tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 147 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 27.12.2019 operator monitoringu zauważył dwie osoby, przy ul. Stefana Okrzei, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Dominika Z. i Marty T., funkcjonariusze SM zastosowali grzywny w postępowaniu mandatowym.

Ponadto;

W dniu 17.12.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Filipa de Girarda 1, na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, w celu wykluczenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że Marek P., nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, strażnicy miejscy przewieźli mężczyznę do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia sprawca wykroczenia został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 18.12.2019 funkcjonariusze SM udzielili pomocy kobiecie, która przy ul. Jana Dekerta przewróciła się i rozbiła nos. Z uwagi na okoliczności wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po dotarciu na miejsce przewieźli poszkodowaną osobę z urazem do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 18.12.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Gabriela Narutowicza na chodniku leży osoba, na miejscu jest obecny zespół ratowników medycznych. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Po wstępnej analizie zdrowia, załoga karetki pogotowia przewiozła Arkadiusza S., na izbę przyjęć. Z uwagi na brak przeciwskazań zdrowotnych, strażnicy miejscy przewieźli osobę bezdomną do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 23.12.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, o leżącym mężczyźnie na klatce schodowej budynku mieszkalnego w stanie upojenia alkoholowego przy ul. Ludwika Waryńskiego. Po wezwaniu na miejsce załogi ratowników medyczny i wykluczeniu zagrożenia życia i zdrowia przewieziono mężczyznę do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. W związku dopuszczeniem się wykroczenie wyczerpujące znamiona nieobyczajnego wybryku Mariusz K., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 25.12.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kasprowicza osoba wypalają elementy plastikowe. Wysłany na miejsce patrol SM ujął obywatela Ukrainy Andrija K., który za popełnione wykroczenie z art. 191 kw za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami został ukarany mandatem karnym.

W dniu 25.12.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Stefana Okrzei osoba odrywa tabliczkę znaku z w bramy wjazdowej. Wysłany na miejsce patrol SM ujął wandala, który dopuścił się wykroczenia za samowolnie usuwanie znaków, Hubert K., otrzymał karę grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 31.12.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie placówki medycznej przy ul. Bolesława Limanowskiego osoba bezdomna zakłóca spokój, będąc po spożyciu alkoholu, jest to duża uciążliwość dla pacjentów. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na miejscu lekarz wystawił zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, które pozwoliło na przewiezienie osoby nietrzeźwej do PDOZ i pozostawienie jej do wytrzeźwienia. Jan O., za naruszenie przepisów prawa został ukarany mandatem karnym.

W dniu 01.01.2020 operator monitoringu zauważył, pożar przed bramą wjazdową na teren budynku mieszkalnego, przy ul. Ludwika Waryńskiego. Z uwagi na sytuację zagrożenia i w celu zapobieżeniu rozprzestrzenienia się ognia, na pojazdy osobowe stojące w zatoce parkingowej, dyżurny SM podjął błyskawiczne działania wzywając na miejsce załogę PSP. Jednocześnie wysłał w podany rejon funkcjonariuszy SM. Na miejscu okazało się, że chuligani wystawili przed budynek fotele, a następnie podpalili je i zbiegli miejsca zdarzenia. Załoga straży pożarnej podjęła akcję gaśniczą. W tym czasie funkcjonariusze SM podjęli czynności zabezpieczające w miejscu prowadzonej akcji gaszenia pożaru, czuwając nad bezpieczeństwie w ww. rejonie. Na szczęście nie doszło do eskalacji pożaru, chociaż zagrożenie było bardzo realne.

W dniu 02.01.2020 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Jana Skrowaczewskiego, gdzie ujęli mężczyznę poruszającego się na rowerze, po zmroku bez wymaganego przepisami oświetlenia. Rowerzysta bez oświetlenia, stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno swojego jaki i innych uczestników ruchu. Za powyższe wykroczenie drogowe, Bogdan DZ., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.


Podczas pełnionych służb dokonano 42 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 117 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 61 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 46 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny uszkadzającego ozdoby świąteczne; awarii oświetlenia ulicznego; przewróconego pojemnika na śmieci oraz TOI- TOI; padliny ptaka na chodniku; bójki mężczyzn; mężczyzny zrywającego tabliczkę informującą z bramy wjazdowej; pomocy w uruchomieniu pojazdów; pozostawionych worków z odpadami na chodniku; uszkodzonego banera reklamowego; uszkodzonych znaków drogowych.