tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniach od 10.10.2022.-16.10.2022 r., funkcjonariusze SM kontynuowali kontrole umów oraz udokumentowana wywozów nieczystości stałych z punktów działalności gospodarczej. Tym razem kontrole przeprowadzono w punktach przy ul. Stefana Okrzei, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Poznańskiej, ul. Promiennej, ul. Jaktorowskiej, ul. Rolnej, ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Różanej i ul. Ireny Przybysz, Kubusia Puchatka. W trakcie kontroli nałożono jeden mandat karny oraz wystawiono dwa wezwania, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 10.10.2022 r., wpłynęło głoszenie do dyżurnego SM, że na ul. 11 Listopada zablokowany jest wjazd na budowę. Po interwencji patrolu SM stawił się kierujący pojazdem marki Mercedes Yarolav K, któremu udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd.
W dniu 10.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Józefa Mireckiego 103 kierującego pojazdem marki Mercedes, który parkując na chodniku niestosował się do znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM udzielili pouczenia Jerzemu K. i nakazali odjechać.
W dniu 10.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Słonecznej, podjęli czynności w związku z zaparkowanym pojazdem marki Opel, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się:. Za popełnione wykroczenie kierujący Oleksandr B., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 10.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące zaparkowanego częściowo na trawniku, pojazdu marki Audi. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Zostało wystawione wezwanie dla kierującego.
W dniu 10.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie, że blokowane jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej przez pojazd nieuprawniony, zaparkowany na ul. ks. Ottona Wittenberga. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Po wezwaniu holownika, na miejsce stawiła się kierująca Mariia V., która nie posiadała uprawnień do zajęcia wskazanego miejsca parkingowego. Ww. ominęły koszty holowania pojazdu, jednakże poniosła koszty niefrasobliwego parkowania.
W dniu 10.10.2022 r. patrol SM na ul. Słonecznej wystawił wezwanie na pojazd marki Peugeot, zaparkowany w rejonie przejścia dla pieszych. Na wezwanie stawiła się kierująca Justyna S., której udzielono pouczenia
W dniu 10.10.2022 r., zgłoszono do dyżurnego SM, że po ul. kpt. Stanisława Pałaca 40 błąka się bezpański pies rasy lablador. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby odławiającej bezpańskie zwierzęta z terenu miasta Żyrardowa. Pies został umieszczony w Schronisku przy ul. Czystej, po którego w dniu 11.10.2022 r., zgłosiła się jego właścicielka. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, na ww. został nałożony mandat karny.
W dniu 10.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie z prośbą o uruchomienie pojazdu marki Ford, który stoi zaparkowany w Alei Partyzantów. Patrol SM udzielił pomocy zgłaszającemu \uruchomiając pojazd za pomocą urządzenia Booster.
W dniu 10.10.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli interwencję na ul. Stefana Okrzei, w związku z zaparkowanym pojazdem marki Jaguar, na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez uprawnień. Kierujący Artur R., za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
W dniu 11.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na pl. Jana Pawła II pojazd marki Kia, zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM na miejscu zastał kierującego w pojeździe i nakazał przeparkować pojazd w dozwolone miejsce.
W dniu 11.10.2022 r., patrol SM zauważył na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej zaparkowany pojazd Mitsubishi w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Kierujący pojazdem Kamil S. po powrocie do pojazdu, został ukarany mandatem karnym.
W dniu 11.10.2022 r., przy pomocy kamery systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Waleriana Łukasińskiego 15 pojazd marki Toyota, którego kierująca zaparkowała w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Interwencja strażników miejskich została zakończona pouczeniem kierującej Mirosławy J.
W dniu 11.10.2022 r., patrol SM nałożył mandat karny na Jana P., który jadąc rowerem przejechał przez przejście dla pieszych na ul. Radziwiłłowskiej.
W dniu 11.10.2022 r. na ul. Stefana Okrzei strażnicy miejscy zauważyli pojazd marki Kia, zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zostało wystawione wezwanie, na które stawiła się kierująca Iwona W. Funkcjonariusz SM udzielił pouczenia ww., która zapomniała za szybą pojazdu wyłożyć kartę parkingową, uprawniającą do zajęcia wskazanego miejsca.
W dniu 11.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza przy ul. Stefana Okrzei pojazd marki Toyota, zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Patrol SM ukarał mandatem karnym kierującą Agnieszkę K.
W dniu 11.10.2022 r., przy pomocy kamery systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Bolesława Limanowskiego 51 zaparkowany pojazd, który blokuje przejście pieszych po chodniku. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego, który nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Na wezwanie stawił się Mikołaj P., który poniósł koszty naruszenia przepisów ruchu drogowego.
W dniu 11.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, ujawniono na ul. Gabriela Narutowicza pojazd, który utrudniał ruch pieszych po chodniku. Funkcjonariusze SM zastali w miejscu zgłoszenia kierującego, któremu, w celu udrożnienia ruchu pieszych, nakazano przeparkować pojazd marki Chevrolet.
W dniu 11.10.2022 r., ujawniono przy pomocy kamery monitoringu miejskiego na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila, pojazd zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Wysłany na zgłoszenie patrol SM, potwierdził brak uprawnień do zajęcia wskazanego miejsca parkingowego przez Włodzimierza S., na którego został nałożony mandat karny.
W dniu 11.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że na ul Spokojnej są wypalane odpady zielone, przez co jest duże zadymienie. Wysłany na zgłoszenie patrol SM przeprowadził rozmowę z osobą spalającą liście i nakazał ugasić ogień. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardowa, odpady zielone są odbierane od mieszkańców w ustalonych terminach, bądź też mogą być kompostowane.
W dniu 11.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Szarych Szeregów przy ul. Słonecznej są zaparkowane pojazdy w strefie obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Strażnicy miejscy wystawili dwa wezwania na pojazdy marki Toyota i BMW.
W dniu 11.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkańca, dotyczące zaparkowanych pojazdów w strefie zamieszkania, poza miejscami wyznaczonymi na ul. Spółdzielczej 56. Funkcjonariusze SM na miejscu zgłoszenia nałożyli dwa mandaty karne na kierującego pojazdem marki Peugeot Adama R. oraz kierującą pojazdem marki Volvo Urszulę W., którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego.
W dniu 11.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. 1 Maja podjęli interwencję, dotyczącą zaparkowanych pojazdów na chodniku za pasem zieleni, w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Kierującemu pojazdem marki Opel Michałowi K. oraz kierującemu pojazdem marki Renault Dariuszowi G., udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazdy
W dniu 11.10.2022 r., strażnicy miejscy w trakcie patrolu wystawili trzy wezwania na pojazdy zaparkowane w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się” przy ul. Bohaterów Warszawy.
W dniu 12.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, dotyczące zaparkowanego pojazdu w rejonie skrzyżowania ul. gen. Józefa Sowińskiego z ul. 11 Listopada, który ogranicza widoczność. Strażnicy miejscy na miejscu zastali kierującego, któremu nakazano natychmiast przeparkować pojazd.
W dniu 12.10.2022 r., za pomocą kamery monitoringu miejskiego, zauważono kierującą na ul. Stefana Okrzei przy Alei Partyzantów, która zaparkowała pojazdem marki Honda przy przejściu dla pieszych na powierzchni wyłączonej z ruchu. Funkcjonariusze SM w pobliżu zastali kierującą. Za popełnione wykroczenie na Ewę M. został nałożony mandat karny.
W dniu 12.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Spółdzielczej 56 stoją zaparkowane pojazdy w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki BMW.
W dniu 12.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, zauważyli dwa bezpańskie psy wałęsające się bez nadzoru. Po ustaleniu miejsca przebywania zwierzaków, za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt na właścicielkę Beatę P., nałożono karę grzywny.
W dniu 13.10.2022 r., zostało przyjęte zgłoszenie przez dyżurnego SM, że teren w obrębie sklepu przy ul. Mostowej jest zanieczyszczony i porośnięty zielskiem. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowę z ajentem oraz wyznaczyli termin na uprzątnięcie.
W dniu 13.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, dotyczące chodzącego pawia po terenie Eko Parku przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Po kontakcie z osobą nadzorującą teren okazało się, że sprawa jest już mu znana i przekazana do realizacji.
W dniu 13.10.2022 r., zaobserwowano na ul. Filipa de Girarda z ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila ogłoszenia na słupach i sygnalizatorach, dotyczące pracy. Funkcjonariusze SM wykonali dokumentację do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających w sprawie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
W dniu 13.10.2022 r., przekazano do dyżurnego SM zgłoszenie o porzuconym rowerze miejskim w podwórku przy ul. Bolesława Limanowskiego. Patrol SM przeprowadził jednoślad do punktu poboru rowerów przy ul. 1 Maja 58.
W dniu 13.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie o parkujących pojazdach na ul. Spółdzielczej w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Lexus.
W dniu 13.10.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. rtm. Witolda Pileckiego parkuje pojazd typu TIR, na obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze SM zastali kierującego przy pojeździe, któremu nakazano odjechać.
W dniu 13.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 pojazd marki Volkswagen, zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego.
W dniu 13.10.2022 r. funkcjonariusze SM w trakcie patrolu rejonu Dworca PKP. zauważyli na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego pojazd marki Toyota, zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień. Za popełnione wykroczenie na kierującego Zygmunta S., został nałożony mandat karny.
W dniu 14.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że w lokalu gastronomicznym przy ul. Stefana Okrzei, do beczki z olejem wpadł gołąb. Zgłoszenie zostało przekazane do lekarza weterynarii.
W dniu 14.10.2022 r., patrol SM zauważył zwisającą gałąź nad ścieżką rowerowo-pieszą między ul. Bolesława Limanowskiego a ul. Ludwika Waryńskiego. Zgłoszenie zostało przekazane do realizacji przez WGK UM.
W dniu 14.10.2022 r., patrol S.M. realizując zgłoszenie mieszkańca, podjął czynności w rejonie ul. Spółdzielczej w związku z parkowaniem pojazdów w strefie zamieszkania, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami parkingowymi. Wystawiono wezwania dla kierujących pojazdami.
W dniu 14.10.2022 r. na ul. Spółdzielczej, strażnicy podjęli interwencję w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej, bez wymaganej karty parkingowej uprawniającej do parkowania w takim miejscu. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie, a następnie nałożony mandat karny.
W dniu 14.10.2022 r., patrol SM zauważył na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej zaparkowany pojazd marki Mercedes w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 14.10.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Gdańskiej w związku ze spalonym, nieużytkowanym pojazdem marki Mercedes. Przeprowadzone czynności rozpytania mieszkańców pobliskich posesji nie przyniosły pozytywnego rezultatu, w związku z czym pojazd został zgłoszony do zarządcy drogi, w celu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na parking.
W dniu 15.10.2022 r, w związku z otrzymanym zgłoszeniem na ul. Jana Skrowaczewskiego strażnicy wystawili wezwania dla kierujących, którzy zaparkowali swoje pojazdy na drodze przeciwpożarowej, niestosując się jednocześnie do znaku zakaz postoju.
W dniu 15.10.2022 r., na ul. Stanisława Moniuszki strażnicy stwierdzili blokowanie chodnika przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, który uniemożliwiał normalne korzystanie z ciągu pieszego. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie, w celu prowadzenia dalszych czynności.
W dniu 15.10.2022 r., realizując zgłoszenie mieszkańca, który nie mógł wyjechać z posesji przy ul. 1 Maja, strażnicy podjęli czynności w stosunku do kierującego pojazdem marki Volkswagen. Kierowca zaparkował tak niefrasobliwie, że praktycznie zatarasował bramę wjazdową. Na sprawcę wykroczenia, który pojawił się w międzyczasie, nałożony został mandat karny.
W dniu 15.10.2022 r., patrol S.M. realizując zgłoszenie mieszkańca, podjął czynności w rejonie ul. Spółdzielczej w związku z parkowaniem pojazdu w strefie zamieszkania, poza wyznaczonym do tego celu miejscem parkingowym. Wystawiono wezwania dla kierującego pojazdem marki Volkswagen.
W dniu 15.10.2022 r., realizując zgłoszenie od mieszkańca miasta, strażnicy podjęli interwencję w rejonie ul. Józefa Wysockiego, w związku z używaniem dmuchawy do sprzątania liści. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w województwie mazowieckim ustanowiony jest zakaz używania dmuchaw. Sprawcy naruszenia przepisów, tym razem zostali pouczeni.
W dniu 15.10.2022 r., operator monitoringu zauważył w rejonie Eko-Parku przy ul. Marii Nietrzebki, grupę młodzieży, która w miejscu publicznym zachowywała się w sposób nie przystający do zachowania osób kulturalnych, powodując uciążliwość dla mieszkańców. Po przeprowadzonej interwencji młodzież opuściła rejon Eko-Parku.
W dniu 16.10.2022 r., strażnicy podjęli interwencję na ul. Józefa Mireckiego w związku z parkowaniem pojazdu marki Renault na terenie zieleni. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie, w celu prowadzenia dalszych czynności.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 17 dotyczyło m.in. * m.in.; ogłoszenia na znakach drogowych; złamanej konstrukcji pod ogłoszenia; zdewastowanej ławki; grupy ludzi prawdopodobnie chcących odpalić fajerwerki; braku oświetlenia ulicznego; osoby leżącej na chodniku; przewróconego kosza ulicznego; liści na chodniku; pozostawionego kosza zakupowego na chodniku; przepełnionego kosza ulicznego; przewróconego TOI TOI; osoby przekrzywiającej tablicę informacyjną Eko-Parku.