tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 25 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 25.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że zdewastowany rower miejski został podrzucony na posesję przy ul. Polnej. Strażnicy zabezpieczyli ramę roweru, jednocześnie podając jej numer identyfikacyjny i lokalizację do firmy wypożyczającej rowery miejskie. (foto nr 1)

W dniu 25.09.2023 r. przekazano do SM, że na ul. Jana Dekerta przy ul. Henryka hr. Łubieńskiego jest niedostateczne oznakowanie robót drogowych. Dyżurny SM przekazał telefonicznie kierownikowi wykonywanych prac, że konieczna jest poprawa oznakowania dróg, co zostało uczynione. (foto nr 2)

W dniu 25.09.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, które dotyczyło porzuconego pojazdu marki BMW na ul. Browarnej. Strażnicy na miejscu zgłoszenia zastali uszkodzony pojazd, który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Informację o nieużytkowanym pojeździe przekazano do zarządcy drogi. (foto nr 3, 3a)

W dniu 25.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie o leżącym mężczyźnie na chodniku, przy skrzyżowaniu ul. Bolesława Limanowskiego z ul. Kościelną. Strażnicy na miejscu zgłoszenia ujęli mężczyznę znajdującego się pod wpływem alkoholu, który zakłócał spokój i porządek publiczny, używając przy tym słów wulgarnych. Do mężczyzny wezwano Pogotowie Ratunkowe. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i barakiem przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 26.09.2023 r. za popełnione wykroczenia na Dominika K., została nałożona kara grzywny.

W dniu 26.09.2023 r. przekazano dyżurnemu SM zgłoszenie, które dotyczyło zablokowania bramy wjazdowej na teren ZSP Nr 2 od strony ul. Bolesława Limanowskiego, przez zaparkowany pojazd marki Dacia. Patrol SM ustalił właścicielkę pojazdu, która za naruszenie przepisów ruchu drogowego została ukarana mandatem karnym, unikając kosztów związanych z odholowaniem pojazdu. Pojazd został przeparkowany, a wjazd na teren szkoły udrożniony. (foto nr 4)

W dniu 26.09.2023 r. za pomocą kamery systemu monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Waleriana Łukasińskiego jest zaparkowany pojazd marki Citroen, w miejscu obowiązywania znaku B-36. Za niezastosowanie się do znaku zakazu zatrzymywania się, patrol SM nałożył mandat karny na kierującego pojazdem marki Citroen. (foto nr 5, 5a)

W dniu 26.09.2023 r. zaobserwowano za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że w miejscu publicznym na terenie Parku Seniora przy ul. gen. Stanisława Sosabowskiego, mężczyzna siedząc na ławce spożywa alkohol. Zgłoszenie przekazano patrolowi SM, który na sprawcę wykroczenia nałożył mandat karny. (foto nr 6)

W dniu 26.09.2023 r. mieszkaniec przekazał do SM, że przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na chodniku leży słupek z tarczą znaku drogowego „przejście dla pieszych”. Informację o uszkodzonym znaku przekazano telefonicznie do WDiTM UM.

W dniu 26.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że teren w obrębie przystanku komunikacji publicznej oraz chodnik przy ul. 1 Maja 66-68 jest zanieczyszczony dużą ilością zalegających liści i drobnymi nieczystościami. W celu usunięcia zanieczyszczeń, nieprawidłowość została przekazana do zarządcy terenu. (foto nr 7)

W dniu 26.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że nad jezdnią na ul. Działkowej zwisa ze słupa zerwany przewód. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, zabezpieczając stary przewód wokół słupa. Informację o uszkodzeniu przekazano do firmy telekomunikacyjnej. (foto nr 8)

W dniu 26.09.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Ludwika Waryńskiego przy ul. Szpitalnej na jezdni, leży rozerwany worek z jakimś materiałem budowlanym. Strażnicy potwierdzili rozsypany cement na powierzchni jezdni. Informację o potrzebie pilnego uprzątnięcia zanieczyszczenia, przekazano telefonicznie do zarządcy drogi. (foto nr 9)

W dniu 26.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że ma zablokowany wjazd/wyjazd z nieruchomości przy ul. Nowy Świat 5, przez zaparkowany pojazd marki Kia. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia na miejsce wezwali holownik, którym pojazd został przetransportowany na parking przy ul. Przemysłowej. W dniu 27.09.2023 r. po odbiór pojazdu stawił się kierujący, na którego za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny. (foto nr 10, 10a)

W dniu 26.09.2023 r. mieszkanka przekazała do SM zgłoszenie dotyczące biegającego małego, czarnego psa bez nadzoru w rejonie budynku przy ul. Karola Dittricha, który jest agresywny. Patrol SM dotarł do właścicielki zwierzaka, która za niezachowanie środków ostrożności przy jego trzymaniu, została ukarana mandatem karnym. Strażnicy sprawdzili również szczepienia psa, które były aktualne.

W dniu 26.09.2023 r. przekazano do SM, że na całej długości ul. gen. Władysława Andersa nie działa oświetlenie uliczne. Dyżurny SM przekazał informację o usterce do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego.

W dniu 27.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. ks. Ottona Wittenberga parkuje pojazd Audi w rejonie przejścia dla pieszych. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Audi. (foto nr 11)

W dniu 27.09.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego na ul. Waleriana Łukasińskiego, że kierujący pojazdem zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Strażnicy na miejscu popełnionego wykroczenia zastali kierującą pojazdem marki Mazda, na którą za naruszenie przepisów ruchu drogowego nałożyli karę grzywny. (foto nr 12)

W dniu 27.09.2023 r. dyżurny SM po otrzymanym zgłoszeniu o zanieczyszczonym terenie, wysłał strażników na kontrolę stanu czystości w obrębie punktów handlowych usytuowanych na ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przeprowadzona kontrola wykazała, że teren przy jednym z punktów jest zanieczyszczony. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z właścicielem sklepu o konieczności bieżącego usuwania zanieczyszczeń w jego obrębie, udzielając mu pouczenia.

W dniu 27.09.2023 r. mieszkanka zgłosiła do SM, że nie może wyjechać z posesji przy ul. Gabriela Narutowicza, ponieważ wyjazd/wjazd jest zablokowany przez zaparkowany pojazd. Strażnicy na miejscu zgłoszenia nałożyli mandat karny na kierującego pojazdem marki Iveco, nakazując przeparkowanie pojazdu. (foto nr 13)

W dniu 27.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono pojazdem marki Seat, który został zaparkowany na ul. Józefa Mireckiego w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się do siedziby SM. (foto nr 14)

W dniu 27.09.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Jana Skrowaczewskiego, że słupek z tarczami znaków drogowych jest bardzo pochylony. Patrol SM potwierdził nieprawidłowość, którą przekazano do WDiTM UM. (foto nr 15)

W dniu 27.09.2023 r. przekazano do SM zgłoszenie, że na ul. Żwirki i Wigury przy ul. Bohaterów Warszawy leży porzucony rower miejski. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Uszkodzony rower stał przypięty do słupka znaku drogowego. Lokalizacja i numer jednośladu przekazano do firmy wypożyczającej rowery miejskie. (foto nr 16)

W dniu 27.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Środkowej przy ul. Stanisława Moniuszki w rejonie przejścia dla pieszych, leżą rozsypane śmieci. Patrol SM potwierdził zanieczyszczenie jezdni rozsypanymi różnego rodzaju odpadami. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy drogi. (foto nr 17)

W dniu 27.09.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu miejskiego, że na ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Michała Ossowskiego na jezdni przy krawężniku, zalegają liście. W celu uprzątnięcia odpadów organicznych, zgłoszenie przekazano do zarządcy drogi. (foto nr 18, 18a)

W dniu 27.09.2023 r. po otrzymanym zgłoszeniu od administratora terenu o postoju nieużytkowanego pojazdu na ul. Tadeusza Kościuszki, strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sporządzoną dokumentację przekazano do UM, w celu wydania decyzji o usunięcie pojazdu. (foto nr 22)

W dniu 27.09.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w ogródku na terenie posesji przy ul. Leszno, leży rower miejski. Strażnicy potwierdzili zdewastowany jednoślad we wskazanym miejscu, przekazując jego numer i lokalizację do firmy wypożyczającej rowery miejskie. (foto nr 21)

W dniu 28.09.2023 r. patrol SM nakazał usunięcie reklamy z chodnika przy ul. Józefa Mireckiego. Poinformowano prowadzącego placówkę handlową, że na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda od zarządcy drogi. (foto nr 19)

W dniu 28.09.2023 r. funkcjonariusze SM podjęli interwencję na ul. Karola Dittricha, w związku z zaparkowanymi pojazdami marki Chevrolet i Opel, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Dla kierujących zostały wystawione wezwania do stawienia się w siedzibie SM. (foto nr 20, 20a-b)

W dniu 27.09.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od osoby, która została pokąsana przez psa na ul. Leszno. Po wskazaniu miejsca przebywania zwierzaka, strażnicy na jego właścicielkę nałożyli karę grzywny oraz wystawili wezwanie na dostarczenie aktualnych szczepień psa.

W dniu 28.09.2023 r. strażnicy udzielili asysty pracownikowi WGK UM, w związku z przeprowadzaną kontrolą dotyczącą wycieku z rury, której wylot usytuowany jest pod mostem na ul. Radziwiłłowskiej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. (foto nr 23)

W dniu 28.09.2023 r. patrol SM podjął czynności na ul. Szarych Szeregów 2a wobec osoby, która spożywała alkohol w miejscu publicznym i zakłócał ład i porządek publiczny. Mężczyzna w trakcie interwencji zaczął uciekać, jak się okazało był osobą poszukiwaną. Przy wsparciu wezwanego patrolu KPP, mężczyzna został ujęty do prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 29.09.2023 r. wpłynęło kolejne zgłoszenie do SM, dotyczące porzuconego roweru miejskiego. Tym razem jednoślad leżał na ul. Braci Piekarskich 6. Patrol SM przekazał numer i lokalizację roweru do firmy, która je wypożycza na terenie miasta. (foto nr 24)

W dniu 29.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na terenie Parku Seniora przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, że nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość została przekazana do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia na terenie miasta. (foto nr 25)

W dniu 29.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zarejestrowano, że na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. 1 Maja 43b utworzyły się ubytki w nawierzchni jezdni. Nieprawidłowość przekazano do WDiTM UM. (foto nr 26)

W dniu 29.09.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że zalegają liście na chodniku i pasach zieleni przy ul. Bolesława Limanowskiego oraz pomiędzy studzienkami w chodniku tworzy się zapadlina. Nieprawidłowości przekazano do zarządcy drogi. (foto nr 27, 27a)

W dniu 29.09.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na terenie Parku Seniora od strony ul. gen. Stanisława Sosabowskiego, uszkodzona jest nawierzchnia chodnika przy jednej z ławek. Uszkodzenie przekazano do UM. (foto nr 28)

W dniu 29.09.2023 r. zgłoszono do dyżurnego SM, że na trawniku przy ul. Bohaterów Warszawy 7, parkuje pojazd Citroen. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego. (foto nr 29)

W dniu 29.09.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli, że na całej długości ul. Jaktorowskiej i ul. Towarowej nie działa oświetlenie uliczne. Nieprawidłowość przekazana została do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego.

W dniu 30.09.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że na ul. Stefana Żeromskiego pomiędzy ul. Farbiarską a Starym Parkiem, na wysokości boiska w trawniku jest prostokątna studzienka, która ma przerdzewiałą pokrywę. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Studzienka o około 1,5 m głębokości ma uszkodzoną metalową pokrywę oraz wykruszającą się cembrowinę, co wymaga naprawy i ponownego obsadzenia wymienionej pokrywy. Ww. nieprawidłowość przekazano do zarządcy terenu. (foto nr 39)

W dniu 30.09.2023 r. mężczyzna przekazał do SM, że w na budynku z napisem Stara Garbarnia przy ul. Jana Kilińskiego nad wejściem zwisa litera, która się odkleiła. Po potwierdzeniu zgłoszenia, patrol zabezpieczył teren taśmą biało-czerwoną i poinformował zarządcę terenu o konieczności usunięcia nieprawidłowości. (foto nr 38)

W dniu 30.09.2023 r. przekazano do dyżurnego SM, że na przystanku przy ul. kpt. Stanisława Pałaca przebywa starszy mężczyzna, który ma problemy w przemieszczaniu się. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy starszemu mężczyźnie dowożąc go do miejsca zamieszkania syna, któremu został przekazany pod opiekę. (foto nr 40, 40a)

W dniu 01.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Środkowej przy ul. Krótkiej jest zaparkowany pojazd w rejonie przejścia dla pieszych. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Kia. (foto nr 30)

W dniu 01.10.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zaobserwowano, że na skrzyżowaniu Alei Partyzantów z ul. Stefana Okrzei jest rozwarstwiona nawierzchnia jezdni i tworzy się ubytek. Nieprawidłowość przekazano do zarządcy drogi. (foto nr 31)

W dniu 01.10.2023 r. zauważono za pomocą kamery monitoringu, że w Alejach Partyzantów słupek ze znakiem drogowym ,,koniec parkingu” jest znacznie przechylony. Nieprawidłowości przekazano do WDiTM UM. (foto nr 32)

W dniu 01.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu zauważono, że za garażami przy ul. Józefa Mireckiego tworzy się składowisko różnego rodzaju odpadów. W celu uprzątnięcia odpadów, zgłoszenie przekazano do administratora terenu. (foto nr 33)

W dniu 01.10.2023 r. patrol SM po otrzymanym zgłoszeniu od dyżurnego, podjął interwencję na ul ks. Ottona Wittenberga wobec pojazdu marki Opel, który został zaparkowany na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Po wystawieniu wezwania
do siedziby SM stawiła się kierująca, na którą za popełnione wykroczenie został nałożony mandat karny. Kierująca skorzystała z prawa do odmowy przyjęcia mandatu, co powoduje obligatoryjne złożenie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. (foto nr 34)

W dniu 01.10.2023 r. patrol SM podjął interwencję na ul. Legionów Polskich wobec pojazdów marki Volkswagen i Opel zaparkowanych na chodniku, których kierujący nie pozostawili 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Ponadto kierujący pojazdem marki Opel nie zachował 10 m odległości od przejścia dla pieszych. Strażnicy wystawili wezwania dla kierujących do stawienia się w siedzibie SM. (foto nr 35, 35a)

W dniu 01.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło parkujących pojazdów w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym na ul. Spółdzielczej. Strażnicy na miejscu zgłoszenia wystawili dwa wezwania dla kierujących pojazdami marki Ford i Renault oraz udzielili pouczenia kierującemu pojazdem marki Hyundai. (foto nr 36, 36a)

W dniu 01.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Legionów Polskich, kosz uliczny jest przepełniony i nieczystości leżą w jego rejonie. Informację o nieprawidłowości przekazano do WGK UM. (foto nr 37)

Podczas pełnionych służb dokonano 10 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 15 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 17 dotyczyło m.in.: przepełnionego kosza ulicznego i zanieczyszczonych miejsc publicznych nieczystościami oraz zalegającymi liśćmi, pochylonego słupka ze znakiem drogowym oraz przekręconej tarczy znaku, wystawionej reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia, niesprawnego oświetlenia ulicznego, ubytków w nawierzchni jezdni, zapadliny w chodniku oraz uszkodzonej nawierzchni chodnika, nieprawidłowego korzystania z urządzeń użytku publicznego na placu zabaw.

« z 2 »