tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 21 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Ponadto:

W dniach od 07- 13.11.2022 r., strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole umów i wywozów nieczystości stałych z prowadzonej działalności gospodarczej na ul. Pomorskiej, Poziomkowej, Południowej, ks. Jerzego Popiełuszki. W trakcie przeprowadzonych działań w jednym przypadku wystawiono wezwanie. Podczas pozostałych kontroli nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 07.11.2022 r., strażnicy miejscy podejmując czynności na terenie miasta ujawnili na ul. Tadeusza Kościuszki wykroczenie drogowe, polegające na parkowaniu pojazdem ciężarowym, załadowanym gruzem bezpośrednio na chodniku. Funkcjonariusze SM w związku z rażącym naruszeniem przepisów, wystawili dla kierującego wezwanie. W toku prowadzonych kierujący pojazdem został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 07.11.2022 funkcjonariusze realizując zgłoszenie na terenie miasta, podjęli interwencję własną wobec dwóch nieletnich młodzieńców, którzy przy ul. Środkowej przechodzili przez przejście dla pieszych przy załączonym czerwonym świetle. Strażnicy przeprowadzili z chłopcami rozmowę dyscyplinującą, ostrzegając ich o konsekwencjach prawnych w związku z popełnionym wykroczeniem oraz uświadamiając jednocześnie o powodowanym zagrożeniu dla zdrowia i życia.

W dniu 07.11.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zaobserwowano przy ul. 1 Maja pojazdy, które zaparkowały w strefie obowiązywania znaku B-36, jednocześnie utrudniając poruszanie się po chodniku pieszym uczestnikom ruchu. Wysłany na miejsce patrol SM podjął czynności, gdzie zostały wystawione wezwania dla kierujących, w celu podjęcia dalszych działań.

W dniu 08.11.2022 r., strażnicy ujęli kobietę na ul. Stefana Okrzei, która przechodziła przez przejście dla pieszych trzymając w dłoniach telefon komórkowy i pisząc sms, nie zwracając tym samym uwagi na otoczenie. Korzystanie z telefonu na przejściu nie jest rozważnym zachowaniem i może doprowadzić do niebezpiecznych w skutkach zdarzeń. Takie zachowanie również zagrożone jest karą w wysokości do 500 zł. Wobec kobiety zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Jednak należy pamiętać, że zdrowie i życie mamy tylko jedno.

W dniu 08.11.2022 r., strażnicy miejscy podczas realizowanych czynności patrolowych ujawnili przy ul. Stefana Okrzei uszkodzoną wiatę dla komunikacji publicznej. Tylna ściana wiaty została wyrwana. Zgłoszenie przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej, w celu podjęcia działań naprawczych.

W dniu 08.11.2022 r., za pomocą monitoringu miejskiego zauważono w al. Partyzantów, zaparkowany pojazd dostawczy w strefie obowiązywania znaku B-36. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie, a następnie podjął dalsze czynności w przedmiotowej sprawie, celu wyciągnięcia wobec kierującego konsekwencji prawnych.

W dniu 08.11.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. hr. Henryka Łubieńskiego, w związku z zanieczyszczeniem drogi publicznej oraz ciągu pieszego przez pojazdy wyjeżdzające z terenu budowy. W zawiązku z powyższym przeprowadzono rozmowę z kierownikiem inwestycji, uczulając Go w zakresie utrzymania czystości drogi publicznej w obrębie budowy. W przypadku niedopełnienia obowiązku zostaną wyciągnięte wobec ww. konsekwencje prawne.

W dniu 08.11.2022 r., strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. Tadeusza Kościuszki, wobec kierującego, który wbrew przepisom zaparkował swój pojazd niemalże na środku jezdni, jedocześnie pozostawiając pojazd na włączonym silniku i oddalił się. W trakcie rozpytania, pojawił się na miejscu właściciel pojazdu. Jak się okazało pojazd miał zepsuty rozrusznik i mężczyzna obawiał się wyłączyć silnik, aby uniknąć problemów w ponownym jego uruchomieniem. Z uwagi na okoliczności, wobec osoby w słusznym wieku zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 08.11.2022 r., patrol SM wystawił wezwanie dla kierującego pojazdem marki Peugeot, który został zaparkowany na trawniku przy ul. Bohaterów Warszawy. Na wystawione wezwanie stawił się kierujący Mateusz G., na którego za naruszenie przepisów ruchu drogowego została nałożona kara grzywny.

W dniu 08.11.2022 r., dyżurny SM przyjął zgłoszenie wz., związku z blokowaniem ciągu pieszego przez pojazd osobowy przy ul. hr. Henryka Łubieńskiego. Wysłany na miejsce patrol potwierdził nie tylko blokowanie chodnika poprzez niepozostawienie 1,5m przejścia dla pieszych, ale również kierująca zaparkowała swoje auto bezpośrednio na przejściu dla pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem, funkcjonariusze wobec kobiety podjęli czynności przewidziane prawem.

W dniu 09,11.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono przy ul. Gabriela Narutowicza pojazd osobowy, którego kierujący nie pozostawił 1,5 m szerokości chodnika na przejście pieszych. Strażnicy miejscy wystawili wezwanie w celu podjęcia dalszych działań.

Prowadzone czynności służbowe przez strażników oraz współpraca z mieszkańcami doprowadziły w dniu 08.11.2,22 r., do odzyskania dwóch skradzionych ławek z Parku Seniora. Do zdarzenia doszło na początku listopada 2022 r. Sprawcy kradzieży wyrwali ławki przytwierdzone do podłoża, a następnie wynieśli z parku. W przedmiotowej sprawie będą podejmowane dalsze czynności.

W dniu 09.11.2022 r., działając na zgłoszenie mieszkańca dotyczące uciążliwości związanej z zadymieniem, strażnicy miejscy udali się na ul. Grenadierów, gdzie przeprowadzili kontrolę przy piecu, czy nie dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych. Podczas kontroli, nie ujawniono spalania materiałów zabronionych.

W dniu 09.11.2022 r., dzieci z Przedszkola nr 10 przy ul. Przedszkolnej odwiedziły siedzibę Straży Miejskiej. Przedszkolaki przekazali funkcjonariuszom własnoręcznie wykonane kotyliony w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Takie wizyty zawsze dają powody do zadowolenia i potwierdzają, że trud i zaangażowanie funkcjonariuszy przynoszą pozytywny efekt współpracy strażników z placówkami dydaktycznymi.

W dniu 09.11.2022 r., patrol SM podjął czynności na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w stosunku do kierującej pojazdem marki Nissan, który zaparkowała na miejscu przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, nie posiadając uprawnień do zajęcia tego miejsca. Za popełnione wykroczenie Monika A., została ukarany mandatem karnym

W dniu 10.11.2022 r., patrol SM zauważył na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej zaparkowany pojazd marki Fiat w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Dla kierującego zostało wystawione wezwanie, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 11.11.2.22 r., funkcjonariusze SM zabezpieczali przemarsz zorganizowany z okazji Święta Niepodległości przez grupę osób. Uczestnicy przeszli ulicami miasta od cmentarza do kościoła pw. Karola Boromeusza. W trakcie zabezpieczania nie odnotowano żadnych incydentów.

W dniu 11.11.2022 r., odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które zorganizowano na pl. Jana Pawła II oraz na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka. W uroczystościach uczestniczył przedstawiciel SM oraz poczet sztandarowy. Po udziale we mszy św. odprawionej w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, delegacja udała się na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty i oddano hołd poległym żołnierzom.

W dniu 11.11.2022 r., strażnicy miejscy podjęli interwencję na pl. Jana Pawła II podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, gdzie mężczyzna swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek publiczny. Funkcjonariusze SM ujęli chuligana, wobec którego zastosowały wyciągnięte konsekwencje, przewidziane prawem.

W dniu 12.11.2022 r., za pomocą systemu monitoringu miejskiego, zauważono w Parku Seniora dwie kobiety siedzące na ławce, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął dwie obywatelki Ukrainy. Wobec Aliny D. i Alli D., zastosowano kary grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 12.11.2022 r., zostały uszkodzone wiaty przystanków autobusowych znajdujących się przy ul. kpt. Stanisława Pałaca oraz Filipa de Girarda. W związku z tym, że w doszło do stłuczenia szyby, której okruchy stwarzały zagrożenie dla pasażerów, strażnicy udali się w podany rejon w celu uprzątnięcia potłuczonego szkła oraz zabezpieczeniu elementów, które nadawały się do ponownego zamontowania. Informację przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej, w celu podjęcia działań naprawczych.

W dniu 12.11.2022 r., na ul. Jana Dekerta oraz ul. Bolesława Limanowskiego, strażnicy pomagali zmotoryzowanym mieszkańcom miasta przy uruchamianiu pojazdów, przy użyciu urządzenia Booster. Temperatury z dnia na dzień obniżają się, zatem apelujemy do mieszkańców, aby zadbali o nowe akumulatory do swoich aut. W jednym z pojazdów nie udało się udzielić pomocy pomimo wielu prób z uwagi na inna usterkę.

W dniu 12.11.2022 r., w późnych godzinach wieczornych operator monitoringu miejskiego zauważył, że przy ul. gen. Władysława Sikorskiego przed pawilonem handlowym agresywnie zachowującego się mężczyznę. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił osobę, która zakłócała spokój i porządek publiczny. Emila P., dowieziono do jednostki SM w celu potwierdzenia danych osobowych. W związku z popełnionym wykroczeniem na sprawcę nałożono mandat karny.
W dniu 13.11.2022 r., za pomocą kamery systemu monitoringu miejskiego, zauważono mężczyznę w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, który spożywał alkohol w miejscu publicznym, objętym zakazem. Patrol SM nałożył mandat karny na Łukasza T.
Podczas pełnionych służb dokonano 5 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 26 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 9 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in.: ubytków w nawierzchni jezdni; niesprawnego oświetlenia ulicznego; bójek osób; zajęcie pasa drogowego; uszkodzonego ogrodzenia U-12B; niedziałającego oświetlenia na terenie ogródka Jordanowskiego; zalegającej dużej ilości liści w zatoce parkingowej.