tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 16 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 18.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Jana Kilińskiego stoi pojazd zaparkowany na trawniku oraz w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Po sporządzeniu dokumentacji przez funkcjonariuszy, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające przez SM. (foto nr 1, 1a)

W dniu 18.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Karola Dittricha. Strażnicy wystawili trzy wezwania dla kierujących pojazdami marki Skoda, Hyundai i BMW, którzy nie zastosowali się do znaku
B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. (foto nr 2, 2a, 2b, 2c)

W dniu 18.09.2023 r. przekazano do SM zgłoszenie, że na ul. Henryka hr. Łubieńskiego przy ul. Gabriela Narutowicza, są prowadzone prace drogowe bez oznakowania. Patrol SM przeprowadził rozmowę z kierownikiem firmy realizującej ww. inwestycję, który został pouczony i zobligowany do prawidłowego ustawienia oznakowania. (foto nr 5, 5a-c)

W dniu 18.09.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na pl. Jana Pawła II doszło do ,,stłuczki” dwóch pojazdów, przy jednoczesnym wyjeżdżaniu z miejsc parkingowych. Patrol SM na miejscu zdarzenia ustali, że kierowcy nie potrzebują żadnej pomocy i porozumieją się między sobą. (foto nr 3, 3a)

W dniu 18.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na tyłach bloku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, leży osoba w rejonie piaskownicy. Strażnicy wysłani na miejsce zgłoszenia potwierdzili leżącą kobietę, która znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzonych badaniach i w związku z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, kobieta została osadzona do wytrzeźwienia. W dniu 19.09.2023 r. po wytrzeźwieniu, za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku, Pani Monika została ukarana mandatem karnym. (foto nr 4)

W dniu 18.09.2023 r. strażnicy podczas patrolu ul. Adama Mickiewicza stwierdzili, że wykonywane prace budowlane w pasie drogowym, mogą stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Nieprawidłowość przekazano do administratora terenu. (foto nr 22, 22a-b)

W dniu 19.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na jezdni ul. Jaktorowskiej leży padlina psa. W celu usunięcia padliny, zgłoszenie przekazano do osoby zajmującej się zbieraniem padłych zwierząt z terenu miasta.

W dniu 19.09.203 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że w rejonie ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Gdańskiej, na trawniku leży osoba. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali leżącego mężczyznę na ścieżce rowerowo-pieszej, który znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Do mężczyzny wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i w związku brakiem przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku w dniu 20.09.2023 r., Pan Jan został ukarany mandatem karnym. (foto nr 8)

W dniu 19.09.2023 r. za pomocą systemu monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. ks. Ottona Wittenberga jest zaparkowany pojazd w rejonie przejścia dla pieszych. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali pojazd marki BMW, którego kierujący nie zachował nakazanej odległości 10 m od przejścia dla pieszych. Po wystawieniu wezwania do siedziby SM stawił się kierujący, któremu udzielono pouczenia. (foto nr 6, 6a)

W dniu 19.09.2023 r. przekazano zgłoszenie do SM, dotyczące zaparkowanych pojazdów w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” na ul. Borucha Szulmana. Patrol SM wystawił wezwanie na pojazd marki Mitsubishi, na które stawił się kierujący. Za popełnione wykroczenie Panu Marcinowi udzielono pouczenia. (foto nr 7)

W dniu 19.09.2023 r. patrol SM nałożył mandat karny na Pana Przemysława, który stawił się po odbiór swojego psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej. Zwierzak został odłowiony jako bezpański po tym, jak wałęsał się po ulicach bez nadzoru, stwarzając zagrożenie dla przechodniów.

W dniu 19.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na terenie zielonym w okolicy Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Parkingowej jest studzienka, której pokrywa jest ruchoma. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM potwierdzili ruchomy dekiel pokrywy studzienki i prowizorycznie zabezpieczyli miejsce, poprzez oznakowanie taśmą biało-czerwoną. Nieprawidłowość przekazano do WGK UM, w celu podjęcia dalszych działań. (foto nr 9, 9a)

W dniu 19.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące podrzucania odpadów w rejonie pergoli, trzepaka i zespołów garażowych z pobliskiego lokalu, który znajduje się w budynku przy ul. Rodzinnej. Funkcjonariusze SM w rejonie pergoli potwierdzili zalegającą stertę różnego rodzaju odpadów budowlanych oraz gabarytów. Przeprowadzono rozmowę z osobą przeprowadzającą remont mieszkania i za popełnione wykroczenie nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym za zanieczyszczenie miejsca publicznego. Sprawca został  zobligowany do uprzątnięcia odpadów. (foto nr 10, 10a-b)

W dniu 19.09.2023 r. w godzinach nocnych, za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono grupę osób na ul. Gabriela Narutowicza przy Placu Jana Pawła II, z których część posiadała przy sobie długie kije i agresywnie się zachowywała wywołując bójkę. Informację o zdarzeniu z osobami biorącymi udział w bójce, przekazano do KPP w Żyrardowie. (foto nr 11, 11a-f)

W dniu 19.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że przy ul. Izy Zielińskiej na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, stoi zaparkowany pojazd bez wymaganych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności do pojazdu marki Volkswagen podeszła jego właścicielka, która za naruszenie przepisów ruchu drogowego została ukarana mandatem karnym. (foto nr 16)

W dniu 20.09.2023 r. operator kamery monitoringu miejskiego zauważył, że przy ul. Bolesława Limanowskiego pojazdy dostawcze blokują chodnik, utrudniając ruch pieszych. Na pojazd marki Renault, którego kierujący zdążył odjechać przed interwencją, została sporządzona dokumentacja do dalszych czynności. Natomiast na drugi pojazd marki Renault, strażnicy wystawili wezwanie. (foto nr 12)

W dniu 20.09.2023 r. do dyżurnego SM zgłosiła się osoba, która znalazła pogryzionego kotka przez inne zwierzę. Kobieta zadeklarowała, że zawiezie go do najbliższej lecznicy weterynaryjnej, o czym poinformowano pracownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie przy ul. Czystej.

W dniu 20.09.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Parkingowej pomiędzy nr 4 a 6 jest piaskownica, w której są znaczne ubytki piachu, przez co wystają betonowe elementy. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W związku z zagrożeniem dla dzieci korzystających z piaskownicy, miejsce zostało wyłączone z użytkowania poprzez oznakowanie taśmą biało-czerwoną. W celu usunięcia nieprawidłowości, zgłoszenie przekazano do ŻSM Wschód. (foto nr 13, 13a)

W dniu 20.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, które dotyczyło zaparkowanego pojazdu marki Toyota na trawniku przy ul. Piaskowej, na wysokości sklepu meblowego. Strażnicy na miejscu udzielili dwóch pouczeń kierującym pojazdami marki Volkswagen i Toyota. (foto nr 14)

W dniu 20.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Struga z ul. Promienną jest zaparkowany na chodniku srebrny pojazd marki Audi. Funkcjonariusze SM na miejscu wystawili wezwanie dla kierującego naruszającego przepisy ruchu drogowego. (foto nr 16)

W dniu 21.09.2023 r. zwrócono się z prośbą do SM dotyczącą sprawdzenia, czy na stacji PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego przebywa podopieczna GOPS w Radziejowicach wraz z dzieckiem. Strażnicy wykonali patrol dworca i peronów, podczas którego nie stwierdzono wskazanych osób. (foto nr 15, 15a)

W dniu 21.09.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do SM, że na ul. Gabriela Narutowicza 14/18 są dwie osoby, które spożywają alkohol i zakłócają spokój mieszkańcom.  Na miejscu strażnicy ujęli kobietę zakłócającą ład i porządek w miejscu publicznym, znajdującą się pod wpływem alkoholu. Kobieta nie chciała podać swoich danych osobowych, zachowywała się agresywnie i arogancko. Po przeprowadzonych badaniach w ZOZ, lekarz nie stwierdził przeciwskazań zdrowotnych do przebywania kobiety w PDOZ, gdzie została osadzona do wytrzeźwienia. W dniu 22.09.2023 r. kobieta poniosła koszty swojego zachowania, w postaci nałożonej kary grzywny.

W dniu 21.09.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu podjęli czynności na ul. Karola Hiellego, w związku z zaparkowanymi pojazdami w miejscu obowiązywania znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Za popełnione wykroczenie na kierujących pojazdami marki BMW, Nissan i Subaru, nałożone zostały mandaty karne. (foto nr 19, 19a)

W dniu 21.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że w Alejach Partyzantów leży znak drogowy. Strażnicy potwierdzili złamany znak drogowy, który leżał na pobliskim trawniku. Uszkodzenie przekazano do WDiTM UM. (foto nr 20)

W dniu 22.09.203 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło zalegających odpadów na tyłach sklepu przy ul. Filipa de Girarda. Strażnicy przeprowadzili kontrolę wywozów nieczystości w placówkach handlowych. Jeden podmiot posiadał regularne wywozy, natomiast drugiemu zostało wystawione wezwanie do dostarczenia umowy i wywozów oraz polecono uporządkować teren. (foto nr 17, 17a)

W dniu 22.09.2023 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że w rejonie ul. 1 Maja 43 przy ul. Bolesława Limanowskiego czuć gaz lub szambo. Patrol SM w celu wykluczenia zagrożenia, na miejsce wezwał jednostkę PSP, która po sprawdzeniu nie stwierdziła żadnych wycieków i zagrożenia dla mieszkańców. (foto nr 18)

W dniu 22.09.2023 r. strażnicy po otrzymaniu decyzji od administratora terenu umożliwiającej odholowanie nieużytkowanych pojazdów, wezwali holownik na ul. Spółdzielczą. Pojazdy marki Audi i Chrysler zostały przetransportowane na parking przy ul. Przemysłowej, tym samym zostały pozyskane dwa miejsca parkingowe. (foto nr 21, 21a-c)

W dniu 22.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu publicznym na ul. Ludwika Waryńskiego. Patrol SM zastał w rejonie komórek dwie osoby spożywające alkohol, na które zostały nałożone mandaty karne.

W dniu 22.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Marii Nietrzebki przy ławce jest grupa młodzieży, która z głośnika bardzo głośno odtwarza muzykę, co jest uciążliwe dla mieszkańców. Strażnicy przeprowadzili rozmowę pouczającą z młodzieżą, która uciszyła muzykę. Natomiast na osobę spożywającą alkohol w miejscu publicznym nałożono mandat karny.

W dniu 23.09.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęły dwa zgłoszenia, które dotyczyły porzuconych rowerów miejskich przy ul. F. de Girarda 2 i ul. Parkingowa 12. Po potwierdzeniu zgłoszeń strażnicy przekazali informację o lokalizacji jednośladów do firmy wypożyczającej rowery miejskie. (foto nr 23, 23a)

W dniu 23.09.2023 r. mieszkaniec przekazał do dyżurnego SM, że znalazł małego, wychudzonego kotka przy ul. Krótkiej i prosi o pomoc w umieszczeniu go w schronisku. Dyżurny SM po kontakcie telefonicznym, uzyskał zgodę na umieszczenie kociaka w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej, którego dostarczył zgłaszający.

W dniu 23.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Adama Mickiewicza doszło do kolizji drogowej pojazdów. Jeden z kierujących, po wyjściu z pojazdu krwawił z nosa. Dyżurny SM informację o zdarzeniu przekazał do KPP, gdzie też już wpłynęło zgłoszenie. Wezwane służby podjęły czynności na miejscu zdarzenia. (foto nr 24)

W dniu 24.09.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Tadeusza Kościuszki w środkowej klatce schodowej bloku mieszkalnego, zatrzasnęły się drzwi wejściowe i osoba nie może opuścić klatki. Zgłoszenie przekazano do patrolu SM. Po otwarciu drzwi przez lokatorów okazało  się, że w zamku jest uszkodzona wkładka, w której tkwi prawdopodobnie ułamany klucz. Osoby zostały poinformowane o konieczności zgłoszenia usterki do administratora budynku.

W dniu 24.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na ul. Żwirki i Wigury kierujący pojazdami nie stosują się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz parkują w rejonie skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali kierującego przy pojeździe, któremu nakazano przeparkować pojazd.

W dniu 24.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłodzenie od mieszkańca, dotyczące pijanego mężczyzny leżącego przy sklepie na ul. Adama Mickiewicza. Funkcjonariusze SM potwierdzili leżącego mężczyznę, który znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Na miejsce wezwano zespół karetki Pogotowia Ratunkowego. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich w ZOZ i w związku brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 24.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Spółdzielczej 56 w strefie zamieszkania są zaparkowane pojazdy poza miejscami wyznaczonymi. Strażnicy wystawili dwa wezwania na pojazdy marki Peugeot i Opel oraz nałożyli jeden mandat karny na kierującego pojazdem marki Honda. (foto nr 25, 25a)

W dniu 24.09.2023 r. mieszkaniec posesji przy ul. Miodowej zgłosił do SM, że na jego posesji przebywa mały, bezpański pies, który jest czarnej maści w białe łaty. Zgłaszający prosi o pomoc w jego zabraniu do schroniska. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta, która zabrała pieska do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej.

W dniu 24.09.2023 r. mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na terenie ogródków działkowych przy ul. Adama Mickiewicza 55-57, coś się pali i unoszą się kłęby dymu. Na miejsce pożaru, jak się okazało altany,  wezwano jednostkę Straży Pożarnej, która podjęła akcję gaśniczą.  Strażnicy zabezpieczali miejsce kierując ruchem pojazdów w rejonie zdarzenia. Na miejscu była obecna właścicielka ogródka, z którą dalsze czynności prowadził patrol KPP. (foto nr 26)

Podczas pełnionych służb dokonano 2 legitymowania prewencyjne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 24 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 14 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 9 dotyczyło m.in.: graffiti na budynku, agresywnego zachowania młodzieży i bójki, umieszczonego plakatu w pasie drogowym,  uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego, dziury w słupie ogłoszeniowym, prac w pasie drogowym, zgiętego słupka z tarczą znaku drogowego, przepełnionego kosza ulicznego, porzuconego wózka sklepowego.

« z 2 »