tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 10 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:

W dniu 26.12.202 r., za pomocą kamery monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Bolesława Limanowskiego 51, że zaparkowany pojazd na chodniku blokuje przejście pieszych. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Toyota.

W dniu 26.12.2022 r. strażnicy miejscy w trakcie patrolu zauważyli, że są miejsca na terenie Lasku Międzyborowskiego, które zostały zanieczyszczone różnego rodzaju odpadami, w tym oponami. Zgłoszenie zostało przekazane do WGK UM.

W dniu 26.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Joanny Froehlich stoją zaparkowane pojazdy w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Strażnicy miejscy wystawili dwie żółte kartki ostrzegawcze, dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

W dniu 26.12.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu przywrócili prawidłowe ustawienie przewróconego, metalowego ogrodzenia terenu przy ul. Karola Dittricha.

W dniu 26.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Parkingowej 34. Funkcjonariusze SM wystawili żółtą kartkę na pojazd, naruszający zasady parkowania.

W dniu 26.12.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na pl. Jana Pawła II cztery osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Patrol SM po wylegitymowaniu osób zastosował przewidziane prawem sankcje.

W dniach 27.12.-30.12.2022 r., funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę wywozu nieczystości stałych w punktach prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Stefana Okrzei, ul. Józefa Mireckiego, ul. Adama Mickiewicza i ul. Wiejskiej. W trakcie kontroli wystawiono siedem wezwań, z czego dwie osoby stawiły się i zostały pouczone. W pozostałych przypadkach kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniach 27.12.-30.12.2022 r., funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę wywozu nieczystości stałych w punktach prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Stefana Okrzei i ul. Józefa Mireckiego. W trakcie kontroli wystawiono pięć wezwań, z czego dwie osoby stawiły się i zostały pouczone. W pozostałych przypadkach kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 27.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, z prośbą o uruchomienie pojazdu na ul. Spółdzielcza. Strażnicy miejscy udzielili pomocy w rozruchu pojazdu marki Skoda Fabia.

W dniu 27.12.2022 r., zgłoszono do dyżurnego SM, że na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Łukasińskiego 1, przebywa prawdopodobnie bezdomny mężczyzna. Patrol SM na miejscu legitymował mężczyznę, który odmówił przyjęcia proponowanej mu pomocy, w tym medycznej i oddalił się z miejsca przebywania.

W dniu 27.12.2022 r., mieszkaniec prosił o pomoc, ponieważ znalazł na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej psa, który jest potrącony i wymaga leczenia. Ww. zobowiązał się, że dowiezie poszkodowanego zwierzaka do lecznicy. W celu udzielenia pomocy, dyżurny SM powiadomił o powyższym lekarza weterynarii.

W dniu 27.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Parkingowej przy pojemniku na odzież używaną, jest bardzo brudno i leżą porozrzucane ubrania. Patrol SM potwierdził zanieczyszczony teren w okolicy pojemnika, przez wyciągniętą i porozrzucaną odzież. Wykonano dokumentację i nieprawidłowość przekazano do UM.

W dniu 27.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. ks. Jerzego Popiełuszki zaparkowany pojazd osobowy na chodniku, blokuje swobodny dostęp do furtki wejściowej. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na wystawione wezwanie na pojazd marki Ford, stawiła się kierująca Paulina B., której udzielono pouczenia.

W dniu 27.12.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu zauważyli na ul. Franklina Roosevelta przy ul. Legionów Polskich 61, że za sklepem leży przewrócony pojemnik na odzież używaną. Patrol SM przeprowadził rozmowę z kierownikiem sklepu, na terenie którego jest pojemnik, uzyskując zapewnienie o jego poprawnym ustawieniu.

W dniu 27.12.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Tadeusza Kościuszki, wystawili wezwanie na pojazd marki Peugeot, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Na wezwanie stawiła się kierująca Elżbieta D., która za popełnione wykroczenie została pouczona.

W dniu 28.12.2022 r., po otrzymaniu zgłoszenia, że mieszkaniec bloku przy ul. Radziejowskiej 1/5, wyrzuca fekalia przez okno i swoim zachowaniem jest uciążliwy dla pozostałych mieszkańców, dyżurny SM umówił współpracę z pracownikiem administracji ŻSM „Zachód”. Osoby nie zastano pod wskazanym adresem. Na miejscu dokonano rozpytania lokatorów, którzy nie potwierdzili zgłaszanej uciążliwości. Dalsze czynności będą prowadzone przez ŻSM.

W dniu 28.12.2022 r., za pomocą kamery monitoringu miejskiego zauważono, że na ul. Tadeusza Kościuszki, pojemnik kosza ulicznego stoi poza stojakiem do którego powinien być przymocowany. Patrol SM nie stwierdził uszkodzenia kosza i zamocował go we właściwym miejscu.

W dniu 28.12.2022 r., strażnicy miejscy patrolując ul. Przemysłową, zauważyli złamany znak drogowy, który został zabezpieczony na poboczu. Uszkodzenie zostało przekazane do WDiTM UM.

W dniu 28.12.2022 r., mieszkaniec zgłosił, że potrzebuje pomocy w uruchomieniu pojazdu marki Kia na ul. Piaskowej. Patrol SM podjął próbę rozruchu silnika przy pomocy urządzenia Booster, która jednak nie powiodła się, ze względu na inną usterkę pojazdu.

W dniu 29.12.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na budynku przy ul. 1 Maja na wysokości ul. Pięknej, jest naderwany baner reklamowy. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili odczepione mocowanie dużego banneru, który powiewał na budynku. Została przeprowadzona rozmowa z kierownikiem firmy, który zobligował się do poprawienia mocowania banneru.

W dniu 29.12.2022 r., przy pomocy kamery monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Adama Mickiewicza, że tarcza znaku drogowego jest przekręcona. Patrol SM we własnym zakresie ustawił znak do prawidłowej pozycji.

W dniu 29.12.2022 r., patrol SM podjął czynności, w związku z dużą ilością zalegających odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Działkowej. Została sporządzona stosowna dokumentacja do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających

W dniu 29.12.2022 r., funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę pod kątem wywozu nieczystości z terenu cmentarza. Tylko w jednym punkcie pojemniki zostały nadmiernie przepełnione, gdzie nagromadzona ilość nieczystości wymagała wywozu. Powyższa informacja został przekazana do realizacji administratorowi cmentarza, który potwierdził, że oczekuje na umówiony przyjazd firmy wywożącej odpady.

W dniu 30.12.2022 r., funkcjonariusze SM wykonali przejazdy autobusami MZK za terenie miasta. Sprawdzono bezpieczeństwo przejazdu linią nr 7 z ul. Parkingowej na ul. 1-go Maja oraz linią nr 2 z ul. Skrowaczewskiego na ul. 1 Maja. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zachowaniu pasażerów.

W dniu 31.12.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Romualda Mielczarskiego przebywa osoba, która spożywa alkoholi i zaśmieca schody. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zgłoszenia zastał mężczyznę, któremu nakazał uprzątnąć rozsypane śmieci i opuścić teren. Spożywania alkoholu nie stwierdzono.

W dniu 31.12.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że na ul. Olszowej w rejonie boiska, osoba ścina drzewa. Strażnicy na miejscu legitymowali osobę, która posiadała stosowne zezwolenie na dokonywanie wycinki w tym miejscu.

W dniu 31.12.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach na ul. Joanny Froehlich. Patrol SM wystawił dwa wezwania na pojazdy marki Toyota i Volvo, zaparkowane w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Kierującym Piotrowi N. oraz Jackowi P. udzielono pouczeń.

W dniu 31.12.2022 r., funkcjonariusze SM zabezpieczali imprezę plenerową ,,Powitanie Nowego Roku”, zorganizowanej na terenie Eko-Parku przy ul. Nietrzebki. W trakcie imprezy nie odnotowano żadnych nagannych incydentów.

W dniu 01.01.2023 r., za pomocą kamery monitoringu miejskiego, zauważono w Parku Dittricha, że w altanie na ławce leży osoba. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, obudzono mężczyznę, który nie potrzebował pomocy i udał się do miejsca zamieszkania.

W dniu 01.01.2023 r., mieszkaniec ul. Bolesława Limanowskiego zgłosił do dyżurnego SM, że potrzebuje pomocy w podniesieniu go i usadzeniu na wózku inwalidzkim, ponieważ sam nie jest w stanie się podnieść. Funkcjonariusze SM udali się na miejsce zgłoszenia i udzielili pomocy niepełnosprawnemu mężczyźnie.

W dniu 01.01.2023 r., wpłynęło zgłoszenie, że na ul. kpt. Stanisława Pałaca 37 przy wiacie śmietnikowej, leży mężczyzna. Strażnicy na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Po wykonanych badaniach lekarskich i braku przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, Robert O. został osadzony do wytrzeźwienia.

W dniu 01.01.2023 r., funkcjonariusze SM podjęli czynności na ul. Jana Skrowaczewskiego, gdzie mężczyzna będący w stanie upojenia alkoholowego, nie mógł poruszać się o własnych siłach. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Tomasz Ś. po przeprowadzonych badaniach lekarskich, które nie wykazały przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, został osadzony do wytrzeźwienia.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 25 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 5 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 19 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych i zanieczyszczenia wokół koszy, ubytków w nawierzchni jezdni, niesprawnej lampy oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia drzewka świątecznego, odklejonych plakatów ze słupów ogłoszeniowych, ubytków wikliny w kulach na Eko-Parku, zdjętego kosza ulicznego, przekręconej tarczy znaku drogowego oraz pochylonego słupka ze znakiem, osoby śpiącej na ławce w altanie.