tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 18.11.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psów w związku ze zgłoszeniem. Jak się okazało nie stwierdzono uchybień co do sprawowania opieki i nadzoru nad trzema mieszańcami.

W dniu 19.11.2019 z ul. 1 Maja 19, odholowano na parking strzeżony, pojazd osobowy marki Audi, który blokował wjazd/ wyjazd do posesji prywatnej. Właścicielka pojazdu Maja R., została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 19.11.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności kontrolne, przy ul. 1 Maja. Zadaniem strażników miejskich było sprawdzenie dokumentów potwierdzających wywozy nieczystości stałych, w punktach prowadzenia działalności gospodarczych.

W dniu 20.11.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Opel, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Pawła J., ukarano grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 21.11.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Ford, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Iwona U., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 23.11.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Gabriela Narutowicza, znajduje się nietrzeźwy mężczyzna, leżący na chodniku. Na miejsce wysłano patrol SM, który potwierdził leżącego mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który swym czynem dopuścił się nieobyczajnego wybryku. W związku z powyższym Andrzeja B., dowieziono i osadzono w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych dyżurny SM otrzymał kolejne zgłoszenie, o leżącym mężczyźnie na chodniku w stanie upojenia alkoholowego. Również w tym przypadku funkcjonariusze SM potwierdzili mężczyznę w stanie nietrzeźwości, który także swym zachowaniem dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Radosław M., został przewieziony do KPP i sadzony w PDOZ. Następnego dnia wobec sprawców wykroczenia, zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 24.11.2019 strażnicy miejscy udzielili pomocy, wzywając załogę ratowników medycznych do leżącego mężczyzny, w związku ze zgłoszeniem. Osoba leżała na chodniku, w okolicy pawilonów usługowych, przy ul. Stanisława Moniuszki i nie mogła samodzielnie się podnieść. Jak się okazało stan zdrowia młodego człowieka nie wymagał pomocy medycznej. Z uwagi na okoliczności i zagrożenie zdrowia funkcjonariusze SM dowieźli Łukaszowi S., do rodziców i przekazali ww. pod ich opiekę.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 17 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny śpiącego na ławce; przekręconej tarczy znaku drogowego; mężczyzny leżącego na chodniku.