tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 22 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Ponadto:

W dniach 17.10.20221-23.10.2022 r., patrol SM prowadził kontrolę umów i wywozów nieczystości, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na ul. Pustynnej, ul. Racławickiej, ul. Adama Próchnika, ul. Mikołaja Reja, ul. Rolnej, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Bolesława Limanowskiego. Funkcjonariusze SM podczas prowadzonej kontroli w jednym przypadku będą prowadzili dalsze czynności zmierzające do złożenia wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego, ze względu na to, że osoba odmówiła przyjęcia mandatu karnego, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 17.10.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. Henryka Sienkiewicza 4 stoi zaparkowany pojazd, który blokuje wyjazd z bramy. Patrol SM wystawił wezwanie na pojazd marki Suzuki. Na wystawione wezwanie stawiła się kierująca Anna M., na którą została nałożona kara grzywny.

W dniu 17.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące leżącej kobiety na przystanku przy ul. Okrzei. Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał siedzącą kobietę pod wpływem alkoholu w wiacie przystanku komunikacji publicznej. Halina S. została przekazana córce, która zaopiekowała się kobietą i dowiozła do miejsca zamieszkania.

W dniu 18.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, stwierdzono duże ilości liści zalegających na chodnikach m.in. na Bolesława Limanowskiego, ul. ks. Prymasa Stefana Żeromskiego. Nieprawidłowości zostały przekazane do administratorów terenów, w celu pilnej realizacji.

W dniu 18.10.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej budynku przy ul. Kamiennej 9, śpi mężczyzna. Wysłany na interwencję patrol SM na miejscu zastał mężczyznę, który przysypiał na krześle. Mężczyzna odmówił przyjęcia wszelkiej pomocy. Funkcjonariusze pouczyli Piotra G. o zasadach zachowania w miejscach publicznych i nakazali opuścić teren budynku.

W dniu 18.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Stefana Okrzei, zauważyli pojazd marki Audi zaparkowany na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wyłożonych uprawnień. W związku z trudną sytuacją rodzinną kierującemu Wiesławowi S., udzielono pouczenia.

W dniu 18.10.2022 r., patrol SM podjął interwencję na ul. Stefana Okrzei, w związku z parkującym pojazdem marki Seicento w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierująca Dorota P., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 18.10.2022 r., strażnicy miejscy udzielili asysty pracownikowi PGM na ul. Henryka hr. Łubieńskiego, w związku z uciążliwym lokatorem, zakłócającym spokój i porządek publiczny. W celu potwierdzenia uciążliwości, funkcjonariusze SM dokonali rozpytania pozostałych lokatorów budynku. W związku z potwierdzeniem niewłaściwego zachowania ,posesja będzie podlegała cyklicznym kontrolom, a mieszkańcy zobowiązali się do dokonywania zgłoszeń w sytuacji zaistnienia incydentów.

W dniu 18.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zauważyli zaparkowany pojazd marki Peugeot na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień do zajęcia tego miejsca parkingowego. Na Kierującego Jakuba K., została nałożona kara grzywny.

W dniu 18.10.2022 r., patrol SM ponownie potwierdził zanieczyszczenie miejsca publicznego w lasku przy ul. Wincentego Witosa, gdzie zostały podrzucone stare opony. Nieprawidłowość została przekazane do WGK UM.

W dniu 19.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące starszej kobiety na ul. Stefana Okrzei 13, która się przewraca. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. W związku z zaburzeniami równowagi kobieta traciła grunt pod nogami. Strażnicy miejscy udzielili pomocy Genowefie P. dowożąc ją do miejsca zamieszkania.

W dniu 19.10.2022 r., patrol SM zauważył pojazd marki Peugeot częściowo zaparkowany na trawniku przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Na wystawione wezwanie przez patrol SM stawiła się kierująca Tamara Z., która została ukarana mandatem karnym.
W dniu 19.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie, dotyczące przebywającego mężczyzny na skwerze przy ul. Bolesława Limanowskiego i ul. 1 Maja, który może potrzebować pomocy. Funkcjonariusze SM udali się na miejsce zgłoszenia, gdzie zastali wskazanego mężczyznę. Osoba nie potrzebowała żadnej pomocy i udała się do miejsca przebywania.
W dniu 20.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące padliny kota leżącej przy ul. ks. Piotra Ściegiennego i ul. Gabriela Narutowicza. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby zajmującej się usuwaniem padliny z terenu miasta Żyrardowa.
W dniu 20.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Piaskowej 9 stoi zaparkowany na trawniku pojazd marki Skoda. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego.
W dniu 20.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że przy ul. ks. Ottona Wittenberga 3 w chodniku, jest uszkodzony tzw. ,,motylek” uniemożliwiający bezprawny wjazd na chodnik znajdujący się pod blokiem mieszkalnym. Zgłoszenie zostało przekazane do WDiTM UM.
W dniu 20.10.2022 r., funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę na ul. Wojska Polskiego, gdzie osoba zamieszkująca w lokalu mimo obowiązku, nie wnosi opłat za wywóz nieczystości. Potwierdzono, że Andrzej S. mieszka we wskazanym miejscu i tym samym jest zobowiązany do złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za wywóz odpadów. W sprawie będą prowadzone dalsze czynności.
W dniu 20.10.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie ogródków działkowych przy ul. Adama Mickiewicza, ktoś wypala liście i powstało duże zadymienie terenu. Patrol SM po dotarciu do właściciela działki Piotra S., nakazał ugasić ognisko udzielając mu pouczenia.
W dniu 21.10.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki BMW, którego kierujący zaparkował w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Patrol SM pouczył obecnego na miejscu Piotra S. i nakazał odjechać.
W dniu 21.10.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Kościelnej stoi pojazd marki BMW, zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. Zgłoszenie zostało przekazane do patrolu SM, który wystawił wezwanie dla kierującego naruszającego przepisy ruchu drogowego.
W dniu 21.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Stefana Okrzei pojazd marki Skoda, zaparkowany na powierzchni wyłączonej z ruchu w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Funkcjonariusze SM na kierującą Dorotę S., nałożyli karę grzywny.
W dniu 21.10.2022 r., mieszkaniec zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. Stefana Okrzei przy ul. 11 Listopada stoją pojazdy zaparkowane w rejonie skrzyżowania. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Zostały wystawione dwa wezwania na pojazdy marki Citroen i BMW.
W dniu 22.10.2022 r., przy pomocy kamery monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja 70 przy ul. Ludwika Waryńskiego grupę osób, wśród której doszło do bójki, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana i doznała obrażeń. Zgłoszenie zostało przekazane do patrolu, który podjął dalsze czynności wzywając jednocześnie do mężczyzny, załogę karetki pogotowia.
W dniu 22.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila postój pojazdu dostawczego marki Fiat, na oznakowanym miejscu dla osoby o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień. Funkcjonariusze SM za niezastosowanie się do przepisów ruchu drogowego, nałożyli na Emila Ż. mandat karny.
W dniu 22.10.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Ludwika Waryńskiego mężczyznę jadącego rowerem po przejściu dla pieszych, wprost pod nadjeżdżający pojazd marki Volkswagen. Doszło do potrącenia rowerzysty, który podniósł się o własnych siłach. Najwyraźniej mężczyźni doszli do porozumienia między sobą, ponieważ nie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu, po czym osoby oddaliły się z miejsca.
W dniu 22.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, że na skrzyżowaniu ul. Promiennej z ul. Andrzeja Struga stoją zaparkowane pojazdy. Strażnicy miejscy wystawili dwa wezwania na pojazdy marki Renault i Dacia, dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.
W dniu 22.10.2022 r. dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące parkujących pojazdów na ul. Parkingowej 7 w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonymi. Funkcjonariusze SM wystawili trzy wezwania na pojazdy marki Volkswagen, Toyota i Mazda.
W dniu 23.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Gabriela Narutowicza przy ul. Bolesława Limanowskiego leżącą osobę na chodniku. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol, w celu podjęcia dalszych czynności.
W dniu 23.10.2022 r., strażnicy podjęli interwencję ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 14 postój pojazdu marki Fiat, na oznakowanym miejscu dla osoby o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na interwencję patrol SM, nałożył mandat karny na kierującego Rafała K.
W dniu 23.10.2022 r., zaobserwowano przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, że w Parku Seniora przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, dwie osoby spożywają alkohol w miejscu publicznym objętym zakazem. Patrol SM udzielił pouczenia obywatelom Ukrainy.
W dniu 23.10.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli interwencję do kierującego pojazdem marki BMW, który zaparkował na przejściu dla pieszych i w rejonie skrzyżowania ul. Juliusza Słowackiego z ul. Stanisława Moniuszki. Dawid W., poniósł koszty naruszenia przepisów ruchu drogowego.
Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono34 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 14 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 18 dotyczyło m.in.: bójki osób, liści zalegających na chodnikach, niesprawnej latarni oświetlenia ulicznego, osoby leżącej na chodniku, uszkodzonego znaku drogowego oraz urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego.