tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 32 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 04.11.2019 na ul. Józefa Mireckiego funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę udokumentowania wywozu nieczystości w punktach handlowych i usługowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie podpisanych umów, zobligowano osoby odpowiedzialne do podpisania umów zgodnie z obowiązującym prawem.

Również w dniu 04.11.2019 na ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego strażnicy współpracowali z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej, kontrolując posesję prywatną pod kątem zagrożenia pożarowego oraz utrzymania czystości i porządku. W trakcie czynności nie stwierdzono na posesji elementów, czy też substancji, które mogłyby stwarzać zagrożenie pożarowe, natomiast w związku z niewłaściwym stanem porządkowym S.M., prowadzi dalsze czynności.

W dniu 04.11.2019 na ul. Józefa Mireckiego operator monitoringu miejskiego zaobserwował pojazd marki BMW, zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Jak się okazało podczas dalszych czynności kierujący pojazdem nie posiadał karty parkingowej uprawniającej do parkowania w ww. miejscu. Na sprawce wykroczenia drogowego został nałożony mandat karny.

W dniu 05.11.2019 funkcjonariusze S.M. współpracując z administratorem ŻSM podjęli czynności w związku z ze zgłoszeniem dotyczącym zakłócania spokoju przez psa, trzymanego w jednym z lokali mieszkalnych przy ul. Jana Skrowaczewskiego.

W dniu 07.11.2019 z ul. Michała Ossowskiego odholowano na parking strzeżony pojazd marki Citroen, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Właściciel pozostawił pojazd, który sukcesywnie ulegał degradacji i również stał się miejscem podrzucania nieczystości. Dzięki podjętym działaniom odzyskano jedno miejsce parkingowe oraz jednocześnie pozbyto się elementu szpecącego ten rejon.

Wyjątkową bezmyślnością wykazał się kierujący pojazdem typu furgon, który w dniu 07.11.2019 na ul. Ludwika Waryńskiego zaparkował pojazd prawie, że centralnie w rejonie skrzyżowania ulic oraz na przejściu dla pieszych, powodując zagrożenie dla kierujących pojazdami próbującymi wyjeżdżać z podporządkowanej ul. Jasnej oraz dla pieszych uczestników ruchu, którzy nie mogli w sposób bezpieczny skorzystać z oznakowanego przejścia dla pieszych. W stosunku do kierującego podjęto czynności, w celu wyciągnięcia konsekwencji.

W dniach 04 0raz 07.11.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami miasta w ramach rady osiedla i samorządu mieszkańców. Podczas spotkań zostały przekazane mieszkańcom informacje o podejmowanych działaniach w dzielnicy oraz także udzielono wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Podczas pełnionych służb dokonano 8 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 21 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 15 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 14 dotyczyło m.in.: uszkodzonych znaków drogowych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, itp.