ossowskiego. Po dotarciu do właścicielki zwierzaka ustalono, że piesek w określonym terminie zostanie umieszczony w schronisku. (fot. nr 12)

W dniu 25.10.2023 r. strażnicy po otrzymaniu dyspozycji od zarządcy drogi, umożliwiającej odholowanie nieużytkowanego pojazdu z ul. Piotra Wysockiego 34, na miejsce wezwali holownik. Po wykonaniu stosownej dokumentacji, pojazd marki Seat został przetransportowany na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (fot. nr 13)

W dniu 25.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące dużych dziur w nawierzchni, które się utworzyły na podwórku przy ul. Jana Kilińskiego. Nieprawidłowość przekazano do PGM, w celu pilnego zabezpieczenia miejsca. (fot. nr 14, 14a)

W dniu 25.10.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Stefana Okrzei leżą krawężniki. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili wyrwane krawężniki oraz kostkę brukową, które zostały zapewne uszkodzone przez przejeżdżający w tym miejscu ciężki pojazd. Nieprawidłowość przekazano do UM, w celu podjęcia dalszych działań. (fot. nr 15)

W dniu 25.10.2023 r. funkcjonariusze SM udali się do Przedszkola im. Krasnala Hałabały przy ul.  ks. Stanisława Brzóski, w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach odpowiadając na zadawane pytania. Dużym zainteresowaniem okazała się zabawa w poruszaniu się ,,Autochodzikiem”. Na koniec zajęć najmłodsi otrzymali odblaski w postaci breloczków i opasek. Uczestnicy zajęć, którzy byli najbardziej aktywni, zostali wyróżnieni workami odblaskowymi. Straż Miejska przypomina o stosowaniu elementów odblaskowych przez dzieci, co powoduje, że są bardziej widoczne na drodze. (foto nr 16, 16a-d)

W dniu 25.10.2023 r. mieszkaniec przekazał do SM, że na ul. Spółdzielczej 42 są zaparkowane pojazdy w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Toyota oraz nałożyli mandat karny na kierującego pojazdem marki BMW. (fot. nr 17, 17a)

W dniu 25.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał z Przychodni Lekarskiej zgłoszenie, które dotyczyło prośby o udzielenie pomocy przy powiadomieniu pacjenta zamieszkałego na ul. ks. Stanisława Konarskiego, w związku potrzebą kontaktu z przychodnią i brakiem innej możliwości pilnego powiadomienia osoby. Strażnicy dotarli na wskazany adres i przekazali osobie niezbędne informacje. (fot. nr 18)

W dniu 25.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że od strony przedszkola na ul. Parkingowej, jest zaparkowany pojazd marki FIAT na skrzyżowaniu. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, który naruszył przepisy ruchu drogowego. (fot. nr 19)

W dniu 25.10.2023 r. przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie, które dotyczyło dużych nieporządków przy pergoli śmietnikowej na ul. ks. Stanisława Konarskiego 4 przy ul. Szarych Szeregów 3. Patrol SM na miejscu zgłoszenia potwierdził porozrzucane duże ilości odpadów gabarytowych. Ponadto stwierdzono głębokie nierówności w nawierzchni gruntowej na wjeździe i terenie podwórka, mogące spowodować uszkodzenie pojazdów. Informację o nieporządkach przekazano telefonicznie do realizacji administratorowi terenu, natomiast konieczność wyrównania terenu przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 20, 20a)

W dniu 25.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na tyłach komórek przy ul. Tadeusza Kościuszki 35, stoi rower miejski. Strażnicy potwierdzili, że rower został porzucony. Numer jednośladu i jego położenie, zostało przekazane telefonicznie do firmy wypożyczającej rower miejskie na terenie miasta. (fot. nr 21)

W dniu 25.10.2023 r. mieszkaniec przekazał do SM zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanych pojazdów na trawniku przy ul. Słonecznej 2-4. Strażnicy wysłani na miejsce zgłoszenia, wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Opel, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 22)

W dniu 25.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że przy ul. Andrzeja Struga na chodniku, leży słupek z tarczami znaków drogowych. Funkcjonariusze SM potwierdzili uszkodzenie znaku drogowego, które przekazano do zarządcy drogi. (fot. nr 23)

W dniu 25.10.2023 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wobec kierującego pojazdem marki Chevrolet, który zaparkował na chodniku w rejonie przejścia dla pieszych. Strażnicy udzielili pouczenia kierującemu i nakazali przeparkować pojazd. (fot. nr 24)

W dniu 25.10.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu miasta zauważyli liczne nieprawidłowości, które zostały przekazane do zarządcy drogi. Między innymi na ul. Filipa de Girarda uszkodzony bok wiaty przystanku komunikacji, na ul. rtm. Witolda Pileckiego złamany znak drogowy, przechylony słupek odgradzający jezdnię od chodnika i zerwane łańcuchy na ul. Radziwiłłowskiej oraz uszkodzony znak drogowy na ul. Żeromskiego. (fot. nr 26, 26a-e)

W dniu 26.10.2023 r. strażnicy po otrzymaniu dyspozycji od zarządcy drogi, umożliwiającej odholowanie nieużytkowanych pojazdów z ul. Mieczysławowskiej, na miejsce wezwali holownik. Po wykonaniu stosownej dokumentacji pojazdy marki BMW i Fiat, zostały przetransportowane na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (fot. nr 27, 27a-c)

W dniu 26.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że zaistniała konieczność uprzątnięcia zalegających liści na jezdni i chodniku przy ul. Stefana Żeromskiego. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy drogi. (fot. nr 28)

W dniu 26.10.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na prawym pasie jezdni skrzyżowania ul. Józefa Mireckiego przy ul. 1 Maja, są dwa duże ubytki w nawierzchni jezdni. Informację o nieprawidłowości przekazano do WDiTM UM. (fot. nr 29)

W dniu 26.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na terenie przy ul. Jana Kilińskiego 9, na chodniku składowane są dwa słupy, które uniemożliwiają pieszym korzystanie z chodnika. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia, przeprowadzili rozmowę z właścicielem terenu, wskazując potrzebę zabrania słupów. (fot. nr 30)

W dniu 26.10.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd blokuje przejście chodnikiem. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali kierującego, któremu nakazano przeparkować pojazd.

W dniu 26.10.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Bolesława Limanowskiego 49a, że stoją zaparkowane pojazdy w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Strażnicy wystawili dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Toyota i Renault. (fot. nr 31)

W dniu 26.10.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego na ul. Karola Dittricha, że jest zaparkowany pojazd w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Mini Cooper. (fot. nr 32)

W dniu 26.10.2023 r. mężczyzna zgłosił do dyżurnego SM, że będąc na spacerze znalazł plecak w rejonie ul. Izy Zielińskiej 14, w którym był telefon komórkowy. Po wylegitymowaniu znalazcy, plecak został zabezpieczony przez strażników w siedzibie SM.  Ustalono właściciela telefonu, który stawił się po jego odbiór. Ku zadowoleniu Pana Krzysztofa, zgubę w całości przekazano za pokwitowaniem.

W dniu 26.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące leżącego mężczyzny w bramie przy ul. Miodowej, któremu z czoła leciała krew. Patrol SM był w trakcie wykonywania podjętych czynności, dlatego zgłoszenie przekazano do dyspozytora Ratownictwa Medycznego.

W dniu 26.10.2023 r. przekazano do SM, że za pojemnikami na odzież używaną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, leży padlina kota. Zgłoszenie telefonicznie przekazano do osoby zajmującej się usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 27.10.2023 r. mężczyzna zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Adama Mickiewicza 36   jest uszkodzony słupek ze znakiem drogowym, a jego tarcza leży na jezdni. Patrol SM na miejscu potwierdził oberwany znak drogowy na wysepce. Tarcza znaku została usunięta na pobocze, a nieprawidłowość przekazana telefonicznie do WDiTM UM. (fot. nr 33)

W dniu 27.10.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Bolesława Limanowskiego 44 przy ul. Karola Dittricha, stoi zaparkowany pojazd na powierzchni wyłączonej z ruchu. Strażnicy nakazali kierującej przeparkować pojazd marki Mercedes na pobliski parking. (fot. nr 34)

W dniu 27.10.2023 r. patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Kia, który zaparkował na ul. Karola Dittricha w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Na wezwanie stawiła się Pani Wanda, na którą za naruszenie przepisów ruchu drogowego, została nałożona kara grzywny. (fot. nr 36)

W dniu 27.10.2023 r. strażnicy podjęli interwencję wobec kierującego, który zaparkował pojazd marki Alfa Romeo w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z ul. Henryka Sienkiewicza. Kierujący miał przeparkować pojazd w miejsce dozwolone, zamiast tego, odjechał z miejsca podjętych czynności. Po ustaleniu właściciela pojazdu, strażnicy udali się na jego adres, w celu prowadzeniu dalszych czynności wyjaśniających. Właścicielka auta nie wskazała kierującego pojazdem, który popełnił wykroczenie. Interwencja została zakończona nałożeniem mandatu karnego z art. 96 § 3 kw. (fot. nr 37)

W dniu 27.10.2023 r. mężczyzna przekazał do dyżurnego SM, że na ul. Izy Zielińskiej w bramie wjazdowej jest zaparkowany pojazd, który utrudnia wyjazd i wyjazd innym pojazdom. W tym miejscu jest oznakowanie „strefa zamieszkania” i obowiązuje parkowanie w miejscach wyznaczonych. Strażnicy udzielili pouczenia kierującemu pojazdem marki Opel, który podszedł do pojazdu w trakcie podjętych czynności. (fot. nr 38)

W dniu 27.10.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na ul. Waleriana Łukasińskiego jest zaparkowany pojazd na chodniku, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM za popełnione wykroczenie nałożyli mandat karny na Pana Eugeniusza. (fot. nr 39)

W dniu 27.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że w jezdni na ul. Borucha Szulmana przy ul. Romualda Mielczarskiego jest niezabezpieczona duża dziura, która stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów. Patrol SM na miejscu zgłoszenia stwierdził, że dziura jest zasypana tłuczniem przez ekipę prowadzącą prace drogowe.

W dniu 27.10.2023 r. patrol SM na ul. Waleriana Łukasińskiego pouczył kobietę, która parkowała na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bez uprawnień. Po podjęciu czynności Pani Natalia przyznała się, że wyjeżdżając z zajmowanego miejsca parkingowego pojazdem marki Opel, uszkodziła zaparkowany pojazd marki Renault. Na miejsce wezwany został patrol policji, w celu prowadzenia dalszych czynności. (fot. nr 35, 35a)  

W dniu 28.10.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na ul. Jasnej przy ul. Wiejskiej jest zaparkowany pojazd bezpośrednio za przejściem dla pieszych. Strażnicy na miejscu zastali kierującego, któremu udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd. (fot. nr 40)

W dniu 28.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca dotyczące kierujących, którzy parkując pojazdami na chodniku przy ul. 1 Maja, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Patrol SM udzielił pouczeń kierującym, których zastał na miejscu zgłoszenia przy pojazdach. (fot. nr 41)

W dniu 28.10.2023 r. patrol SM brał udział w zabezpieczaniu zorganizowanego „Biegu z okazji 100-lecia tradycji sportu w Żyrardowie”. Uczestnicy biegu przemieszczali się ul. Kasztanową, ul. Bolesława Limanowskiego i ul. Stefana Żeromskiego. W trakcie wyścigu nie odnotowano nieprawidłowości. (fot. nr 42)

W dniu 29.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że pomiędzy ul. Piotra Wysockiego, ul. Stefana Okrzei a ul. Józefa Mireckiego stoją zaparkowane pojazdy w strefie obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” Strażnicy podjęli czynności wobec kierujących pojazdami marki Opel, Fiat, Toyota, Ford, Hyundai i Volkswagen. Podjęte interwencje zostały zakończone udzieleniem jednego pouczenia oraz nałożeniem pięć mandatów karnych. (fot. nr 43, 43a-e)

W dniu 29.10.023 r. do dyżurnego SM przekazano zgłoszenie, które dotyczyło przepełnionych kontenerów na śmieci, ustawionych na terenie cmentarza żyrardowskiego. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Nieprawidłowość przekazano do PGK. Uzyskano informację, że w dniu 30.10.2023 r. nieczystości będą wywożone, co potwierdzono. (fot. nr 44, 44a)

W dniu 29.10.2023 r. kobieta zgłosiła do SM, że jadąc ul. Farbiarską wpadła w ubytek nawierzchni drogi i uszkodziła pojazd marki Fiat. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Kobieta nie potrzebowała pomocy, a uszkodzenie zgłosiła na policję.  

Podczas pełnionych służb dokonano 10 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 27 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 12 dotyczyło zdarzeń drogowych, a pozostałe 15 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonego pasa zieleni oraz zalegających liści na chodniku i jezdni, niesprawnego oświetlenia ulicznego, uszkodzonej flagi Unii Europejskiej, porzuconego roweru miejskiego, ubytków w nawierzchni jezdni, przewróconego Toi Toia.

« z 3 »