tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 25.11.2019 na ul. Stanisława Moniuszki ujęto Andrzeja B., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został dowieziony w celu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu na Andrzeja B., został nałożony mandat karny.

W dniu 25.11.2019, operator monitoringu miejskiego zauważył na ul. Legionów Polskich, że kierujący samochodem marki Opel „zapomniał”, że chodnik przeznaczony jest przede wszystkim dla pieszych uczestników ruchu i zaparkował pojazd ograniczając możliwość poruszania się pieszych. W stosunku do sprawcy wykroczenia zostały podjęte działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Również w dniu 25.11.2019, operator monitoringu zauważył na ul. Stefana Żeromskiego, mężczyznę który miał duże problemy z poruszaniem się. Na miejsce został wysłany patrol Straży Miejskiej, który ustalił, że problemy z poruszaniem się mężczyzny wynikały z faktu znajdowania się mieszkańca pod wpływem alkoholu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, mężczyznę dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano członkom rodziny.

W dniu 27.11.2019 na ul. Krótkiej ujęto Andrzeja B., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został dowieziony w celu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Następnego dnia został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 28.11.2019 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej przeprowadzając kontrolę w związku z wyciętym drzewem w rejonie ulic Poziomkowa/ Dębowa.

Również w dniu 28.11.2019 na ul. Szpitalnej funkcjonariusze Straży Miejskiej współpracowali z przedstawicielem PGM, w związku z podejrzeniem nielegalnego zajmowania lokalu.

W dniu 28.11.2019 na ul. Krótkiej ujęto Andrzeja B., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został dowieziony w celu wytrzeźwienia do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Następnego dnia został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 28.11.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miasta w ramach rady osiedla. Podczas spotkania zostały przekazane mieszkańcom informacje o podejmowanych działaniach w dzielnicy oraz także udzielono wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 1.12.2019, operator monitoringu zauważył zaparkowane pojazdy w rejonie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych przy ul. Otto Wittenberga i ul. Legionów Polskich. Pojazdy zaparkowane bezpośrednio przy przejściu dla pieszych i ograniczające widoczność zarówno pieszemu przechodzącemu przez przejście jak i kierującym pojazdami i tym samym stwarzające bardzo duże zagrożenie. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 (w tym dwoje nieletnich) legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 15 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych znaków drogowych, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej, itp.druk