tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 18 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 11.09.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące pojazdu blokującego wjazd na parking przy ul. P.O.W. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie i wystawił wezwanie kierującemu pojazdem marki Opel, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 1a-c)

W dniu 11.09.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przy ul. Józefa Mireckiego. Wysłani na miejsce strażnicy nie potwierdzili zgłoszenia. ( fot. nr 2a-d)

W dniu 11.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące uciążliwego lokatora mieszkającego przy ul. Izy Zielińskiej, który zaśmieca teren w obrębie bloku poprzez wyrzucanie żywności i innych odpadów przez okno. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z mężczyzną oraz pouczyli go w związku z zaśmiecaniem miejsc publicznych. Nawiązano współpracę z CUS i ŻSM Wschód, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 11a-e)

W dniu 11.09.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu, który blokuje wjazd/wyjazd na posesję przy ul. 1 Maja. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM zastał przy pojeździe marki Volkswagen kierującego, którego ukarano karą grzywny za powyższe wykroczenie. (fot. nr 3a-b)

W dniu 11.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. gen. Władysława Andersa przy ul. gen. Stanisława Sosabowskiego jest niezabezpieczona dziura w nawierzchni jezdni. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM poprawił zabezpieczenie dziury w jezdni. (fot. nr 4a-c)

W dniu 11.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące odsłoniętej studzienki kanalizacyjnej w jezdni znajdującej się na ul. Michała Ossowskiego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził luźno osadzony dekiel w cembrowinie, gdzie w wyniku najeżdżania pojazdów na studzienkę może dojść do jej odsłonięcia. Nieprawidłowość przekazano do UM, w celu podjęcia dalszych czynności.

W dniu 11.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki miasta dotyczące uszkodzonej konstrukcji ławki znajdującej się przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, następnie zabezpieczyli ławkę przy użyciu taśmy biało-czerwonej. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 5a)

W dniu 11.09.2023 r. funkcjonariusze SM pełniąc patrol przy ul. Ziołowej zauważyli uszkodzone przęsła w ogrodzeniu Zalewu Żyrardowskiego. Zgłoszenie przekazano do administratora obiektu, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 6)

W dniu 11.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. 1 Maja przy ul. Ludwika Waryńskiego motocyklistę, leżącego na jezdni, prawdopodobnie po kolizji oraz osoby udzielające mu pomocy. Zgłoszenie przekazano do KPP w Żyrardowie oraz Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 11.09.2023 r. operator kamery monitoringu miejskiego zauważył na ul. Stefana Żeromskiego bardzo zanieczyszczony chodnik i jezdnię poprzez zalegające liście. Zgłoszenie przekazano do UM.

W dniu 11.09.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego operator zauważył, że przy Placu Jana Pawła II obok ul. Gabriela Narutowicza nie świeci latarnia oświetlenia ulicznego. Nieprawidłowość przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego.

W dniu 12.09.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Michała Ossowskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki jest otwarta studzienka w jezdni. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie oraz poprawił ustawienie pokrywy studzienki. (fot. nr 8a-b)

W dniu 12.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki dotyczące pojazdu marki Hyundai, którego kierujący nie zachował wymaganej odległości od przejścia dla pieszych oraz zastawił chodnik na ul. Nowy Świat. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz wystawili wezwanie kierującemu pojazdem.

W dniu 12.09.2023 r. mieszkanka zgłosiła do SM uciążliwość spowodowaną poruszającym się pojazdem po terenie miasta, który wyposażony w nagłośnienie reklamuje nowopowstały sklep przy ul. Stefana Okrzei. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z kierownikiem sklepu oraz zobligowali do wyłączenia nagłośnienia.

W dniu 12.09.2023 r. zgłoszono do SM, że w rejonie prowadzonych prac związanych z modernizacją jezdni na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. Armii Krajowej jest do uzupełnienia tłuczeń. Zgłoszenie przekazano do UM.

W dniu 12.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że przy ul. Towarowej w pobliżu przejścia kolejowego brakuje dekla w studzience starej instalacji ciepłowniczej. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy oznakowali prowizorycznie niebezpieczne miejsce przy użyciu taśmy biało-czerwonej. Nieprawidłowość przekazano do WGK UM.

W dniu 12.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w postoju pojazdów przy ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz wystawili 6 wezwań kierującym, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. (fot. nr 9a-d)

W dniu 12.09.2023 r. przyjęto zgłoszenie od mieszkańca miasta dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Joanny Froehlich. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na wystawione wezwanie stawiła się kierująca pojazdem marki Fiat, którą ukarano karą grzywny za postój w strefie zamieszkania. (fot. nr 10a-c)

W dniu 12.09.2023 r. operator kamery monitoringu miejskiego zauważył, że w Parku Miejskim im. Karola Augusta Dittricha nie świeci latarnia oświetlenia ulicznego. Zgłoszenie przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego.

W dniu 12.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od kobiety, że mężczyzna z pojazdu podrzucił pod pergolę śmietnikową przy ul. Jana Skrowaczewskiego odpady w postaci paneli z rozbiórki. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W sprawie zostały podjęte odpowiednie działania. (fot. nr 18)

W dniu 13.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że w klatce schodowej bloku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Romualda Mielczarskiego śpi osoba bezdomna. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy zastali osobę bezdomną, która odmówiła udzielenia jej wszelkiego rodzaju pomocy, następnie opuściła ww. miejsce.

W dniu 13.09.2023 r. otrzymano zgłoszenie, że przy ul. Adama Mickiewicza w wiacie miejskiej komunikacji publicznej znajduje się porzucony rower miejski. Zgłoszenie przekazano do firmy wypożyczającej rowery na terenie miasta.

W dniu 13.09.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca dotyczące zablokowanego przez pojazd wjazdu na posesję przy ul. Piaskowej. Strażnicy potwierdzili pojazd marki Opel blokujący wjazd/wyjazd z posesji. Na miejsce wezwano holownik, który przetransportował pojazd na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. (fot. nr 7a-d)

W dniu 13.09.2023 r. kobieta zgłosiła do SM, że na ul. Tadeusza Kościuszki, pojazd marki Nissan w dniu poprzednim zaparkował na nowych nasadzeniach, niszcząc przy tym zieleń. W celu ustalenia sprawcy powyższego wykroczenia zostały podjęte odpowiednie czynności.(foto nr 38)

W dniu 13.09.2023 r. zwrócono się do SM z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu działań gaśniczych prowadzonych przez PSP, w związku z podejrzeniem podpalenia drzwi lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie jeden z lokatorów utrudnia działania strażaków. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy udzielili pomocy PSP oraz legitymowali dwie osoby i udzielili jednego pouczenia. (fot. nr 12a-c)

W dniu 13.09.2023 r. funkcjonariusze SM pełniąc patrol zauważyli na ul. Radziwiłłowskiej, że nie działa oświetlenie uliczne. Zgłoszenie przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

W dniu 13.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca dotyczące grupy osób, która głośno się zachowuje oraz spożywa alkohol na terenie Zalewu Żyrardowskiego przy ul. Ziołowej. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy nie potwierdzili spożywania alkoholu, została przeprowadzona rozmowa z grupą osób, która następnie opuściła teren obiektu. (fot. nr 14a-c)

W związku z reorganizacją ruchu drogowego wprowadzono nowe zasady dotyczące parkowania na ul. Karola Dittricha. W dniu 13.09.2023 r. strażnicy wystawiali żółte kartki ostrzegawcze pojazdom, których kierujący nie zastosowali się do obowiązującego znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”. (fot. nr 13a-f)

W dniu 13.09.2023 r. strażnicy pełnili patrol nowopowstałej drewnianej kładki wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej, z uwagi na częste dewastacje terenu. Podczas patrolu nie stwierdzono nieprawidłowości. (fot. nr 15)

W dniu 13.09.2023 r. strażnicy otrzymali informację od dyżurnego o przebywającej osobie bezdomnej w klatce schodowej w bloku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Filipa de Girarda. W ww. miejscu funkcjonariusze SM nie zastali osoby bezdomnej, a tylko jej rzeczy i miejsce do spania. ( fot. nr 21)

Patrol SM codziennie w godzinach porannych pełni służbę w rejonach poszczególnych szkół, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zmierzającym do placówek oświatowych. W dniu 14.09.2023 r. strażnicy pełnili służbę w rejonie przejścia dla pieszych ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej, kiedy uczniowie zmierzali do Szkoły Podstawowej nr 3. (fot. nr 16a-b)

W dniu 14.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miasta dotyczące nieprawidłowości w postoju pojazdów na ul. Karola Dittricha. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili pojazdy, które nie zastosowały się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM wystawili piętnaście żółtych kartek ostrzegawczych kierującym pojazdami. (fot. nr 17a-c)

W dniu 14.09.2023 r. otrzymano zgłoszenie od osoby, która znalazła na ul. Bolesława Limanowskiego bezpańskiego psa i zabezpieczyła go. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

W dniu 14.09.2023 r. po otrzymanym zgłoszeniu od operatora kamer monitoringu miejskiego, strażnicy podjęli czynności w stosunku do pojazdu marki Ford, którego kierujący zaparkował na chodniku w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. ks. Ottona Wittenberga. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie kierującemu pojazdem, w celu złożenia wyjaśnień. (fot. nr 19a-c)

W dniu 14.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące pojazdów blokujących chodnik na ul. Borucha Szulmana przy ul. Stefana Okrzei. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz wystawili dwa wezwania kierującym pojazdami marki Seat i Opel, w celu złożenia wyjaśnień.(fot. nr 20a-e)

W dniu 14.09.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, że w okolicach piaskownicy znajdującej się przy ul. Legionów Polskich 60 gromadzi się młodzież, która zanieczyszcza teren, zakłóca spokój oraz spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM nie potwierdził zgłoszenia.

W dniu 14.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące niedziałającej sygnalizacji zainstalowanej na słupkach przy przejściu dla pieszych na ul. Marii Nietrzebki. Nieprawidłowość przekazano do UM.

W dni 14.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby spożywającej alkohol przed klatka schodową bloku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Bolesława Limanowskiego. Wysłany na miejsce patrol SM legitymował prewencyjnie mężczyznę, jednakże nie potwierdzono spożywania alkoholu w ww. miejscu. (fot. nr 23a-b)

W dniu 14.09.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie z związku z podejrzeniem spożywania alkoholu przez osoby znajdujące się przy ul. Legionów Polskich 62. Wysłani na miejsce strażnicy nie potwierdzili zgłoszenia.

W dniu 14.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki miasta, że na przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Adama Mickiewicza leży osoba. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili mężczyznę, który był po użyciu alkoholu. Po przeprowadzonych badaniach w ZOZ i braku przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Krystian został osadzony do wytrzeźwienia. (fot. nr 29a-d)

W dniu 14.09.2023 r. strażnicy podjęli działania w stosunku do właściciela pojazdu, który został zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych na ul. ks. Ottona Wittenberga. Za popełnione wykroczenie kierującego pojazdem marki Ford ukarano karą grzywny.

W dniu 14.09.2023 r. funkcjonariusze SM pełnili patrol nowopowstałej drewnianej kładki wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej. Podczas patrolu strażnicy zauważyli nieprawidłowość polegającą na uszkodzeniu lin zamocowanych na barierkach. Zgłoszenie przekazano do UM. (22a-b)

W dniu 15.09.2023 r strażnicy pełniąc patrol, podjęli czynności w stosunku do kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Borucha Szulmana. Kierującemu pojazdem marki Volkswagen oraz kierującemu pojazdem marki Ford zostało wystawione wezwanie, w celu złożenia wyjaśnień. (fot. nr 34a-e)

W dniu 15.09.2023 r. operator kamery monitoringu miejskiego zauważył, że na ul. Bolesława Limanowskiego wytoczył się pojazd z zatoki postojowej i tamował ruch pojazdów po jezdni. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy wepchnęli pojazd na miejsce postojowe oraz zabezpieczyli go przed ponownym stoczeniem się. Na wystawione wezwanie stawiła się kobieta kierująca pojazdem marki Alfa Romeo, którą ukarano karą grzywny. (fot. nr 28a-b)

W dniu 15.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na chodniku pomiędzy ul. Krótką a ul. Józefa Mireckiego leży mężczyzna. Wysłani na miejsce strażnicy potwierdzili leżącego mężczyznę w stanie po użyciu alkoholu, do którego wezwano karetkę pogotowia celem przeprowadzenia badań. Przez ratowników zostało wystawione zaświadczenie o możliwości transportu nietrzeźwego mężczyzny. Po przeprowadzonych badaniach w ZOZ i braku przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Marcin został osadzony do wytrzeźwienia. (fot. nr 30a-b)

W dniu 15.09.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM dotyczące tworzącej się zapadliny w chodniku przy ul. Bolesława Limanowskiego 49. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy zabezpieczyli zapadlinę przy użyciu taśmy biało-czerwonej. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 31)

W dniu 15.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego operator zauważył, że na ul. Henryka Sienkiewicza przy ul. Henryka hr. Łubieńskiego znajduję się pojazd marki Toyota, którego kierujący zaparkował bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Podjęto dalsze czynności w celu ustalenia sprawcy wykroczenia.

W dniu 15.09.2023 r. strażnicy pełniąc patrol wystawili jedenaście żółtych kartek ostrzegawczych kierującym pojazdami, którzy nie zastosowali się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Karola Dittricha.

W dniu 15.09.2023 r. do dyżurnego SM zgłosił się mieszkaniec miasta z prośbą o odebranie znalezionego bezpańskiego pieska w okolicy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego. Zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

W dniu 15.09.2023 r. strażnicy pełniąc patrol zauważyli, że w parku leśnym przy ul. Józefa Procnera jest uszkodzone jedno z urządzeń użytku publicznego. Nieprawidłowość przekazano do UM. (fot. nr 36a)

W dniu 16.09.2023 r. operator kamery monitoringu miejskiego zauważył, że w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Okrzei z ul. Waleriana Łukasińskiego stoi zaparkowany pojazd marki BMW. Zostały podjęte odpowiednie działania w celu ustalenia właściciela pojazdu.

W dniu 16.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono pojazd marki Skoda, którego kierujący nie zachował wymaganej odległości od przejścia dla pieszych na ul. Michała Ossowskiego przy ul. Józefa Mireckiego. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz wystawili wezwanie kierującemu, w celu złożenia wyjaśnień.

W dniu 16.09.2023 r. do dyżurnego SM zgłoszono, że przy ul. Filipa de Girarda od strony klatek schodowych leży mężczyzna. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol SM zastał mężczyznę pod wpływem alkoholu, do którego wezwano karetkę pogotowia celem przeprowadzenia badań. Przez ratowników zostało wystawione zaświadczenie o możliwości transportu nietrzeźwego mężczyzny. Po przeprowadzonych badaniach w ZOZ i braku przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, Pan Marek został osadzony do wytrzeźwienia. (fot. nr 33a-b)

W dniu 16.09.2023 r. do dyżurnego SM zgłoszono, że na ul. Jana Dekerta są pojazdy zaparkowane na powierzchni wyłączonej z ruchu. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM wystawili wezwanie kierującemu pojazdem marki Volkswagen oraz udzielili pouczenia kierującej pojazdem marki Renault za ww. wykroczenie. (fot. nr 27a-d)

W dniu 16.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Tadeusza Kościuszki przy ul. Michała Ossowskiego są zaparkowane pojazdy na wysokości linii podwójnej ciągłej. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie i wystawili wezwanie kierującemu pojazdem marki Mazda. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący pojazdem Pan Dominik, któremu udzielono pouczenia. (fot. nr 26a-b)

W dniu 16.09.2023 r. do dyżurnego SM zgłoszono, że na chodniku w okolicy przedszkola przy ul. Gabriela Narutowicza i ul. ks. Piotra Ściegiennego leży duży materac. Zgłoszenie przekazano do UM.

W dniu 16.09.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące niedziałającego oświetlenia ulicznego na ul. Strzeleckiej. Nieprawidłowość przekazano do konserwatora oświetlenia ulicznego.

W dniu 17.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że w przewody elektryczne przy ul. Krótkiej wplątał się gołąb. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili gołębia, który wplątał się w druty energetyczne pod napięciem. Zgłoszenie przekazano do zakładu elektrycznego celu udzielenia pomocy zwierzęciu. (fot. nr 25a-b)

W dniu 16.09.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące kobiety, która na terenie podwórka przy ul. Henryka Sienkiewicza spala w misce gałęzie. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy przeprowadzili rozmowę z kobietą, która przygotowywała w kociołku posiłek. Właścicielka posesji zadeklarowała, że zmniejszy ilość podkładanego drewna, aby zmniejszyć zadymienie. (fot. nr 35)

W dniu 17.09.2023 r zgłoszono do SM, że na terenie plaży Zalewu Żyrardowskiego przy ul. Ziołowej są wypuszczane psy bez nadzoru. Strażnicy po obchodzie ww. miejsca nie potwierdzili zgłoszenia.

W dniu 17.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono brak pleksy w boku wiaty komunikacji publicznej. Nieprawidłowość przekazano do UM.

W dniu 17.09.2023 r. pełniący patrol strażnicy podjęli czynności w stosunku co do mężczyzny, który spożywał alkohol na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Stanisława Moniuszki. Pana Roberta za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem ukarano mandatem karnym. (fot. nr 32)

W dniu 17.09.2023 r. do dyżurnego SM zgłosiła mieszkanka miasta, że na ul. Henryka hr. Łubieńskiego przy ul. Gabriela Narutowicza na poboczu leży tarcza znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy ustalili, że znak drogowy jest zdjęty w związku z przebudową ulicy oraz zostanie on ponownie zamocowany. (fot. nr 37a-b)

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 28 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 0 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 10 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonego chodnika i jezdni; niesprawnego oświetlenia ulicznego; obróconych tarczy znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się” i D-6 „przejście dla pieszych”; oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania wymagającego odmalowania; braku kuli na zakończeniu słupka odgradzającego jezdnię od chodnika; przepełnionego kosza ulicznego; nieczystości zalegających przy pergoli śmietnikowej; chwastów w pasie drogowym; braku jednego boku pleksy w wiacie MZK.

« z 3 »