tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 23 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:
W dniach od 03.10.2022.-09.10.2022 r., funkcjonariusze SM kontynuowali kontrole umów oraz udokumentowana wywozów nieczystości stałych z punktów działalności gospodarczej. Tym razem kontrole przeprowadzono w punktach przy ul. Piaskowej, ul. Promiennej,
ul. Poznańskiej, ul. Piastowskiej. W trakcie kontroli nałożono dwa mandaty karne,
w pozostałych przypadkach nie odnotowano nieprawidłowości.
W dniu 03.10.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano pojazd zaparkowany w zatoce przystanku komunikacji publicznej na ul. Legionów Polskich 71. Funkcjonariusze SM wystawili wezwanie dla kierującego pojazdem marki Audi.
W dniu 03.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że zapadła się studzienka w chodniku przy ul. Armii Krajowej 6. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Właz studzienki częściowo uległ uszkodzeniu. Nieprawidłowość została przekazana do firmy telekomunikacyjnej.
W dniu 03.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. 1 Maja jest malowana elewacja budynku i wiatr wywiewa papiery zabezpieczające na ul. Stefana Okrzei. Strażnicy miejscy dotarli do najemcy budynku, który zobowiązał się do ich uprzątnięcia.
W dniu 03.10.2022 r., w Schronisku dla zwierząt przy ul. Czystej, patrol SM nałożył mandat karny na Wojciecha T., który będąc właścicielem psa nie zachował zwykłych środków ostrożności przy jego trzymaniu. Wałęsający się pies bez nadzoru został odłowiony i umieszczony w schronisku.
W dniu 03.10.2022 r., funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Żyrardowie, brała udział w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 8 na ul. Bohaterów Warszawy. Mieszkańcy poruszali sprawy, dotyczące między innymi kontroli umów i wywozów w punktach prowadzonej działalności gospodarczej oraz realizacji zgłoszeń mieszkańców.
W dniu 03.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ul. Piotra Wysockiego przy ul. Stanisława Moniuszki, zauważyli zapadniętą cembrowinę studzienki kanalizacji deszczowej oraz tworzącą się zapadlinę na powierzchni jezdni. Miejsce zostało prowizorycznie oznakowane, a zgłoszenie przekazane do PGK oraz WDiTM UM, w celu pilnej realizacji.
W dniu 03.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie od mieszkanki, że przed klatką bloku mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki, na ławce leży mężczyzna. Patrol SM ujął nietrzeźwego, agresywnego mężczyznę. Po sprawdzeniu, czy nie jest osobą poszukiwaną, Andrzej O. został przebadany w ZOZ. W związku z brakiem przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, ww. został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 05.10.2022 r., za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 03.10.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na działce przy ul. Żytniej 20 leży sarna, która żyje, ale prawdopodobnie ma uszkodzony kark, bo nie może wstać. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie, które zostało przekazane do lekarza weterynarii, który zajął się sarną.
W dniu 04.10.2022 r., dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Henryka Sienkiewicza, które nie stosują się do istniejącego oznakowania. Strażnicy w miejscu zgłoszenia wystawili siedem wezwań dla kierujących pojazdami, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego.
W dniu 04.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono umieszczanie plakatów na słupkach znaków drogowych przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Funkcjonariusze SM podjęli czynności wyjaśniające, czy osoba umieszczająca plakaty posiada zezwolenie od zarządzającego tym terenem na ich umieszczanie. W trakcie czynności potwierdzono posiadanie stosownego zezwolenia.
W dniu 05.10.2022 r., mieszkanka zwróciła się z prośbą o pomoc w zabraniu bezpańskiego psa, który wszedł na jej posesję przy ul. Wiejskiej. Dyżurny SM przekazał zgłoszenie do osoby zajmującej się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta Żyrardowa, w celu umieszczenia zwierzaka w Schronisku przy ul. Czystej.
W dniu 04.10.2022 r., strażnicy miejscy patrolując ul. Leszno zauważyli leżącego mężczyznę, który był w stanie upojenia alkoholowego. Po wykonaniu badań lekarskich w ZOZ, w związku z brakiem przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, Andrzej O. został osadzony do wytrzeźwienia. W dniu 05.10.2022 r., na ww. został nałożony mandat karny. Po zakończonych czynnościach mężczyzna został dowieziony do ośrodka Monar w Oryszewie.
W dniu 04.10.2022 r., przy pomocy kamery systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Waleriana Łukasińskiego pojazd marki Volkswagen, którego kierujący zaparkował na chodniku w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM nakazał kierującemu przeparkować pojazd.
W dniu 05.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono kolizję drogową pojazdów na ul. Bolesława Limanowskiego przy ul. Fryderyka Chopina. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol SM. Uczestnicy kolizji nie potrzebowali pomocy medycznej, a w temacie sprawstwa doszli między sobą do porozumienia.
W dniu 05.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na jezdni przy ul. Adama Mickiewicza leży martwy kot. Zgłoszenie zostało przekazane do osoby usuwającej padlinę z terenu miasta Żyrardowa.
W dniu 05.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że w Urzędzie Miasta Żyrardowa jest interesantka, która awanturuje się zakłócając pracę urzędu. Patrol SM nakazał kobiecie opuszczenie urzędu. W związku z nad wyraz emocjonalnym zachowaniem kobiety, na miejsce został wezwany zespół Ratownictwa Medycznego, w celu oceny stanu zdrowia i ewentualnego udzielenia pomocy. Po przebadaniu Danuta C. opuściła ww. miejsce. (foto nr 13)
W dniu 05.10.2022 r., zostało przyjęte zgłoszenie przez dyżurnego SM, dotyczące zablokowanego chodnika przez pojazdy na ul. Piaskowej przy ul. Stanisława Moniuszki. Patrol SM na miejscu zgłoszenia wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Renault.
W dniu 06.10.2022 r., za pomocą sytemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja pojazdy zaparkowane na chodniku w strefie obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Patrol SM wystawił dwa wezwania na pojazdy marki Peugeot i Opel.
W dniu 06.10.2022 r., przy pomocy kamery systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano na ul. Filipa de Girarda 2 nieprawidłowo zaparkowany pojazd na chodniku. Wysłany na interwencję patrol SM, na miejscu zastał kierującego pojazdem marki Citroen, któremu udzielono pouczenia i nakazano przeparkować pojazd.
W dniu 06.10.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie, że na ul. Łąkowej przy ul. Jana Skrowaczewskiego parkuje pojazd typu TIR. Strażnicy miejscy wystawili wezwanie dla kierującego, który zaparkował na terenie zabudowanym zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonym parkingiem.
W dniu 06.10.2022 r., zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Nowy Świat 6 są przewrócone pojemniki na odzież używaną. Funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie, które zostało przekazane do UM.
W dniu 06.10.2022 r., mieszkaniec zgłosił, że na ul. Jana Dekerta 15 są miejsca dla osoby niepełnosprawnej, na których parkują pojazdy nieuprawnione. Dyżurny SM wysłał na zgłoszenie patrol, który wystawił wezwanie na pojazd marki Audi zaparkowany na miejscu dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, bez wymaganych uprawnień. Zostały również wystawione cztery wezwania na pojazdy, zaparkowane w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”.
W dniu 06.10.2022 r., funkcjonariuszka SM uczestniczyła w spotkaniu Rady Osiedla Żeromskiego, zorganizowanego w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Ottona Wittenberga. Na spotkaniu były poruszone problemy mieszkańców, związane z uciążliwością spowodowaną przez rowerzystów poruszających się po chodnikach, młodzieży jeżdżącej na rolkach po alejkach w Parku Seniora oraz parkującymi pojazdami, które nie pozostawiają 1,5 m szerokości chłodnika na przejście pieszych.
W dniu 07.10.2022 r. funkcjonariuszka SM przeprowadziła zajęcia edukacyjne pod nazwą ,,Przedszkolak bezpieczny na drodze”, które odbyły się w Miejskim Przedszkolu nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie. Dzieci pilnie słuchały, jak mają się zachowywać na drodze oraz chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Najbardziej aktywne przedszkolaki zostały wyróżnione upominkiem w postaci odblaskowego worka lub kamizelki. Dzieci po zakończonych zajęciach otrzymały broszurki edukacyjne, opaski i zawieszki odblaskowe dzięki którym, będą bardziej widoczne na drodze. Nie zabrakło też słodkiego akcentu w postaci cukierków.
W dniu 07.10.2022 r., do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, że pomiędzy ul. Ludwika Waryńskiego a ul. Bolesława Limanowskiego na ścieżce pieszo-rowerowej, leży osoba. Zgłoszenie zostało przekazane do patrolu SM, który na miejscu zastał leżącego mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. Po przeprowadzeniu badań lekarskich w ZOZ i w związku z brakiem przeciwwskazań do przebywania w PDOZ, mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku, Robert S. został ukarany mandatem karnym.
W dniu 07.10.2022 r., mieszkaniec zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. Legionów Polskich przy pergoli na śmieci, leży przewrócony na chodnik pojemnik na odzież używaną. Zgłoszenie przekazano patrolowi SM, któremu udało się podnieść pojemnik i ustawić we właściwym miejscu.
W dniu 07.10.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila kierującą pojazdem marki Audi, która zaparkowała na oznakowanym miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Patrol SM potwierdził, że Joanna S., nie posiadała uprawnień do zajęcia ww. miejsca parkingowego. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego na ww. został nałożony mandat karny.
W dniu 07.10.2022 r., zadzwonił do dyżurnego SM mężczyzna, który od dwóch miesięcy jest bezdomny i prosi o pomoc. Po ustaleniu, że mężczyzna jest na ul. gen. Władysława Sikorskiego, wysłano na miejsce patrol SM. Ponieważ mężczyzna był wycieńczony i zgłaszał złe samopoczucie, wezwano do niego zespół Ratownictwa Medycznego. W związku z tym, że Piotr O. nie wymagał hospitalizacji, funkcjonariusze poczęstowali Go jedzeniem oraz piciem oraz zapewnili nocleg w Ośrodku w Łyszkowicach.
W dniu 07.10.2022 r., patrol SM zauważył mężczyznę na ul. Nowy Świat 11, który poruszał się rowerem po zmroku, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Na Jakuba O., została nałożona kara grzywny.
W dniu 07.10.2022 r., wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na ul. Wypoczynkowej pijany mężczyzna ma problemy z poruszaniem się. Funkcjonariusze SM na miejscu zastali leżącego Vladyslava Z., będącego pod wpływem alkoholu. Ww. został doprowadzony do miejsca przebywania i ukarany mandatem karnym.
W dniu 08.10.2022 r., zgłoszono do dyżurnego SM, że na ul. Spółdzielczej 64 jest zaparkowany pojazd Lexus w strefie zamieszkania, poza miejscem wyznaczonym. Patrol SM w miejscu zgłoszenia wystawił trzy wezwania na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy marki Skoda, Lexus i BMW.
W dniu 08.10.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono osobę sprzątającą na ul.1 Maja, która zmiatała liście z chodnika na jezdnię. Patrol SM przeprowadził rozmowę pouczającą z osobą o konieczności uprzątnięcia liści.
W dniu 08.10.2022 r., przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zauważono na ul. 1 Maja pojazd typu TIR, zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”. Funkcjonariusze SM nakazali odjechać kierującemu, który był obecny w pojeździe.
W dniu 08.10.2022 r., za pomocą kamery monitoringu miejskiego, zauważono na ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki Volkswagen, którego kierujący zaparkował w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Po interwencji patrol SM okazało się, że kierujący Jarosław Z. ma zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdem. Na miejsce wezwano patrol drogówki, który przejął czynności w sprawie.
W dniu 08.10.2022 r., mieszkanka zgłosiła do dyżurnego SM, że na ul. Bolesława Limanowskiego jest zablokowany chodnik przez zaparkowany pojazd. Wysłani na interwencję strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie. Na kierującą pojazdem marki Toyota Urszulę K., został nałożony mandat karny.
W dniu 09.10.2022 r., patrol SM na ul. Stefana Okrzei przed Targowiskiem Miejskim, udzielił pouczenia Marcinowi W., który prowadził handel na terenie należącym do gminy, nie dopuszczonym do prowadzenia działalności handlowej.
W dniu 09.10.2022 r., funkcjonariusze SM podjęli czynności na Targowisku Miejskim, gdzie kierująca pojazdem marki Ford, nie zastosowała się do znaku D18a i P-20, parkując na miejscu zastrzeżonym. Na Martę S. został nałożony mandat karny.
W dniu 09.10.2022 r., patrol SM zauważył uszkodzony znak drogowy na skrzyżowaniu ul. gen. Stanisława Maczka z ul. gen. Władysława Sikorskiego. Informacja o powyższym została przekazana do Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego w Urzędzie Miasta Żyrardowa.
W dniu 09.10.2022 r., funkcjonariusze SM w trakcie patrolu rejonu Targowiska Miejskiego, nałożyli mandat karny na Rafała M., który na ul. Bratniej 30 zaparkował pojazd marki Opel na przejściu dla pieszych, stwarzając bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu.
Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 27 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 dotyczyło m.in. rusztowania w pasie drogowym bez zezwolenia, plakatów na znakach drogowych, zmiatania liści na jezdnię, zanieczyszczonego miejsca publicznego.