tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 23.09.2019 operator monitoringu zauważył siedzącą osobę na ławce, w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha. Mężczyzna spożywał alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie Szymon J., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 26.09.2019 funkcjonariusze SM ujęli w Parku Dittricha mężczyznę, który niestosował się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Całe zdarzenie zostało zauważone przez operatora monitoringu. Wobec powyższego wykroczenia Grzegorz Sz., został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym. Kilka godzin później strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec dwóch osób, które przy ul. Marii Nietrzebki, spożywały alkohol w miejscu publicznym. Za naruszenie przepisów prawa Krzysztof G. i Robert O., zostali ukarani mandatami karnymi.

Ponadto:

W dniu 24.09.2019 strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei kontrolowali żyrardowskie punkty skupu złomu, szukając elementów infrastruktury kolejowej, pochodzących z kradzieży. Skontrolowano cztery punkty skupu złomu. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa. Tego typu czynności będą przeprowadzane cyklicznie.

Strażnicy miejscy z Żyrardowa przy pomocy „Autochodzika” uczą dzieci bezpiecznych zachowań na drodze. Nauka poprzez zabawę to świetny sposób, by przyswoić wiedzę z podstawowych zasad ruchu drogowego. Byliśmy już w niejednej placówce dydaktycznej, zamierzamy jak co roku gościć we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie naszego miasta. Specjalny zestaw „Autochodzik” został zakupiony trzy lata temu i cieszy się ciągle ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.
Szkolenie w formie zabawy kontynuowane jest w ramach szerokiego programu profilaktyki bezpieczeństwa, który Straż Miejska z Żyrardowa przedstawiała już w szkołach i przedszkolach. Tym razem w dniu 24.09.2019 gościliśmy z wizytą w przedszkolu „Pozytywka”. Realizacja tego programu to też świetna okazja, by dzieci poznały pracę strażników miejskich i przekonały się, że każdy strażnik jest ich przyjacielem, na którego pomoc mogą zawsze liczyć. Szkolenie polega na aktywnym udziale dzieci, które poznają i uczą się poprzez symulację sytuacji mających miejsce na drogach w rzeczywistości. Przez chwilę każdy z nich może zostać kierowcą radiowozu straży miejskiej, straży pożarnej lub innego pojazdu. Przy jakim świetle możemy wejść na przejście dla pieszych, kiedy samochód ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym? Te wszystkie elementy poznały dzieci praktycznie podczas wspólnej zabawy na rozłożonych matach lub jak w tym przypadku wymalowanej kredą, które symulują jezdnię ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Wspólna zabawa przynosi dużo radości dzieciom, a przy okazji utrwala podstawowe zasady bezpiecznych zachowań na drodze.

W dniu 24.09.2019 strażnicy miejscy zabezpieczali wycinkę drzew, przy ul. Stanisława Sławińskiego. Podczas trwania prac funkcjonariusze SM wstrzymywali czasowo ruch pojazdów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W dniu 24.09.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 5. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 25.09.2019 odholowano na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, pojazd osobowy marki Ford, z rejonu ul. Legionów Polskich, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Tym samym na parkingu, zostało pozyskane kolejne miejsce do parkowania.

W dniu 26.09.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 26.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w przychodni weterynaryjnej przy ul. Czystej pojawił się właściciel po odbiór psa. Wcześniej zwierzak został odłowiony, ponieważ błąkał się ulicami miasta bez opieki. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa Jolantę K., ukarano grzywną w postępowaniu mandatowym.

Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 20 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; przekręconych i pochylonych znaków drogowych; uszkodzonego banera reklamowego; klęczącego mężczyzny na jezdni; przewróconych Toi -Toi; uszkodzonych urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego.