tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 13.11.2019 operator monitoringu zauważył na skwerze przy ul. Bolesława Limanowskiego, dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Ewę O. oraz Artura O., którzy dopuścili się ww. wykroczenia. Na sprawców nałożono mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 08.11.2019 funkcjonariusze S.M. współpracując z administratorem PGM podjęli czynności w związku ze zgłoszeniem, dotyczącym zakłócania spokoju oraz innymi nieprawidłowościami na posesji przy ul. Legionów Polskich.

W dniu 08.11.2019 z ul. Jadwigi Kacperskiej odholowano na parking strzeżony pojazd marki Opel Corsa, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Właściciel pozostawił pojazd, który parkując w zatoce parkingowej sukcesywnie ulegał degradacji i budził niezadowolenie mieszkańców okolicznych budynków. Dzięki podjętym działaniom odzyskano jedno miejsce parkingowe.

Również w dniu 08.11.2019 w rejonie dworca PKP na pl. Józefa Piłsudskiego ujęto mężczyznę, który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego zakłócał spokój i porządek publiczny. Ujęty, którym okazał się Krzysztof. B. został osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, do wytrzeźwienia, a następnie został ukarany mandatem karnym.

W dniu 09.11.2019 na ul. Stefana Żeromskiego ujęto obywatela Ukrainy, który wszczął awanturę w sklepie. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, ze ww., którego stan wskazywał na to, że spożywał wcześniej alkohol, przyjechał do sklepu samochodem. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, ujętego przekazano do dalszych czynności policjantom.

W tym samym miejscu i czasie ujęto również obywatelkę Białorusi, która również znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócała spokój i porządek publiczny oraz podczas prowadzonych czynności nie podała swoich danych osobowych. W związku z powyższym, jak się okazało później Tatsianę B., osadzono w w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, do wytrzeźwienia, a następnie została ukarana mandatem karnym.

W dniu 11.11.2019 na ul. Józefa Mireckiego operator monitoringu zauważył grupę nieletnich, którzy poprzez swoje zachowanie i działanie doprowadzili do uszkodzenia wiaty przystankowej komunikacji publicznej. W związku z tym, że sprawca wykroczenia był osobą nieletnią, przekazano sprawę do prowadzenia dalszych czynności funkcjonariuszom Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii.

W dniu 12.11.2019 na ul. Karola Dittricha przeprowadzono kontrolę mającą na celu ustalenie, czy użytkownik nieruchomości stosuje się do przepisów w zakresie używania opału dopuszczonego do spalania. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie, jednak w związku z wątpliwościami w zakresie podłączenia i stanu technicznego komina, powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 12.11.2019 na ul. Marii Skłodowskiej-Curie, udzielono pomocy kierującemu w uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia rozruchowego typu „Booster”.

W dniu 13.11.2019 dyżurny S.M. otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miasta, użytkownika garażu zlokalizowanego przy ul. Legionów Polskich, o tym, że ma uniemożliwiony wyjazd ponieważ przed garażem zaparkował pojazd. Wysłany na miejsce patrol potwierdził parkowanie pojazdu marki Mitsubishi, który blokował wyjazd. Na miejsce został wezwany holownik, w celu odholowania pojazdu na parking strzeżony. Na sprawcę blokowania wyjazdu został nałożony mandat karny oraz kierujący poniósł koszty holowania.

W dniu 13.11.2019 na ul. Ludwika Waryńskiego ujęto mężczyznę, który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na sprawce wykroczenia, którym okazał się Piotr Ż., nałożono mandat karny.

W dniu 13.11.2019 na ul. Nowy Świat współpracowano z osobą wyłapującą bezpańskie zwierzęta, podejmując działania mające na celu złapanie lisa. Efektem działań było odłowienie lisa, który następnie został dowieziony do weterynarza.

W dniu 14.11.2019 przedstawiciel S.M. uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miasta w ramach rady osiedla Kościuszki. Podczas spotkania zostały przekazane mieszkańcom informacje o podejmowanych działaniach w dzielnicy oraz także udzielono wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 16.11.2019 patrol S.M., zabezpieczał miejsce pożaru pojazdu, który zaczął się palić w tunelu na ul. 1 Maja. Miejsce zdarzenia zabezpieczano do czasu zakończenia działań przez Państwowa Straż Pożarna. Po zakończonej akcji, powiadomiono zarządcę drogi o konieczności sprzątnięcia ulicy.

W dniu 17.11.2019 w związku z pogryzieniem przez bezpańskiego psa na ul. Spacerowej współpracowano z osobą wyłapującą bezpańskie zwierzęta, podejmując działania mające na celu złapanie psa, w celu poddania obserwacji weterynaryjnej. Efektem działań było odłowienie czworonoga , który następnie został dowieziony do weterynarza.

Podczas pełnionych służb dokonano 22 legitymowań profilaktycznych, w tym 5 osób nieletnich, w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 19 dotyczyło m.in.: nieobyczajnych wybryków, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych znaków drogowych, itp.