tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 29 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 09.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie dotyczące zaśmieconej działki znajdującej się w rejonie ul. Radziejowskiej i ul. Kanałowej. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy potwierdzili zalegające nieczystości na terenie nieruchomości, która ma zniszczone ogrodzenie. W celu ustalenia właściciela ww. terenu realizowane są dalsze czynności. (fot. nr 2, 2a-e)

W dniu 09.10.2023 r. patrol funkcjonariuszy SM podjął interwencję na ul. Stefana Okrzei, gdzie kierujący pojazdem marki Chrysler pozostawił uszkodzony pojazd na trawniku. Zostało wystawione wezwanie, na które stawiła się kobieta. Panią Oliwię uświadomiono o konsekwencjach niszczenia zieleni oraz zobligowano do usunięcia pojazdu,  co zostało uczynione w dniu 11.10.2023 r. (fot. nr 15, 15a)

W dniu 09.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące złamanego konaru drzewa, które blokuje jezdnię na ul. 11 Listopada. Funkcjonariusze SM usunęli złamany konar z jezdni na pobocze, udrożniając ruch pojazdów. Informację o potrzebie uprzątnięcia konaru przekazano do UM. (fot. nr 1, 1a-f)

W dniu 09.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że kierujący pojazdem marki Mazda parkuje na trawniku przy ul. Legionów Polskich 71. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy zastali przy pojeździe kierującego, któremu nakazano przeparkować pojazd. (fot. Nr 3, 3a)

W dniu 09.10.2023 r. funkcjonariusze SM realizowali patrol rowerowy miasta, docierając również w mniej dostępne miejsca. Jednym z nich była podjęta interwencja przy stawie Górnym Stawie w rejonie ul. Nowy Świat, gdzie dwóch mężczyzn spożywało alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie na Pana Wojciecha i Pana Andrzeja zostały nałożone kary grzywny. (foto nr 18, 18-a-c)

W dniu 09.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Strażnicy na miejscu zgłoszenia potwierdzili pojazd marki Skoda, którego kierujący nie zachował 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego, w celu stawienia się w siedzibie SM. (fot. nr 4)

W dniu 10.10.2023 r. strażnicy w trakcie patrolu ul. Borucha Szulmana zauważyli nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, których kierujący nie zastosowali się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM wystawili wezwania dla kierujących pojazdami marki Peugeot i Toyota. (fot. nr 5, 5a)

W dniu 10.10.2023 r. funkcjonariusze SM podjęli interwencję w al. Partyzantów, gdzie kierujący pojazdem marki Seat zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego, celem złożenia wyjaśnień. (fot. nr 7, 7a)

W dniu 10.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. 1 Maja, że pojazd marki Peugeot zaparkowany jest w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM zastali przy pojeździe kierującego pojazdem. Za popełnione wykroczenie Panu Waldemarowi udzielono pouczenia.

W dniu 10.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące pojazdu, którego kierujący zaparkował w zatoce autobusowej przy Alei Partyzantów. Strażnicy na miejscu popełnionego wykroczenia zastali kierującego pojazdem marki Opel, na którego został nałożony mandat karny (fot. nr 6, 6a-b)

W dniu 10.10.2023 r. mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że samochód ciężarowy zaparkowany jest w rejonie skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Adama Mickiewicza. Strażnicy na miejscu zgłoszenia ustalili, że nieprawidłowość postoju pojazdu wynika z powodu usuwania zapadliny w jezdni. Funkcjonariusze polecili o stosowne oznakowanie miejsca wykonywanych prac.

W dniu 10.10.2023 r. do SM wpłynęło zgłoszenie, że na placu do ćwiczeń przy ul. Józefa Procnera, znajduje się gniazdo os. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Strażnicy zabezpieczyli miejsce przebywania owadów poprzez wygrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną. Zgłoszenie przekazano do WGK UM, celem podjęcia dalszych działań. (fot. nr 8, 8a)

W dniu 10.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że przy ul. Bolesława Limanowskiego grupa młodzieży zachowuję się nagannie, paląc papierosy i używając słów wulgarnych. Strażnicy po wykonanym patrolu ww. terenu, nie potwierdzili zgłoszenia.

W dniu 10.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło porzuconego roweru miejskiego przy drzewie na skrzyżowaniu ul. Józefa Mireckiego z ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Informację o porzuconym jednośladzie przekazano do firmy wypożyczającej rowery miejskie na terenie miasta. (fot. nr 10)

W dniu 10.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło mieszkańca wyrzucającego resztki jedzenia przez okno budynku mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM nie potwierdzili zanieczyszczenia. Została przeprowadzona rozmowa z administratorką ŻŚM, która zobligowała się umieścić informacje na klatkach schodowych o zakazie wyrzucania jedzenia.

W dniu 10.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące odkrytej studzienki kanalizacyjnej, znajdującej się przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Waleriana Łukasińskiego z ul. Henryka hr. Łubieńskiego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie, a zarwaną studzienkę zakrył pokrywą i oznaczył teren taśmą biało-czerwoną. Nieprawidłowość przekazano do firmy telekomunikacyjnej, w celu podjęcia dalszych działań. (fot. nr 9, 9a-b)

W dniu 10.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. Karola Dittricha, że w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” jest zaparkowany pojazd marki Mercedes. Strażnicy zastali kierującego przy pojeździe, na którego za popełnione wykroczenie została nałożona kara grzywny. (fot. nr 11, 11a)

W dniu 10.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca, które dotyczyło siedzącej osoby na przystanku komunikacji publicznej przy ul. Adama Mickiewicza, mogącej potrzebować pomocy. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał mężczyznę, który odmówił udzielenia mu pomocy medycznej. Strażnicy doprowadzili mężczyznę do miejsca zamieszkania bliskiej mu osoby i przekazali pod opiekę.

W dniu 11.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mężczyzny, który zauważył rowerzystkę wjeżdżającą w zaparkowany pojazd przy ul. Bolesława Limanowskiego. Wysłany na miejsce patrol funkcjonariuszy SM potwierdził uszkodzone elementy pojazdu. Zgłoszenie przekazano do KPP, w celu podjęcia dalszych czynności. (fot. nr 13, 13a-c)

W dniu 11.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono poodklejane afisze ze słupa ogłoszeniowego przy ul. 1 Maja. Nieprawidłowość przekazano do administratora, w celu usunięcia plakatów.

W dniu 11.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Karola Hiellego są  zaparkowane pojazdy w strefie obowiązywania znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy nałożyli mandat karny na kierującą pojazdem marki Audi. W trakcie interwencji zostały również udzielone trzy pouczenia kierującym pojazdami marki Seat, Opel i Toyota. (fot. nr 14, 14a-b)

W dniu 11.10.2023 r. przy użyciu kamery monitoringu miejskiego zauważono, że pojazdy poruszające się po ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila omijają coś leżącego na jezdni. Wysłani na miejsce zgłoszenia funkcjonariusze SM zastali na jezdni leżącą gałąź, którą uprzątnęli.

W dniu 11.10.2023 r. strażnicy pełniąc patrol ul. Borucha Szulmana zauważyli pojazd marki Suzuki, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie kierująca pojazdem Pani Joanna, została ukarana mandatem karnym. (fot. nr 12)

W dniu 11.10.2023 r. funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec kierującego pojazdem marki Toyota. Pojazd został zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Filipa De Girarda, bez wyłożonej karty uprawniającej do zajęcia tego miejsca parkingowego. Na kierującego Pana Karola, za popełnione wykroczenie została nałożona kara grzywny. (fot. nr 16)

W dniu 11.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie od osoby, która znalazła krwawiącego z nosa kotka, prawdopodobnie będącego po wypadku. W celu udzielenia pomocy zwierzęciu, zgłoszenie zostało przekazane do lekarza weterynarii.

W dniu 12.10.2023 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Karola Hiellego. Za niezastosowanie się do obowiązującego znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, patrol SM udzielił pouczenia kierującej pojazdem marki Opel oraz wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Nissan. (fot. nr 17, 17a)

W dniu 12.10.2023 r. do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, które dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na chodniku przy ul. Szarych Szeregów. Na miejscu zgłoszenia patrol SM zastał przy pojeździe kierującego, któremu nakazano przeparkować auto.

W dniu 12.10.2023 r. dyżurny przyjął zgłoszenie z prośbą o pomoc w przekazaniu do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt przy ul. Czystej, znalezionych w kartonie małych kotków pozostawionych w lasku przy ul. Romana Dmowskiego. Zgłoszenie przekazano telefonicznie do osoby odławiającej bezdomne zwierzęta z terenu miasta.

W dniu 12.10.2023 r. mieszkanka przekazała do SM, że złamany słupek ze znakiem drogowym leży na ul. Stefana Okrzei przy ul. Borucha Szulmana. Strażnicy na miejscu potwierdzili złamany znak drogowy, który usunęli na pobliski plac. Uszkodzenie zostało przekazane do WDiTM UM. (fot. nr 19, 19a)

W dniu 13.10.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Ludwika Waryńskiego osoba ma zablokowany wjazd/wyjazd z posesji, przez zaparkowany pojazd marki Skoda. Strażnicy po dotarciu na miejsce zastali kierującego pojazdem, któremu udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd. (fot. nr 20)

W dniu 13.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że ktoś podrzucił w workach śmieci i ubrania na ul. 1 Maja od ul. Józefa Mireckiego. Patrol SM na miejscu legitymował osobę pozostawiającą worki z ubraniami, która zobligowała się do ich zabrania. W celu usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, zgłoszenie zostało przekazane do administratora PGM. (fot. nr 21)

W dniu 13.10.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że kierujący pojazdem marki Toyota zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza z ul. Stefana Okrzei. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego, strażnicy nałożyli na kierującego mandat karny. (fot. nr 22)

W dniu 13.10.2023 r. zwrócono się z prośbą do SM, która dotyczyła udzielenia pomocy w uruchomieniu pojazdu. Strażnicy udali się na ul. Stefana Okrzei 39, gdzie ku zadowoleniu kierującej pojazdem marki Opel, udało się uruchomić jego silnik. (fot. nr 23)

W dniu 13.10.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Bolesława Limanowskiego 43 jest nieprawidłowo zaparkowany pojazd na chodniku. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Ford, naruszającego zasady parkowania na chodniku, na które stawiła się Pani Karolina. Za popełnione wykroczenie ww. udzielono pouczenia. (fot. nr 24)

W dniu 13.10.2023 r. funkcjonariusze SM podjęli interwencję na ul. Jana Dekerta, gdzie kierująca pojazdem marki Citroen zaparkowała na przejściu dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Pani Ewa została ukarana mandatem karnym. (fot. nr 25, 25a)

W dniu 13.10.2023 r. strażnicy udzielili asysty dla pracowników PGM w lokalu na ul. Ludwika Waryńskiego, w którym doszło do wycieku wody. Po przybyciu na miejsce właściciela lokalu i  po otwarciu lokalu hydraulicy usunęli awarię. Dalsze czynności prowadzi PGM. (fot. nr 26)

W dniu 13.10.2023 r. patrol SM podjął czynności na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wobec kierującej, która zaparkowała pojazd marki Mercedes w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego, na Panią Ewę została nałożona kara grzywny. (foto nr 27, 27a)

W dniu 14.10.2023 r. za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono na ul. rtm. Witolda Pileckiego, jak mężczyzna w trakcie trwania ciszy wyborczej usuwa banery osób kandydujących w wyborach z ogrodzenia. Mężczyzna włożył zdjęte banery do pojazdu marki Honda, którym przemieszczał się ww. ulicą, łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego. Zgłoszenie zostało przekazane do realizacji funkcjonariuszom policji. Ponadto zarejestrowany materiał został  zabezpieczony i przekazany do KPP. (fot. nr 28, 28a-b)

W dniu 14.10.2023 r. mieszkaniec zgłosił do SM, że przy ul. Mostowej 5 w krzakach, leży rower miejski. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Po zabezpieczeniu jednośladu, patrol poinformował firmę wypożyczającą rowery na terenie miasta o jego lokalizacji. (fot. nr 29)

W dniu 14.10.2023 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli, że na trawniku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 jest uszkodzony dekiel studzienki. Po tymczasowym zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca, usterka została przekazana do pilnej realizacji firmie telekomunikacyjnej. (fot. nr 30, 30a-b)

W dniu 14.10.2023 r. strażnicy patrolując ulice przyległe do targowiska miejskiego, podjęli czynności na ul. Józefa Wysockiego wobec kierujących, którzy zaparkowali pojazdy na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Zostały wystawione wezwania dla kierujących pojazdami marki Fiat i Ford. (fot. nr 31, 31a-b)

W dniu 14.10.2023 r. przy pomocy kamery monitoringu miejskiego zauważono, że grupa mężczyzn na ul. Legionów Polskich 67 łapie za boki pojazdów, próbując go przewrócić. Zgłoszenie zostało przekazane do dyżurnego KPP, który wysłał na miejsce patrol policji. (fot. nr 32)

W dniu 15.10.2023 r. funkcjonariusze SM pilnowali ładu i porządku w rejonie Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta oraz udzielili asysty przy dostarczaniu kart do głosowania z UM do lokali wyborczych.

W dniu 15.10.2023 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie z prośbą o udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej, która nie może się dostać do lokalu wyborczego w szkole przy ul. Józefa Mireckiego. Strażnicy udzielili pomocy osobie w dostaniu się do lokalu. (fot. nr 33)

W dniu 15.10.2023 r. zgłoszono do SM, że na ul. Radziwiłłowskiej 22 grupa dzieci rzuca kasztanami w pojemniki na śmieci. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol, przeprowadził rozmowę pouczającą z dziećmi.

Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 8 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a pozostałe 11 dotyczyło m.in.: zalegających nieczystości oraz gałęzi na jezdni; odklejających się afiszy z słupa ogłoszeniowego; osoby zrywającej banery wyborcze; zgiętych słupków odgradzających jezdnię od chodnika; mężczyzn próbujących przewrócić zaparkowany pojazd; przepełnionego kosza ulicznego; padliny psa.

« z 3 »