tel. alarmowy – 986

W dniu 06.09.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej osoby, która zauważyła dwa agresywne psy na boisku, placówki dydaktycznej przy ul. rtm. Witolda Pileckiego. Z uwagi na okoliczności i przebywające dzieci na terenie boiska wysłano niezwłocznie patrol SM w ww. rejon, potwierdzając zgłoszenie. Dyżurny SM wezwał osobę odławiającą błąkające się, jednak w trakcie prowadzonych czynności, na terenie szkoły pojawiła się właścicielka czworonogów. Strażnicy miejscy za niezachowanie środków ostrożności na Irenę P., nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowy oraz zobligowali ww. do okazania w wyznaczonym terminie świadectwa szczepień psów.