tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 02.12.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 8. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 03.12.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Opel, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Stanisław M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 04.12.2019 operator monitoringu zauważył, że dwa pojazdy osobowe naruszyły zasady parkowania na chodniku przez kierujących, przy ul. P.O.W. Niewątpliwie kierujący, parkując ww. miejscu naruszyli wykroczenia drogowe, między innymi poprzez jazdę po chodniku, utrudniając przejście oraz stwarzając zagrożenie w ruchu pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM wystawił wezwania, w celu podjęcia dalszych czynności w sprawie, zmierzających do ukarania.

W dniu 04.12.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja są spalane śmieci w piecu. Gryzący dym jest wyczuwalny na klatce schodowej tego budynku.
Wysłani na miejsce strażnicy miejscy przeprowadzili czynności kontrolne, które potwierdziły ww. wykroczenie. Damian C., który wbrew obowiązującej ustawie o odpadach, spalał śmieci poza spalarnią odpadów został ukarany mandatem karny.

W dniu 04.12.2019 operator monitoringu zauważył, na ul. Bolesława Limanowskiego, w miejscu, w którym już niejednokrotnie dochodziło do blokowania przejścia pieszym uczestnikom ruchu, pojazd marki Toyota, który naruszył warunki parkowania nie pozostawiając 1.5m przejścia dla pieszych. Do identycznego zdarzenie doszło również w dniu 07.12.2019, gdzie tym razem kierujący pojazdem dostawczym, nie popisał się znajomością przepisów oraz zdrowym rozsądkiem, stwarzają tym samym ograniczenie w przejściu pieszym. W stosunku do kierujących podjęto czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

W dniu 04.12.2019, operator monitoringu zauważył zaparkowane pojazdy w rejonie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych przy ul. Stefana Okrzei i ul. Gabriela Narutowicza. Pojazdy zaparkowane bezpośrednio przy przejściu dla pieszych i ograniczające widoczność zarówno pieszym przechodzącym przez przejście jak i kierującym pojazdami i tym samym stwarzające bardzo duże zagrożenie. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencj.

W dniu 05.12.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Mickiewicza w związku ze zgłoszeniem, które dotyczyło przebywania na terenie posesji osób bezdomnych. W trakcie kontroli legitymowano dwie osoby, jednocześnie na miejscu nie stwierdzono żadnego wykroczenia. Zaproponowano osobom pomoc, której odmówiły.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 48 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 27 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 17 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny leżącego na chodniku; przekręconej tarczy znaku drogowego; ubytków w nawierzchni jezdni; uszkodzonego sygnalizatora świetlnego przez pojazd; przewróconego kontenera na śmieci; zerwanego łańcucha i zgiętego słupka odgradzającego jezdni e od chodnika; częściowo niesprawnego oświetlenia ulicznego.